Služba za odnose s javnošću BPK Goražde

Direktor: Anka Ćurovac, dipl. komp. i teatrolog
Adresa: 1. Slavne višegradske brigade 2a, 73000 Goražde, BiH
Tel: ++ 387 38 222-253
Fax: ++ 387 38 224 161
e-mail: info@bpkg.gov.ba

 

Služba za odnose s javnošću vrši potpuno i blagovremeno informisanje javnosti o radu i aktivnostima predsjedavajućeg Skupštine Kantona, premijera Kantona i drugih kantonalnih organa i službi.

Pored toga, u djelokrug rada Službe spada i slijedeće:

  • ostvarivanje redovne i stalne saradnje sa redakcijama dnevnih i drugih novina, radija i televizija,
  • organizovanje i vođenje konferencija za štampu,
  • pripremanje saopćenja i informacija za javnost,
  • pripremanje foto, filmske i druge dokumentacije kojom se predstavlja Kanton u zemlji i inostranstvu,
  • arhiviranje štampe, prikupljanje dokumentacije, kompjuterska obrada i pohranjivanje podataka neophodnih za izradu informativnih materijala za potrebe domaćih i stranih novinara,
  • saradnja i učešće u plasiranju informacija iz Kantona na web stranicu Kantona,
  • ostali poslovi iz oblasti informisanja.

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2019. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.