Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Sastav Vlade BPK-a Goražde čine:

 • Emir Oković, premijer
 • Nudžeim Džihanić, ministar za finansije,
 • Anes Salman, ministar za privredu,
 • Damir Žuga, ministar za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport
 •                          ministar za pravosuđe, rad i upravu,
 • Eniz Halilović, ministar za boračka pitanja,
 • Nijaz Musić, ministar unutrašnjih poslova
 • Slobodan Janković, ministar za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline
 • Sabira Bešlija, ministrica za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice

Nadležnosti Vlade BPK-a Goražde:

 • provođenje kantonalne politike, predlaganje i izvršavanje kantonalnih i drugih propisa;
 • izvršavanje odluka kantonalnih i federalnih sudova i vršenje drugih nadležnosti povjerenih kantonu od Federalne vlasti;
 • pripremanje prijedloga budžeta Kantona, kojeg usvaja Skupština;
 • osiguranje saradnje Vlade Kantona i ombudsmena;
 • nadzor nad kantonalnom policijom;
 • osiguranje da nacionalna struktura kantonalne policije održava nacionalnu strukturu stanovništva te općine;
 • vršenje drugih nadležnosti utvrđenih Ustavom Kantona i drugim propisima

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2019. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.