• OBJAVLJENO: 16.04.2021.
Ministarstvo za privredu BPK Goražde
Objavljen javni poziv po “Programu ruralnog razvoja za 2021.godinu“

Ministarstvo za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde objavilo je javni poziv po “Programu ruralnog razvoja za 2021.godinu“.

Vrijednost programa čiji cilj je pružanje podrške fizičkim licima, jedinicama lokalne samouprave i neprofitnim organizacijama u oblasti ruralnog razvoja na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde koji omogućavaju razvoj ruralnog područja u skladu sa Strategijom razvoja poljoprivrede Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 2019-2023.,  je 60.000KM.

Prema riječima ministra Mensada Arnauta, kroz podsticanje konkurentnosti ruralnog područja nastoji se osigurati stabilan izvor dohotka za poljoprivredne proizvođače kroz povećanje učešća na tržištu, veću tržišnu orjentaciju, poboljšanje ruralne infrastrukture i povećanje ekonomske aktivnosti mladih poljoprivrednika. Također, kroz  podsticanje konkurentnosti nastoji se postići poboljšanje infrastrukturnih, tehnoloških i ljudskih resursa čiji su rezultati produktivnost i kvalitet ruralnog područja, čime se može postići trajno povećanje udjela proizvoda na tržištu, što vodi poboljšanju održivosti ruralnih ekonomija i zajednica na području kantona.

” Ovim programom predviđena su dva cilja. Po prvom cilju, za što je izdvojeno 40.000KM, planirano je investiranje u poljoprivredna gazdinstava, dok je iznos od 20.000 KM namijenjen za  ruralnu infrastrukturu. U prvoj komponenti, investicije su namijenjene za  poljoprivredna gazdinstva i to: nabavku poljoprivredne mehanizacije i opreme,  izgradnju ili rekonstrukciju stajskih objekata i objekata za preradu voća i povrća, dok su u drugoj komponenti investicije namijenjene za razvoj  ruralne infrastrukture , odnosno za sanaciju nekategorisanih puteva koji povezuju naseljena mjesta, dijelove naseljenog mjesta u ruralnim područjima, pristupnih puteva do poljoprivrednih površina i gazdinstava, ne uključujući asfaltiranje te sufinansiranje izgradnje lovnouzgojnih objekata (prihvatilišta)“-kazao je ministar Mensad Arnaut.

Minimalni i maksimalni iznos sredstava koji može biti zatražen za sufinansiranje projekata kreće se u rasponu od 2.000,00 KM do 5.000,00 KM, odnosno u skladu s programom  minimalni i maksimalni iznos sredstava koji može biti zatražen za sufinansiranje zahtjeva kreće se u rasponu od 500,00 KM do 2.000,00 KM.

„Ovom prilikom želim da kažem da aplikacije korisnika koji nisu namjenski utrošili sredstva odobrena od strane Vlade Bosanskopodrinjskog kantona Goražde u periodu od protekle tri godine, ukoliko im je takva pomoć dodijeljena, Ministarstvo za privredu BPK Goražde neće uzimati u razmatranje,  kao i aplikacije fizičkih lica koja su koristila novčana sredstva po Programu ruralnog razvoja u prethodnoj godini“-ističe ministar Arnaut.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.