22.04.2022 godine

 

PRIPREMA :Sadeta Ahmetović, dipl.ing.poljoprivrede

Zaštita u voćnjacima

Vremenski uslovi povoljni su za pojavu uzročnika sušenja cvjetova i grančica koštičavog voća (Monilia laxa) na trešnji, šljivi i višnji. Inficirani cvjetovi posmeđe i naglo se suše, a kasnije uzrokuje sušenje grančica, koje izgledaju kao da su vatrom spaljene. Zaštita se može izvršiti nekim od registrovanih preparata.

Čim vremenske prilike dozvole preporučuje se izvršiti zaštitu od uzročnika krastavosti lista i ploda jabuke (Venturia inaequalis) preparatima registrovanim za tu namjenu. Gljiva prezimljuje u inficiranom opalom lišću, na kori drveta, mumificiranim plodovima, gdje obrazuje askuse, stvarajući askospore, koje u povoljnim uslovima uzrokuju primarnu infekciju, stvarajući na listu pjege.

Ukoliko je u prethodnim godinama na stablima jabuke evidentirano prisustvo jabučne krvave uši (Eriosoma lanigerum), preporučuje se izvršiti zaštitu prije fenofaze cvjetanja.

Sredstava za zaštitu bilja koristiti u skladu sa priloženim uputstvom vodeći računa o zaštiti pčela.

 


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2022. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.