Sastav Vlade

Premijer

AIDA OBUĆA
1. slavne višegradske brigade 2a, 73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina
tel: + 387 38 221 212
fax: +387 38 224 161
e-mail:premijerkabpk@bpkg.gov.ba


Ministarstvo za pravosuđe, upravu i radne odnose

NATAŠA DANOJLIĆ
ministrica
1. slavne višegradske brigade 2a 73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina
tel:+387 38 227 251; fax:+ 387 38 243 064
e-mail: natasa.danojlic@bpkg.gov.ba ; 
www.mpr.bpkg.gov.ba/

Ministarstvo za privredu

HARIS SALKOVIĆ
ministar
Maršala Tita 13, 73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina
tel: +387 38 221 772; fax: +387 38 240 400
e-mail:haris.salkovic@bpkg.gov.ba
www.mp.bpkg.gov.ba

Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport

BILJANA BEGOVIĆ
ministrica
1. slavne višegradske brigade 2a, 73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina
tel. +387 38 224 259; fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;begovicbiljana75@gmail.com
www.mo.bpkg.gov.ba

 Ministarstvo za finansije

ESAD KANLIĆ, dipl.ecc.
ministar
Trg branilaca 2, 73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina
tel: +387 38 224 265; fax:+387 38 228 438
e-mail: esad.kanlic@bpkg.gov.ba
www.mf.bpkg.gov.ba

Ministarstvo unutrašnjih poslova

ARMIN MANDŽO, ministar
Zaima Imamovića 5, 73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina
tel/fax: +387 38 221 532
e-mail:armin.mandzo@bpkg.gov.ba
www. mup.bpkg.gov.ba

Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo,raseljena lica i izbjeglice

ENIZ HALILOVIĆ, bachelor sociologije
ministar
1. slavne višegradske brigade 2a, 73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina
tel: +387 38 228 439; fax:+ 387 38 221 224
e-mail: eniz.halilovic@bpkg.gov.ba
www.ms.bpkg.gov.ba

Ministarstvo za boračka pitanja

mr. EDIN AGANOVIĆ, dr.vet.med.
ministar
1. slavne višegradske brigade 2a, 73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina
tel: +387 38 224 263; fax: +387 38 228 811
e-mail: edin.aganovic@bpkg.gov.ba
www.mb.bpkg.gov.ba

Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline

BOJAN KRUNIĆ dipl.profesor geografije
ministar
1. slavne višegradske brigade 2a , 73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina
tel:+ 387 038 221 139; fax:+ 387 38 224 257
e-mail: bojan.krunic@bpkg.gov.ba
www.mu.bpkg.gov.ba


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2022. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.