IZVJEŠTAJNO – PROGNOZNA SLUŽBA MINISTARSTVA ZA PRIVREDU
IZVJEŠTAJNO – PROGNOZNA SLUŽBA MINISTARSTVA ZA PRIVREDU

PRIPREMA: Sadeta Ahmetović, dipl.ing.poljoprivrede

25.05.2015. godine

Zaštita voća

Vremenske prilike povoljne su za pojavu:

– primarne infekcije krastavosti lista i ploda jabuke (Venturia inaequalis),

– pepelnice na jabuci (Podosphaera leucotricha),

– bakteriozne plamenjače na jabuci, krušci i dunji (Erwinia amylovora).

Preporučuje se izvršiti zaštitu jabuke od krastavosti lista i ploda jabuke i pepelnice na jabuci kombinacijom  sistemičnih (Score 250EC, Clarinet, Indar 5EW) i preventivnih fungicida (Delan 700WG, Polyram DF, Mankogal 80, Dithane M-45).

Potrebno je  izvršiti obilazak nasada jabuke, kruške i dunje i utvrditi da li postoji prisustvo bakteriozne plamenjače. Ukoliko se uoči,  preporučuje se izvršiti mehaničko odstranjivanje inficiranih dijelova, radi sprječavanja daljeg širenja bolesti. Odstranjene dijelove iznijeti iz voćnjaka i zapaliti.

Preparate koristiti u skladu sa priloženim uputstvom.

13.05.2015. godine 

Zaštita voća

U ovom periodu, preporučuje se obilazak nasada jabuke, kruške i dunje radi utvrđivanja prisustva bakteriozne plamenjače (Erwinia amylovora).

Ukoliko se uoči pojava mladara u obliku pastirskog štapa, sušenje listova, pojava  bakterijskog eksudata, potrebno je mehanički odstraniti inficirane dijelove, iznijeti iz voćnjaka i zapaliti, a alat dezinfikovati.

Isto tako, potrebno je izvršiti pregled voćnih nasada na prisustvo lisnih ušiju. Lisne uši su sitni insekti,  a boja im varira od svjetložute, zelene do crne. Hrane se sisanjem biljnih sokova, pri čemu izazivaju oštećenja poput zastoja u rastu, listovi su ukovrčani, zametnuti plodovi deformisani. Luče mednu rosu na koju se naseljavaju gljive čađavice. Prenosioci su virusnih biljnih bolesti.

Ukoliko se uoči pojava lisnih ušiju na voćkama, preporučuje se zaštita primjenom adekvatnih insekticida (Actara 25 WG, Calypso 480 SC, Mospilan 20 SP, Confidor 200 SL)  u skladu sa  uputstvom.

04.05.2015. godine

Zaštita jabuke i kruške

Promjenjive vremenske prilike stvaraju povoljne uslove za primarnu infekciju krastavosti lista i ploda jabuke (Venturia inaequalis) i pojavu pepelnice na jabuci (Podosphaera leucotricha).

Zaštitu jabuke izvršiti nekim od preparata: Indar 5EW, Pyrus 400 SC, Score 250 EC, Clarinet, uz dodatak preparata na bazi mankozeba (Mankogal 80, Dithane M-45), ditianona (Delan) i dodina (Syllit 400SC).

Izboje inficirane pepelnicom mehanički odstraniti, iznijeti iz voćnjaka i zapaliti.

Preporučuje se pregled nasada kruške, a zbog mogućeg prisustva jaja i larvi kruškine buhe (Psylla pyri).

Potrbno je izvršiti njeno uništavanje ako je napadnuto 20% izboja. U fazi jaja i početku pojave larvi zaštitu izvršiti insekticidima Envidor ili Nomolt, a starije stadije larvi suzbiti  insekticidima Actara 25WG ili Vertimec 018 EC.

Na manjim površinama može se suzbiti odstranjivanjem i uništavanjem napadnutih izboja.

Zaštitu izvršiti u večernjim satima , a preparate koristiti u skladu sa priloženim uputstvom.

30.04.2015. godine

Zaštita  voća

Potrebno je izvršiti pregled nasada breskve i utvrditi da li postoje listovi sa oboljenjima kovrčavosti lista breskve, a čiji je uzročnik gljiva Taphrina deformans. Ukoliko se uoče, potrebno ih je mehanički odstraniti, iznijeti iz voćnjaka i zapaliti, a u cilju smanjenja infekcionog potencijala.

