Stručna služba skupštine

 

Zgrada stručne službe, Skupština BPK Goražde Stručna služba Skupštine vrši stručne i druge poslove za potrebe Skupštine, radnih tijela Skupštine i poslanika iz djelokruga rada Skupštine.

Organizacija i rad Stručne službe Skupštine uređuje se posebnim propisom. Stručnom službom Skupštine rukovodi sekretar Skupštine.

 

 

 

 

 

 

Poslove Stručne službe Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde obavljaju:

midhat-basic.jpg Sekretar Skupštine: Midhat Bašić, dipl, pravnik
Adresa: ul. Maršala Tita 13, Goražde, BiH
Tel: ++ 387 38 224 260
Tel/fax: ++ 387 38 228 257

 

dzemila.jpgDžemila Menzilović
Viši referent-administrativno-tehnički sekretar
Tel/fax: ++ 387 38 228 257


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.