• OBJAVLJENO: 15.04.2021.
Skupština BPK Goražde održala 15. redovnu sjednicu
Usvojena Strategija razvoja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 2021-2027.godina i tri veoma bitna zakona

Nakon utvrđivanja dnevnog reda, premijerka Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Aida Obuća i ministar za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Eniz Halilović prezentovali su Informaciju o epidemiološkoj situaciji izazavanoj pandemijom virusa COVID-19 na prostoru našeg kantona, s posebnim akcentom na treći val pandemije tokom kojeg je i u ovom kantonu registrovan veliki broj zaraženih i hospitaliziranih lica te smrtnih slučajeva. Prezentovana je i Informacija o poduzetim mjerama i aktivnostima vezanim za sprječavanje i širenje virusa. Kako je istaknuto, osim donošenja mjera koje imaju za cilj sprječavanje širenja virusa, Vlada BPK Goražde i resorno ministarstvo kontinuirano provode aktivnosti vezane za jačanje kapaciteta zdravstvenih ustanova na području našeg kantona, ističući da su između ostalog  Vlada i Zavod zdravstvenog osiguranja BPK Goražde, u periodu od 18.marta do danas, za podršku radu zdravstvenih ustanova u borbi protiv korona virusa izdvojili 85.000 KM, a sredstva su namijenjena za angažman nedostajućeg kadra, nabavku lijekova i kiseonika.

S tim u vezi, Skupština BPK Goražde danas je usvojila zaključak kojim se zadužuje Vlada BPK da uputi zahtjev Vladi FBiH, federalnom Ministartsvu zdravstva te Zavodu za javno zdravstvo, za obezbjeđenje dodatnih količina vakcine protiv Covida-19 za BPK Goražde. Istim zaključkom, od Vlade FBiH  zatraženo je i hitno doznačavanje sredstava iz budžeta FBiH  za pomoć zdravstvenim ustanovama u ovom entitetu, te da se zbog izrazito teške situacije sredstva prioritetno dodijele i  Kantonalnoj bolnici Goražde.  Također, zaključkom se zadužuje Vlada BPK Goražde da putem Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK obezbijedi dodatnu finansijsku podršku za zdravstvene ustanove na području BPK s ciljem obezbjeđenja lijekova, kiseonika, nedostajućeg kadra te drugih potreba zdravstvenih ustanova u periodu pandemije.

Na današnjoj sjednici razmatrano je, a potom i usvojeno, nekoliko prijedloga zakona. Usvojen je Zakon o priznavanju inostranih visokoškolskih kvalifikacija, Zakon o izvršenju sankcija u BPK Goražde te  Zakon o boravišnoj taksi BPK Goražde.

Poslanici u  Skupštini  razmatrali su,  a potom  i usvojili, Strategiju razvoja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 2021-2027.godina. Radi se o jednom integrisanom , multisektorski strateškom dokumentu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde koji usmjerava javne politike i razvoj područja Kantona, a koji sa utvrđenim strateškim ciljevima i prioritetima predstavlja putokaz za sveukupni razvoj Kantona.

Na dnevnom redu našao se i Prijedlog Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća BPK Goražde za period 2021-2026.godina. Uz prihvatanje amandmana Vlade BPK Goražde, Skupština BPK Goražde usvojila je ovaj dokument.

Usvojeni su i Odluka  o utvrđivanju prava na zdravstveno osiguranje lica koja nisu osigurana po drugom osnovu u BPK Goražde za 2021.godinu, Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta JZU Kantonalna bolnica Goražde te Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju „Kalendara obilježavanja značajnih događaja, datuma i ličnosti iz odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995. godina“.

Do kraja zasjedanja, Skupština BPK Goražde usvojila je nekoliko odluka vezanih za izbor i imenovanja u Skupštini BPK Goražde. Usvojene su: Odluka o razrješenju člana Komisije za izbor i imenovanja, Odluka o razrješenju člana Komisije za budžet, finansije i administrativna pitanja, Odluka o razrješenju člana Komisije za sigurnost, Odluka o razrješenju člana Komisije za borbu protiv korupcije, Odluka o razrješnju člana Komisije za prostorno uređenje, stambeno-komunalnu politiku, infrastrukturu i zaštitu okoliša, Odluka o razrješenju člana Komisije za pravdu, ljudska prava i građanske slobode. Također, usvojena je i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izboru stalnih  i povremenih  radnih tijela te Odluka o davanju saglasnosti na Rješenje Vlade BPK Goražde o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u BPK Goražde te Rješenje o imenovanju predsjednika i članova ovog odbora.

Razmatran je a potom i usvojen  Izvještaj Nezavisnog odbora o radu policijskog komesara za periode 01.07.2020-30.09.2020.godine,  dok izvještaj ovog odbora za period   01.10.2020-31.12.2020.godine nije dobio potrebnu većinu.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.