• OBJAVLJENO: 14.04.2021.
Premijerka BPK Goražde predstavila Program javnih investicija BPK-a Goražde za period 2021-2023.godina
Zajedničkom realizacijom svih projekata učinit ćemo Bosansko-podrinjski kanton Goražde mjestom kvalitetnog življenja

Program javnih investicija BPK-a Goražde za period 2021-2023.godina, koji sadrži podatke za ukupno 14 projekata na današnjoj press konferenciji predstavila je premijerka Bosansko-podrinjskog kantona Aida Obuća.

Ona je na početku press konferencije naglasila da se Program javnih investicija BPK Goražde priprema u skladu sa Uredbom o uspostavi koordinacionog mehanizma za upravljanje i koordinaciju sredstava za razvoj i Uputstava Federalnog ministarstva finansija za popunjavanje IP obrasca.

Projekti koji su uključeni u Program javnih investicija FBiH finansiraju se iz sredstava koja se obezbjeđuju u budžetima u Federaciji, donacijama, zaduživanjem, vlastitim sredstvima te drugim izvorima finansiranja.

„ Budžetskim sredstvima ili zaduživanjem mogu se finansirati samo projekti i programi koji su uvršteni u Program javnih investicija u BPK Goražde te je stoga od velikog značaja njegovo donošenje.U njemu su definisani prioritetni ciljevi i projekti čija je implementacija u toku , kao i kandidovani projekti za koja se tek trebaju obezbijediti sredstva, da li iz budžeta Kantona, ili udruživanjem sredstava sa Gradom Goražde i općinama u sastavu Kantona ili sa viših nivoa vlasti i nekih drugih izvora finansiranja – to će zavisiti od naših mogućnosti i dogovora, no bitno je da su ti projekti jasno definisani i određen njihov prioritet“- naglasila je premijerka Obuća.

Ukupna vrijednost projekata koji su u implementaciji i za koja su obezbijeđena sredstva ili je izvjesno njihovo finansiranje je 16.060.953 KM. Riječ je projektima iz oblasti obrazovanja, zaštite okoliša i socijalne infrastrukture, koje su kandidovali ministarstva za obrazovanje i boračka pitanja te Grad Goražde.

„ Cilj nam je poboljšati uslove za bavljenje sportom, sanacijom i modernizacijom Gradske dvorane „Mirsad Hurić“u Goraždu, gdje su planirana sredstva u iznosu od 550.000 KM, a 510.952 KM planirali smo za nastavak izgradnje Centralnog spomen obilježja braniteljima BPK Goražde i izgradnja spomen obilježja komandantu Zaimu Imamoviću, čijom izgradnjom želimo ukazati na značaj i sačuvati od zaborava sve one koji su dali svoje živote u odbrani našeg grada i države. Za jačanje komunalne infrastrukture, izgradnju regionalne sanitarne deponije Trešnjica u Goraždu, planirano je 15 miliona KM i to je jedan od značajnijih projekata za čiju uspješnu realizaciju moramo uložiti zajedničke snage na kantonalnom i lokalnom nivou, jer sve nas se tiče zbrinjavanje i uklanjanje deponije u Šišetima i obezbjeđenje moderne i bezbjedne deponije kakvu bi trebali da imaju stanovnici našeg kantona i okolnih mjesta“- istaknula je premijerka BPK Goražde.

U Programu javnih investicija BPK-a Goražde za 2021-2023.godinu kandidovano je i 11 projekata za koje bi se tek trebala obezbijediti sredstva u ukupnoj vrijednosti od 24.682.041,50 KM.

„ Svi planirani projekti su bitni za razvoj našeg kantona i lokalnih zajednica u njegovom sastavu. Izdvojila bih one iz sektora zaštite okoliša čijom implementacijom ćemo stvoriti pretpostavke i za razvoj turizma na području našeg kantona o kojem se tako mnogo priča, a potrebno je jako puno uraditi. Riječ je o izgradnji kolektora otpadnih voda sa prečistačima na dionici Vitkovići-Goražde-Novo Goražde, projektu kojeg je u vrijednosti od 8 miliona kandidovao Grad Goražde, projektu koji je zavrijedio da se konačno postavi u prioritet rješavanja. Općina Pale u FBiH kandidovala je projekt izgradnje sistema kanalizacione mreže sa postrojenjima za prečišćavanje otpadnih voda, vrijedan 6,5 miliona KM, a općina Foča u FBiH projekt gradnje mosta preko rijeke Drine u vrijednosti od 3 miliona KM. Ne manje značajna je podrška zdravstvu kroz izgradnju i opremanje objekata za potrebe hitne pomoći u Goraždu za što će biti potrebno izdvojiti 1,5 milion KM ili izgradnja putne infrastukture koja povezuje naša ruralna područja. Izgradnja biciklističke staze Goražde-Ustikolina-Presjeka i uređenje plaža i kupališta na Drini kao i sanacija i adaptacija gradskog stadiona „Midhat Drljević“ u Goraždu, samo su neki od planiranih projekata koji imaju za cilj podršku razvoju sporta, povećanje broja omladine kroz uključivanje u sportske klubove te poboljšanje kvaliteta života na području našeg kantona“-kazala je premijerka BPK Aida Obuća na današnjoj press konferenciji.

Zajedničko udruživanje sredstava iz budžeta Bosansko-podrinjskog kantona, Grada Goražde i općina Pale i Foča u Federaciji na projektima bitnih za razvoj šire društvene zajednice otvara pristup prema EU fondovima koji su šansa za novi izvor finansiranja i ulaganja u naš kanton. Osim toga, usvajanje Programa javnih investicija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 2021-2023.godina, omogućava da se neki od ovih projekata nađu i na Listi javnih investicija Vlade Federacije BiH, što je siguran put za njihovu konačnu realizaciju, istaknuto je na današnjoj press konferenciji premijerke BPK Goražde Aide Obuće.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.