• OBJAVLJENO: 19.04.2021.
Press konferencija direktora Uprave civilne zaštite BPK Goražde
Usvajanjem bitnih dokumenata iz oblasti civilne zaštite, BPK Goražde biće pokriven jednim kvalitetnim sistemom zaštite ljudi i materijalnih dobara

Direktor Kantonalne uprave civilne zaštite Kenan Kanlić upriličio je danas press konferenciju na kojoj je predstavio Program razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća BPK Goražde za period 2021-2026.godina, koji je nedavno usvojila Skupština BPK Goražde.

Radi se o strateškom dokumentu usklađenom sa  Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća i Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu FBiH, a prema riječima direktora Kanlića, dokumentom su precizirani strateški pravci  Kantonalne uprave za civilnu zaštitu, ali i svih drugih u sistemu  zaštite i spašavanja kako bismo do 2025.godine, u potpunosti, imali jedan razvijen sistem zaštite i spašavanja, u svim segmentima. Dokument ima trinaest strateških pravaca kojim su definisani prioriteti  u razvoju sistema zaštite i spašavanja na području BPK Goražde,  od zaštite od požara, zaštite od mina, klizišta i drugih pojava, potresa, epidemija kao što je epidemija koronavirusa koju trenutno prolazimo.

Kako bi se definisali prioriteti te uslovi i način korištenja sredstava za ostvarivanje prava iz Programa, Vlada BPK Goražde usvojila je Odluku o uslovima i načinu korištenja sredstava iz premije osiguranja imovine od požara i prirodnih sila i sredstava od naplaćene funkcionalne premije osiguranja, koja se odnosi na osiguranje motornih vozila i Odluku o postupku i kriterijima za dodjelu pomoći općinama i Gradu Goraždu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde iz sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća.

„Prioriteti su  opremanje općinskih i gradskih struktura civilne zaštite, njihovih službi i drugih potreba koje oni imaju, zatim obuka općinskih i gradskih štabova, službi te relizacija  projekata kojim zajednički možemo djelovati i isfinansirati potrebe kao što je slučaj pojave  klizišta i druge pojave koje se dese na samom području ovih lokalnih zajednica. Odlukom o uslovima i načinu korištenja finansijskih sredstava iz premija osiguranja imovine od požara, prirodnih sila iz sredstava iz naplaćene funkcionalne premije osiguranja, koja se odnosi na osiguranje motornih vozila,  definisali smo uslove i način korištenja sredstava, po prvi put nakon donošenja Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu. Sa iznosom sredstava oko 10.000 KM koji smo prikupili  u periodu od 2009. do 2020.godine,  ići ćemo u pravcu finansiranja nabavke i održavanja  vatrogasne opreme, stručnog usavršavanja i investicionog održavanja objekata koje koriste vatrogasci ili udruženja koja se bave problematikom u vatrogastvu“-na press konferenciji istakao je direktor Kanlić.

Vrijednost programa je oko 2.220.000 KM, od toga iz budžeta BPK Goražde je 1.225.000 KM, dok su ostala sredstva prikupljena od namjenskih sredstava, premije osiguranja ili posebne naknade koju plaćaju poslodavci . Sa trenutno usvojenim dokumentima te dokumentima koje će Kantonalna uprava civilne zaštite nastojati usvojiti u 2021.godini, izdefinisat će se normativno pravni akti koje program zahtijeva.

“Grad Goražde ima uspostavljene sve službe u sistemu zaštite i spašavanja neophodne za funkcionisanje, a donošenjem ovih dokumenata ide se u pravcu podrške lokalnim zajednicama u sastavu BPK Goražde kako bi i one imale uspostavljen taj sistem u punom kapacitetu, čime bi bilo omogućeno da BPK Goražde kao cjelina bude pokriven jednim kvalitetnim sistemom zaštite ljudi i materijalnih dobara”- ovom prilikom kazao je direktor Kantonalne uprave civilne zaštite BPK Goražde Kenan Kanlić.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.