• OBJAVLJENO: 13.04.2021.
Press konferencija ministrice za pravosuđe, upravu i radne odnose
Objavljen jedinstven Registar udruženja registrovanih na području BPK Goražde

Postupajući po zaključku Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Ministarstvo za pravosuđe, upravu i radne odnose Bosansko-podrinjskog kantona Goražde sačinilo je i na službenoj stranici Vlade i Ministarstva pravosuđa objavilo jedinstven registar udruženja registrovanih na području BPK Goražde,  sa imenima osoba koje ih predstavljaju i zastupaju.

Uvidom u registar, koji je sačinjen na osnovu službene evedencije koju vodi Ministarstvo pravosuđa,uprave i radnih odnosa, na području BPK Goražde trenutno ima 232 registrovana udruženja.

Prema riječima Nataše Danojlić, ministrice za pravosuđe upravu i radne odnose BPK Goražde, Registar omogućava  lakšu pretragu, jer uz pomoć pretraživača navedete konkretnu nadležnu instituciju,odnosno ministarstvo kako bi se dobila informacija o  udruženjima  koja su pod nadzorom tog ministarstva.

„Osim naziva udruženja te opisa djelatnosti koju obavlja udruženje i datuma upisa u registar, jedinstveni  registar sadrži informacije o  mjestu odnosno gradu ili općini u kojem je sjedište udruženja, registracioni broj udruženja te podatke o ovlaštenim predstavnicima udruženja. Također, u registru se  evidentne i nadležne institucije, odnosno ministarstva nadležna za praćenje stanja u oblasti na koju se odnosi djelatnost udruženja,“-ovom prilikom kazala je ministrica Nataša Danojlić.

Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde u svojoj nadležnosti ima 105 udruženja, Ministarstvo unutrašnjih poslova 3, Ministarstvo za privredu 45, Ministarstvo za boračka pitanja 26, Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice 41, Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline 10, a Kantonalna uprava civilne zaštite 3 udruženja.

„Na osnovu zaključka Vlade BPK Goražde, zadužene su nadležene institucije, odnosno resorna ministarstva da u skladu sa Zakonom o udruženjima i fonadacijama FBiH izvrše nadzor nad radom tih udruženja koja su u njihovoj nadležnosti. Nadzor nad zakonitošću rada udruženja prvenstveno podrazumijeva odredbe člana 47. i odredbe članova 51 a i 55 Zakona o udruženjima i fondacijama FBiH, a posebno potrebno je obratiti pažnju na slijedeće činjenice, a to je da li su udruženja redovno održavala skupštine u skladu sa statutom udruženja. Od danas dat je rok od 30 dana da u skladu sa ovim članovima izvrše nadzor i dostave izvještaj Vladi BPK Goražde“-ističe ministrica za pravosuđe, upravu i radne odnose BPK Goražde.

Prema riječima ministrice Nataše Danojlić, Ministarstvo za pravosuđe, upravu i radne odnose BPK Goražde ne vrši nadzor nad zakonitošću rada udruženja, već postupa po nalogu resornog ministarstva koje je po Zakonu o udruženjima i fondacijama ovlašteno da izvrši nadzor nad udruženjem koje se nalazi u njegovoj nadležnosti.

Registar udruženja

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.