• OBJAVLJENO: 13.04.2021.
Premijerka BPK Goražde Aida Obuća
Vlada BPK Goražde uskoro pokreće aktivnosti u vezi izrade Gender akcionog plana BPK Goražde

O izradi Gender akcionog plana BPK Goražde, na današnjem zoom sastanku sa  predstavnicom Gender centra pri Vladi Federacije BiH Lejlom Hodović i koordinatoricom programa ispred Sarajevskog  otvorenog centra Aminom Dizdar, razgovarala je premijerka Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Aida Obuća.

Gender akcioni plan BPK Goražde potrebno je da bude usklađen sa državnim Gender akcionim planom, a  prilikom izrade dokumenta koji bi usvojila Vlada BPK Goražde, podršku bi pružio i Gender centar FBiH koji će uz konsultanstsku pružiti i finansijsku podršku.

Izradi dokumenta prethodila bi konsultantska istraživanja o ravnopravnsoti spolova u kantonu koju bi vršio Gender centar FBiH tako da bi Bosansko-podrinjski kanton imao gotov dokument.

Gender akcionim planom ne bi bio predviđen poseban budžet za realizaciju aktivnosti, već bi svako od ministarstava finansiralo aktivnosti za koje je nadležno u sklopu svog redovnog plana rada.

Uzimajući u obzir činjenicu da rodna ravnopravnost predstavlja temeljno pravo svakog čovjeka i da je od suštinskog značaja za svaku demokratsku zajednicu, premijerka Bosansko-podrinjskog kantona Goražde ovom prilikom kazala je da će naš kanton po uzoru na druge kantone unutar FBiH krenuti u aktivnosti izrade Gender akcionog plana BPK Goražde.

„Da bi to pravo bilo ostvareno potrebno je, osim pravnog reguliranja, da se uspješno primjenjuje u svim aspektima društvenog, političkog i ekonomskog života, a vlast je ta koja je najbliža građanima i trebala bi da bude najpogodnije tlo za borbu protiv upornog širenja diskriminacije i za promoviranje istinski ravnopravnog društva“-ovom prilikom kazala je premijerka Aida Obuća.

Do kraja mjeseca planiran je još jedan sastanak kako bi se konkretizirale aktivnosti u vezi izrade ovog dokumenta.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.