• OBJAVLJENO: 09.04.2021.
Premijerka Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, u pratnji predstavnika JP“Autoceste FBiH“, obišla radove na izgradnji tunela „Hranjen“
I pored teške epidemiološke situacije izazvane pandemijom virusa Covid 19, realizacija projekta nije došla u pitanje

U pratnji predstavnika JP“Autoceste FBiH“, premijerka Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Aida Obuća obišla je radove na izgradnji tunela „Hranjen“ s južne strane, u naselju Podhranjen.

Ukupna dužina brze ceste od Kaljana (Hrenovica) do “Pobjede” (Goražde) je 13,7 km, a  sama dužina tunela “Hranjen” na tom dijelu ceste je 5,5 km.

Radovi teku zadovoljavajućom dinamikom i prema podacima, do sada je  iskopano i podgrađeno 1741 metara glavne tunelske cijevi, od čega je sa sjeverne strane urađeno 696 m, a sa južne strane 1.045 m. Kako je istaknuto, urađeni dio  tunela čini 32%, tj. skoro trećinu dužine tunela. Također, do sada je urađeno 1.598 metara servisne tunelske cijevi, sa sjeverne strane 699 m, a s južne 898 m te ukupno pet pješačkih poprečnih veza i dvije poprečne veze za prolaz interventnih vozila, kao i dvije parkirne niše s južne strane.

Radi ubrzanja radova i nadoknade propuštenog učinka, izvođač radova je angažovao 35 iskusnih, iskusnih tunelskih radnika iz Turske, sa rukovodećim kadrom na poslovima iskopa i ugradnje primarne tunelske podgrade, a za rukovodioca cijelog projekta angažovao je tunelskog inžinjera sa velikim iskustvom na sličnim projektima, što značajno poboljšava organizaciju rada na ovom projektu.

Prema riječima premijerke BPK Goražde Aide Obuće, pozitivne promjene u organizaciji rada izvođača daju vidljive rezultate,  na južnoj/izlaznoj strani, umjesto ranijeg skromnog napredovanja od 2 m, sada je prosječni dnevni napredak u glavnoj tunelskoj cijevi 3,2 m – pri jednako teškim geološkim uslovima.

„Zadovoljni smo kvalitetom izvedenih radova, a ono što me posebno raduje jeste da se intezitet radova na dnevnom nivou poboljšao. Također, raduje me i činjenica da Vlada FBiH od početka prati finansijski realizaciju projekta izgradnje tunela „Hranjen“, sredstva su planirana u budžetu i u 2021. godini, tako da finansiranje ovog veoma značajnog infrastrukturnog projekta ne samo za građane BPK Goražde, već i za cijelu Federaciju, pa i Bosnu i Hercegovinu, neće doći u pitanje“-kazala je premijerka BPK Goražde Aida Obuća.

U nastavku posjete, premijerka je obišla i lokalitet na kojem firma Winner Project.d.o.o. vrši geološko istražne radove za izradu glavnog projekta Sjeverne obilaznice oko Goražda (od “Pobjede” do Donje Sopotnice)  čija dužina je predviđena od 4,7 km, a na tom dijelu predviđena je i izgradnja tunela u dužini od  1,3 km.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.