U nasadima višnje, trešnje, šljive i breskve, potrebno je utvrditi prisustvo žilogriza (Capnodis tenebrionis). Radi se o štetočini koji može dovesti do postepenog sušenja i propadanja cijelog stabla. Odrasli oblici se hrane listovima i peteljkama koštičavog voća. Ženka polaže jaja na koru donjeg dijela stabla ili plitko u tlo , iz kojih se razvijaju larve, koje uništavaju njen korijen.

Suzbija se primjenom mehaničkih i agrotehničkih mjera. Mehaničke mjere : sakupljanje i uništavanje odraslih štetočina, čime se sprječava da ženka položi jaja. Agrotehničke mjere:obrada zemljišta između redova i oko stabla , navodnjavanje.

24.04.2015. godine

Zaštita jabuke i kruške

U ovom periodu jabuke  su najosjetljivije na primarnu infekciju krastavosti lista i ploda (Venturia inaequalis) i pojavu pepelnice (Podosphaera leucotricha).

Zaštitu jabuke od krastavosti lista i ploda izvršiti preparatima na bazi kaptana (Merpan 50 WP), mankozeba (Mankogal 80) ili ditianona (Delan 700WG).

Izboje inficirane pepelnicom mehanički odstraniti, iznijeti iz voćnjaka i zapaliti, a osjetljive sorte jabuke zaštiti preparatom Topas 100EC.

Poslije završene fenofaze cvjetanja kruške, potrebno je utvrditi da li postoji prisustvo bakteriozne plamenjače (Erwinia amylovora).

Ukoliko se utvrdi njeno prisustvo, potrebno je  izvršiti odstranjivanje inficiranih dijelovarezom 50 cm ispod mjesta infekcije prema zdravom tkivu. Odstranjene dijelove iznijeti iz voćnjaka i zapaliti, a alat dezinfikovati. Zaštitu izvršiti preparatima na bazi fosetila(Aliette Flash WG, Avi WG ,Topic WP).

Zaštitu izvršiti u večernjim satima , a preparate koristiti u skladu sa priloženim uputstvom.

22.04.2015. godine

Zaštita luka

 Prethodne godine velike štete u usjevima  luka pričinila je lukova muha (Hylemia antigua).

Ima 2- 3 generacije godišnje, a najveće štete pričinjava prva generacija, jer napada luk kad je nerazvijen. Let prve generacije počinje krajem aprila i početkom maja, a pogoduje joj vlažno vrijeme. Štete pričinjavaju larve koje se hrane unutrašnjim sadržajem luka. Napadnute biljke zaostaju u razvoju, listovi dobivaju žutu boju, ukovrčani su i suše se, a glavice obično istruhnu.

Lukova muha se može suzbiti postavljanjem žutih ljepljivih ploča. Žuta boja privlači lukovu muhu koja se zalijepi za ljepljiv premaz entomološkog ljepila.

17.04.2015. godine

Zaštita voća

Potrebno je izvršiti pregled voćnih nasada koji se nalaze u fenofazi cvjetanja i utvrditi prisustvo rutave bube (Tropinota hirta). Štetu pričinjavaju odrasli insekti, hrane se cvjetnim dijelovima, uništavaju  prašnike i tučkove, usljed čega se onemogućava  zametanja plodova. Smanjenje brojnosti ovog štetnika može se postići postavljanjem  plavih ili bijelih posuda u krošnju drveta ili na zemlju,napunjene sa vodom uz dodatak voćnog sirupa.

Isto tako, potrebno je izvršiti pregled voćnih nasada jabuke koji se nalaze u blizini šume na prisustvo jabučnog cvjetojeda (Anthonomus pomorum).Ukoliko se utvrdi prisustvo 20-40 odraslih insekata na 100 pregledanih grana potrebno je izvršiti zaštitu insekticidom Decis 2,5 EC.

Koštičave voćne vrste koje se nalaze u fenofazi cvjetanja zaštitinekim od sljedećih preparata: Signum, Teldor, Ronilan, Chorus. U tom periodu koštičave voćne vrste su najosjetljivije na infekciju uzročnika sušenja cvijetova i grančica  ( Monilia laxa).

