Klubovi skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

1. KLUBOVI POLITIČKIH STRANAKA U SKUPŠTINI BPK GORAŽDE

Rad klubova političkih stranaka uređen je Poslovnikom Skupštine BPK Goražde, članovima 20 i 21, koji glase:

Član 20.
(1) U Skupštini se formiraju klubovi poslanika političkih stranaka, koalicija i nezavisnih kandidata (u daljnjem tekstu: klubovi poslanika), u svrhu olakšanja rada Skupštine i unaprijeđenja međustranačke parlamentarne saradnje.
(2) Klubovi poslanika formiraju se kao mehanizam djelovanja poslanika i političkih stranaka u Skupštini.
(3) Klub poslanika može formirati politička stranka sa najmanje dva poslanika u Skupštini.
(4) Klub poslanika može formirati koalicija sa najmanje dva poslanika u Skupštini.
(5) Koalicioni klub poslanika formiraju poslanici koji su u Skupštinu izabrani sa zajedničke, koalicione izborne liste.
(6) Poslanici dvije ili više političkih stranaka koje u Skupštini imaju najmanje jednog izabranog poslanika, kao i poslanici–nezavisni kandidati, mogu formirati zajednički klub poslanika.
(7) Skupština u skladu sa mogućnostima obezbjeđuje prostorne uslove za rad klubova, neophodna finansijska sredstva, dokumentaciju, isporuku službenih novina i vršenje administrativno-tehničkih i drugih poslova. Član 21. (1) Klubovi poslanika imaju predsjednika i zamjenika predsjednika koji predstavljaju klub, rukovode njegovim radom i organizuju rad kluba u skladu sa potrebama Skupštine.(2) Klubovi poslanika rade prema samostalno urađenom Poslovniku o radu klubova (u daljnjem tekstu: Poslovnik kluba). (3) Poslovnik kluba poslanika ne može biti u suprotnosti sa pravima i obavezama klubova koja proističu iz ovog Poslovnika.

2. KLUBOVI NARODA U SKUPŠTINI BPK GORAŽDE

Rad klubova naroda uređen je Poslovnikom Skupštine BPK Goražde, članovima od 9 do 11, koji glase:

Član 9.
(1) Nakon davanja i potpisivanja svečane izjave u Skupštini se osnivaju tri kluba poslanika konstitutivnih naroda (u daljnjem tekstu: klubovi naroda): Klub poslanika Bošnjaka;Klub poslanika Hrvata; Klub poslanika Srba.
(2) Ako u Skupštini nema izabranih predstavnika nekog od konstitutivnih naroda, klub tog naroda neće biti ustanovljen.
(3) Svaki klub naroda bira predsjednika, a može izabrati i zamjenika predsjednika, koji rukovode klubom i usklađuju njegov rad.
(4) Poslovnikom o radu klubova naroda svaki će klub urediti način svoga rada.
(5) Poslovnik kluba naroda ili Ostalih ne može biti u suprotnosti sa pravima i obavezama kluba koji proističu iz ovog Poslovnika.

Član 10.
(1) Svaki klub naroda predlaže između svojih članova jednog kandidata za mjesto predsjedavajućeg ili zamjenika predsjedavajućeg Skupštine.
(2) Skupština pojedinačnim glasanjem potvrđuje kandidate nadpolovičnom većinom od ukupnog broja poslanika u Skupštini.
(3) Od Skupštine potvrđeni kandidati, između sebe nadpolovičnom većinom predlažu Skupštini kandidata za predsjedavajućeg Skupštine.
(4) Skupština javnim glasanjem potvrđuje kandidata za predsjedavajućeg Skupštine nadpolovičnom većinom od ukupnog broja poslanika u Skupštini.
(5) Ako u Skupštini nema poslanika, odnosno kluba nekog od konstitutivnih naroda, mjesto zamjenika predsjedavajućeg Skupštine iz tog konstitutivnog naroda ostaje nepopunjeno.

Član 11.
(1) Predsjedavajući Skupštine i njegovi zamjenici imaju pravo podnijeti ostavku na mjesto predsjedavajućeg, odnosno zamjenika predsjedavajućeg Skupštine.
(2) Predsjedavajući Skupštine i njegovi zamjenici mogu biti smijenjeni ili razriješeni prije isteka mandata, na prijedlog kluba naroda kojem pripadaju uz obrazloženje.
(3) U slučaju da predsjedavajući Skupštine nije u mogućnosti da vrši svoju funkciju ili da podnese ostavku, zamjenici predsjedavajućeg predlažu Skupštini jednog između sebe koji će predsjedavati Skupštinom do izbora novog predsjedavajućeg.

KLUB POSLANIKA BOŠNJAKA

1.  KURTOVIĆ MUSTAFA
2.  HALILOVIĆ ADIS
3.  OBUĆA AIDA
4.  DELIZAIMOVIĆ ALMA
5.  RIDŽAL RAMIZ
6.  AGOVIĆ ADIS
7.  MUŠOVIĆ SANEL
8.  KANLIĆ MURADIF
9.  GABELA NIHAD
10. ĆULOV NIHAD
11. ČELJO SENAD
12. DOŠLO SUAD
13. VELIĆ EDITA
14. ZUKO NENO
15. RADELJAŠ ASIM
16. MUHAREM NEDIM
17. HAZNADAR JASMIN
18. RAŠIDOVIĆ ALMIR
19. MUJAGIĆ RASIM
20. OBHOĐAŠ SALKO

 KLUB POSLANIKA HRVATA

1FEJZIĆ EDIM
2.  OMANOVIĆ MUAMER

 KLUB POSLANIKA SRBA

1. MILOVIĆ DALIBORKA

SPISAK POSLANIKA IZ REDA OSTALIH

1. FRAŠTO EMIR

KLUB POSLANIKA STRANKE DEMOKRATSKE AKCIJE

1KURTOVIĆ MUSTAFA
2. OBUĆA ALMA
3. OBUĆA AIDA
4. DELIZAIMOVIĆ ALMA
5. RIDŽAL RAMIZ
6. AGOVIĆ ADIS

 KLUB POSLANIKA SAVEZA  ZA BOLJU BUDUĆNOST  – „FAHRUDIN RADONČIĆ

 1. MUŠOVIĆ SANEL
2. KANLIĆ MURADIF
3. GABELA NIHAD
4. OMANOVIĆ MUAMER
5. ĆULOV NIHAD

 KLUB POSLANIKA STRANKE ZA BOSNU I HERCEGOVINU

1. ČELJO SENAD
2. TURČALO MEHMED

 KLUB POSLANIKA SOCIJALDEMOKRATSKE PARTIJE BiH

1. DOŠLO SUAD
2. FRAŠTO EMIR

 MJEŠOVITI KLUB A SDA I DEMOKRATSKE FRONTE – „ŽELJKO KOMŠIĆ

 1. OBHOĐAŠ SALKO
2.  VELIĆ EDITA

KLUB POSLANIKA BOSANSKO-HERCEGOVAČKE PATRIOTSKE STRANKE  -„SEFER HALILOVIĆ

 1HAZNADAR JASMIN
2.  RAŠIDOVIĆ ALMIR

 KLUB POSLANIKA STRANKE ZA BOLJE GORAŽDE

 1RADELJAŠ ASIM
2.  MUHAREM NEDIM

 ZAJEDNIČKI KLUB POSLANIKA STRANKA DIJASPORE I NOVI POKRET

 1MUJAGIĆ RASIM
2. FEJZIĆ EDIM


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2019. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.