• OBJAVLJENO: 07.04.2021.
Bosansko-podrinjski kanton Goražde
Snijeg usporio saobraćaj

Osim što je stigao kao iznenađenje u proljeće, snijeg koji je padao tokom noći na području našeg kantona nije izazvao veće probleme. Službe su tokom dana radile na čišćenju putnih pravaca, a zabilježeno je otežano odvijanje saobraćaja.

Snijeg koji je padao tokom noći na području Goražda dostigao je visinu u nižim dijelovima oko 10 cm,dok  je visina snijega u područjima sa većom nadmorskom visinom  30cm. Magistralni i regionalni putevi su prohodni.Čišćenje nekategorisanih i lokalnih puteva vrši se prema prioritetima i trenutnim potrebama.

Nisu zabilježene pojave opasnosti od prirodnih i drugih nesreća koje bi ugrožavale ljude i materijalna dobra, a saobraćaj se odvija usporeno zbog mokrog kolovoza, javljaju iz Kantonalnog operativnog centra. Slična situacija je i na području općine Pale u BiH, dok se na području Ustikoline čistio magistralni puta M – 18.1 Ustikolina – Grebak – Trnovo.Visina sniježnog pokrivača na prevoju Grebak je oko 30 cm, dok je u nizinskim dijelovima  oko 20 cm.

www.bpkg.gov.ba/www.rtvbpk.ba

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.