Zaštitu izvršiti u večernjim satima kad nije aktivan let pčela, a preparate koristiti u skladu sa uputstvom.

13.04.2015.godine

Zaštita voća

Nestabilne  vremenske prilike stvaraju  povoljne uslove za primarnu infekciju  krastavosti lista i plodajabuke(Venturia inaequalis) i sušenja  cvjetova i grančica koštičavog voća (Monila laxa).

Uzročnik krastavosti lista i ploda jabuke je gljiva Venturia inaequalis koja prezimljuje u opalom lišću i kori drveta.

Zaštitu izvršiti do fenofaze „mišje uši“ preparatima na bazi bakra ( Nordox 75 WG, Kocide DF,Champion), a od fenofaze „mišje uši“ do fenofaze cvjetanja sa preparatom Chorus 75 WG samostalno ili u kombinaciji sa Mankozebom ili Kaptanom.

Gljiva Monilia laxa prezumljuje u rak ranama i mumificiranim plodovima koštićavog voća. Izaziva sušenje cvjetova, grančica i može doći do propadanja cijelog stabla.

Izvršiti zaštitu  breskve i kajsije koje se nalaze u fenofazi cvjetanja preparatima (Signum  ,  Ronilan).

Preparate koristiti u skladu sa priloženim uputstvom.

 

 27.03.2015. godine

 Obavijest proizvođačima povrtnih kultura

U toku je priprema zemljišta za sjetvu i sadnju povrtnih kultura.

Štete na povrću pričinjavaju larve zemljišnih štetočina( lukova muha, podgrizajuće sovice, rovci, žičnjaci, gundelj). Žive u zemljištu ili na njenoj površini. Hrane se podzemnim i  nadzemnim dijelovima biljke. Napadnute biljke se lome, suše, prorjeđuje se sklop i tako se umanjuje prinos.

Na poljoprivrednim površinama, gdje je u ranijim periodima evidentirana šteta na povrtnim kulturama od zemljišnih štetočina , potrebno je izvršiti preventivnu zaštitu.

Zaštitu izvršiti u toku sjetve ili sadnje insekticidima (Dursban G 7,5, Force G 1,5 ili Finish G 7,5) u skladu s priloženim uputstvom.

 

23.03.2015. godine

Zaštita jabuke i kruške

U ovom periodu potrebno je izvšiti obilazak voćnih nasada jabuke i kruške, utvrditi da li postoji prisustvo bakteriozne plamenjače. Njen uzročnik je karantinska fitopatogena bakterija Erwinia amylovora.

Bakterija uzrokuje sušenje stabla, grana, cvijetova, listova i trulež plodova. Inficirani  listovi izgledaju kao da su vatrom spaljeni, jednogodišnji izboji potamne i na vrhu se savijaju u obliku pastirskog štapa, a plodovi se smežuraju i mumificiraju. Na inficiranim dijelovima se pojavljuju bjeličaste do blijedo žute kapi bakterijskog eksudata.

Mjere zaštite

Odstraniti inficirane dijelove rezom 30 cm ispod mjesta infekcije prema zdravom tkivu kod jabuke, odnosno 50 cm kod kruške. Odstranjene  dijelove iznijeti iz voćnjaka i zapaliti, a alat dezinfikovati.

Zaštitu izvršiti preparatima na bazi bakra ( Nordox 75WG ili Champion WG) u skladu sa priloženim uputstvom.

 

17.03.2015. godine

Zaštita breskve

Vremenski uslovi povoljni su za pojavu kovrčavosti lista breskve, čiji je  uzročnik  gljiva Taphrina deformans.

Prezimljuje u obliku micelija u pupovima, kori grana , grančica i izaziva  primarnu infekciju.  Kretanjem vegetacije stvara konidije koje vrše infekciju mladih listova. Listovi su deformisani, žuto-crvene boje i  opadaju. Takve voćke svoj dalji razvoj usmjeravaju na obnavljanje lisne mase, a dešava se da prinos breskve u potpunosti  izostane.

U zavisnosti od sorte i lokaliteta, breskve se nalaze u fenofazi bubrenja pupova i fenofazi otvaranja pupova.

