Sastav Vlade

Premijer

Copy of 1878EMIR OKOVIĆ, mr.sci.
1. Slavne višegradske brigade 2a, 73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina
tel: + 387 38 221 212
fax: +387 38 224 161
e- mail: premijerbpk@bpkg.gov.ba

 

Ministarstvo za pravosuđe, upravu i radne odnose


ministar
1. Slavne višegradske brigade 2a 73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina
tel:+387 38 227 564; fax:+ 387 38 227 251
e-mail: pravosudjebpk@hotmail.com
www.mpr.bpkg.gov.ba/

Ministarstvo za privredu

IMG_6266ANES SALMAN, dipl.pravnik
ministar
Maršala Tita 13, 73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina
tel: +387 38 221 772; fax: +387 38 240 400
e-mail: anes.salman@bpkg.gov.ba
www.mp.bpkg.gov.ba

Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport

Damir Zuga 1DAMIR ŽUGA, prof.
ministar
1. Slavne višegradske brigade 2a, 73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina
tel. +387 38 224 259; fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba
www.mo.bpkg.gov.ba

Ministarstvo za finansije

Copy of 1879NUDŽEIM DŽIHANIĆ, dipl.ecc.
ministar
Trg branilaca 2, 73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina
tel: +387 38 224 265; fax:+387 38 228 438
e-mail:nudzeim.dzihanic@bpkg.gov.ba
www.mf.bpkg.gov.ba

Ministarstvo unutrašnjih poslova

Copy of 1882NIJAZ MUSIĆ mr.sci.
ministar
Zaima Imamovića 5, 73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina
tel/fax: +387 38 221 532
e-mail:nijaz.music@bpkg.gov.ba
www. mup.bpkg.gov.ba

Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo,raseljena lica i izbjeglice

Sabira Beslija.jpg 1SABIRA BEŠLIJA, dipl.ekolog
ministrica
1. Slavne višegradske brigade 2a, 73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina
tel: +387 38 228 439; fax:+ 387 38 221 224
e-mail: sabira.beslija@bpkg.gov.ba
www.ms.bpkg.gov.ba

Ministarstvo za boračka pitanja

IMG_6263ENIZ HALILOVIĆ, bachelor sociologije
ministar
1. Slavne višegradske brigade 2a, 73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina
tel: +387 38 224 263; fax: +387 38 228 811
e-mail: eniz.halilovic@bpkg.gov.ba
www.mb.bpkg.gov.ba

Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline

Copy of 1883SLOBODAN JANKOVIĆ , dipl.ing.građevinarstva
ministar
1. slavne višegradske brigade 2a , 73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina
tel:+ 387 038 221 139; fax:+ 387 38 224 257
e-mail:slobodan.jankovic@bpkg.gov.ba
www.mu.bpkg.gov.ba


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2019. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.