• OBJAVLJENO: 15.03.2021.
Press konferencija ministrice za pravosuđe, upravu i radne odnose
Iskazan interes i jedinica lokalne samouprave u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde za pristupanje registrima imenovanih lica u BPK i zaposlenih u javnom sektoru

Ministrica za pravosuđe, upravu i radne odnose BPK Goražde Nataša Danojlić upriličila je danas press konferenciju na kojoj je govorila o odlukama Vlade BPK Goražde vezanim za dopune odluka o registrima imenovanih i zaposlenih lica u javnom sektoru na području BPK Goražde.

Registar imenovanih lica u BPK Goražde i Registar zaposlenih u javnom sektoru na području BPK Goražde uspostavljen  je u novembru 2020. godine, uz podršku Misije OSCE-a u BiH   i od početka njegove primjene ispoštovane su sve zakonske procedure, prije svega, mišljenje Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH, koja je potvrdila zakonitost odluka, odnosno evidentno postojanje javnog interesa da građani znaju sve podatke o utrošku javnih sredstava, pa i po osnovu finansiranja zaposlenih lica.

Međutim, prema riječima ministrice Danojlić, pravu sliku zaposlenih i imenovanih lica u javnom sektoru, odnosno kadrovske kapacitete javnog sektora nemamo bez uključenih podataka s lokalnog nivoa. Zbog što potpunijeg uvida u ljudske potencijale javnog sektora na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a u cilju jačanja transparentnosti rada javne uprave i unapređenja aktivnosti u borbi protiv korupcije, donosena je odluka kojom se daje mogućnost za proširenje postojećih kapaciteta registara zaposlenih i imenovanih lica.

„Nakon  obavljenih razgovora sa zvaničnim predstavnicima, iskazan je interes jedinica lokalne samouprave u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde – Grada Goražda, Općine Foča u FBiH i Općine Pale u FBiH za pristupanje navedenim registrima. U toku pripreme i usvajanja Odluke o dopuni Odluke o registu zaposlenih, takođe i Odluke o registru imenovanih lica BPK Goražde, Ministarstvo za pravosuđe,upravu i radne donose dobilo je saglasnost od gradonačelnika Grada Goražda, načelnika Općine Prača FBiH  i v.d.načelnice Općine Foča u FBiH , na osnovu kojih će, u već postojeće registre, biti uključeni i podaci sa lokalnog nivoa.  Obzirom da je i određen broj poslanika i vijećnika u zakonodavnim, odnosno predstavničkim tijelima Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Grada Goražda i općina s područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde iskazao želju da se u svrhu prevencije mogućih pojavnih oblika sukoba interesa i njihovi podaci objave u registrima, ovim odlukama je predviđena mogućnost da i oni daju svoju pismenu saglasnost i da se njihovi podaci obrađuju i objave“-riječi su ministrice za pravosuđe, upravu i radne odnose BPK Goražde Nataše Danojlić.

Ona je ovom prilikom posebnu zahvalnost uputila Misiji OSCE-a u Bosni i Hercegovini na velikoj pomoći i podršci koju je pružila Ministarstvu za pravosuđe, upravu i radne odnose BPK Goražde prilikom uspostavljanja ovih registara, kao i iskazanu spremnost da podrže proširivanje kapaciteta Registara u budućnosti.

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.