Zaštitu u fenofazi bubrenja pupova izvršiti preparatima na bazi bakra ( Nordox 75 WG, Champion WG, Kocide DF, Neoram WG). Ukoliko je došlo do otvaranja pupova, zaštitu izvršiti  preparatima  na bazi dodina i ditianona ( Delan 700 WDG, Syllit 400 SC, Chromodin S-65).

Zaštitu izvršiti po mirnom vremenu,  na temperaturi  većoj od 5  0 C  uz cjelovito prekrivanje  voćke.

Preparate koristiti u skladu sa uputstvom.

 

03.03.2015. godine

Prihrana ozimih žitarica

Ozime žitarice imaju dug vegetacioni period i potrebno je izvršiti prihranu.  Količina đubriva za prihranu zavisi od količine azota unesenog u jesen, gustine usjeva i vrste žitarica.

Potrebno je izvršiti dvije prihrane ozimih žitarica.

Prvu prihranu izvršiti u periodu   prelaza  usjeva iz zimskog mirovanja u proljetni porast. Kada su temperature iznad 10 OC, koristiti KAN u količini 100-150 kg/ha. U tom periodu usjev ima razvijena 3-4 lista i dolazi do brzog porasta nadzemne mase. Prva prihrana ozimih žitarica je obavezna, jer usjevi iz zime izlaze iscrpljeni i prorijeđeni. Unošenjem azotnog lakopristupačnog đubriva, omogućava se stvaranje novih listova, brži porast, pojačano bokorenje i formiranje većeg broja klasića.

Drugu prihranu izvršiti početkom fenofaze vlatanja sa KAN-om u količini od 75-130 kg/ha. Ova prihrana utiče na povećanje prinosa.

 

27.02.2015. godine

Zaštita od poljskih miševa i voluharica

U ovom periodu  potrebno je izvršiti obilazak voćnih nasada , usjeva ozimih žitarica i utvrditi prisustvo aktivnih rupa poljskih miševa (Apodemus sylvaticus)  i voluharica (Microtus arvalis).

Štete pričinjavaju tako što u voćnjacima uništavaju korijen mladih sadnica, a na stablima jedući i guleći koru. Oštećena stabla zaostaju u razvoju, a često i propadaju. U usjevima ozimih žitarica napadaju korijen i iznikle biljke .  Tako se stvaraju prazna mjesta, a sve to utiče na kvalitet i prinos ozimih žitarica.

Ukoliko se uoči prisustvo aktivnih rupa ,zaštitu  izvršti  postavljanjem Brodilon mamca ,Ratimor žitnih  mamaca ili Gardentop svježih mamaca u aktivne rupe . Potrebno ih je zatrpati, da ne bi došlo do trovanja divljači i ptica.

Od velikog značaja je primjena agrotehničkih mjera kao što je: obrada tla ispod stabla voćke, duboko oranje, frezanje i kultiviranje poljoprivrednog zemljišta.

Mamce koristiti u skladu sa uputstvom.

 

23.02.2015. godine

Zaštita voća

U zavisnosti od vremenskih uslova, krajem februara i početkom marta, završava se period zimskog mirovanja voća.

Mnogi voćnjaci se nalaze u blizini šuma. Veliki broj insekata polaže jaja na stablima šumskog drveća  i na voćnim stablima. Tamo gdje se ne primjenjuju mjere zaštite, voćna stabla su obrasla mahovinom.

Potrebno je odstraniti suhe, polomljene grane, ukloniti mumificirane plodove, staru koru sa stabla i biljne ostatke. Sve to iznijeti iz voćnjaka i zapaliti. Poslije rezidbe voća, potrebno je  izvršiti  zaštitu preparatima koji u sebi sadrže bakar i mineralno ulje (Crveno ili Modro ulje), koji istovremeno djeluju na bolesti i štetočine.

Bakar uništava sve bakterije i gljivice koje su prisutne na voću, a posebno  uzročnike bolesti:

– krastavosti lista i ploda jabuke i kruške (Venturia inaequalis, Venturia pyrina),

– kovrčavost lista breskve (Taphrina deformans),

– šupljikavost lista koštičavog voća (Stigmina carpophila),

– sušenje cvjetova i grančica koštićavog voća  (Monilia laxa ),

-rogač šljive (Taphrina pruni).

Mineralno ulje uništava između ostalog:

– zimska jaja kruškine buhe (Psyla pyri),

– šljivinu štitastu uš (Eulecanum corni),

– zimska jaja lisnih ušiju,

– zimska jaja crvenog pauka (Panonychus ulmi).

Zaštitu izvršiti  po mirnom vremenu, na  temperaturi  iznad 8C,  prekrivanjem cijelog stabla.

Preparate koristiti u skladu sa priloženim uputstvom.

 

30.10.2014. godine

Jesenja zaštita voćnjaka

Poslije završene berbe voća, potrebno je izvršiti pripremu voćnjaka za narednu sezonu. Odstraniti suhe i slomljene grančice, mumificirane plodove sa grana i zemlje, te sakupiti otpalo lišće i druge biljne ostatke, kao moguće izvore zaraze. Sve to iznijeti iz voćnjaka i spaliti.

Kada otpadne 70% lista, potrebno je izvršiti cjelovito prekrivanje voćke preparatima na bazi bakra.  Zaštitu izvršiti na temperaturi iznad 8 0C, po mirnom vremenu, radi suzbijanja uzročnika bolesti na voću:

– šupljikavost lista koštičavog voća, uzročnik gljiva Stigmina carpophilla

– monilioza koštičavog voća, uzročnik gljiva Monilia laxa

– rak koštičavog voća, uzročnik bakterija Pseudomonas prunorum.

– rogač šljive, uzročnik gljiva Taphrina pruni

– kovrčavost lista breskve, uzročnik gljiva Taphrina deformans

– bakterijska palež jabučastog voća, uzročnik bakterija Erwinia amylovora

– rak kore jabuke i kruške, uzročnik gljiva Nectira galigena

– bakterijski rak kruške, uzročnik bakterija Pseudomonas syringe

Jesenja zaštita je neophodna kako bi se obezbijedio zdrav voćnjak za dolazeći period.

 

20.10.2014. godine

Zaštita oraha

Velike količine padavina i visoka vlažnost zraka u ljetnom periodu bili su povoljni za razvoj orahove muhe (Rhagoletis completa) na plodovima oraha.

Orahova muha se nalazi na karantinskoj listi štetnih organizama i ima jednu generaciju godišnje. Prezimljuje kao kukoljica u tlu iz kojih  tokom ljeta izlijeću odrasle muhe. Veličine je oko 5 mm i svjetlosmeđe je boje, a larve su bez nogu i glave i blijedo žute boje. Napada isključivo plodove oraha. Nakon kopulacije ženka polaže jaja u zelene plodove. Mjesto uboda potamni u obliku male crne tačke koja se ishranom larvi povećava. Zelena lupina oraha postaje mekana , kasnije pocrni i zalijepi se za ljusku oraha. Napadnuti plodovi otpadaju ili ostaju cijelu zimu na drvetu.

U ovom peridu, potrebno je izvršiti sakupljanje napadnutih, ranije otpalih plodova oraha i biljnih ostataka. Sve to iznijeti iz voćnjaka i spaliti.

Isto tako, potrebno je izvršiti plitku  jesenju obradu tla ispod stabla oraha na dubinu od 5-20 cm, radi uništavanja ovog štetnika.

18.07.2014. godine

Zaštita jabuke, kruške, dunje

Nestabilne vremenske prilike, vlažno vrijeme sa čestim pljuskovima, stvaraju povoljne uslove za pojavu bolesti i štetočina na poljoprivrednom bilju.

Potrebno je izvršiti pregled voćnih nasada jabuke, kruške i dunje na prisustvo bakteriozne plamenjače (Erwinia amylovora).Zaraženi mladari i grančice dobivaju smeđu do crnu boju, savijaju se pri vrhu u vidu pastirskog štapa i pojavljuju se blijedo žute kapi bakterijskog eksudata.

Potrebno je mehanički odstraniti zaražene dijelove i to tanje grane 30 cm, a deblje grane 50 cm ispod zaraženog tkiva, iznijeti iz voćnjaka i spaliti, alat dezinfikovati , a rane nastale pri rezidbi premazati voćarskim voskom.

Potreno je izvršiti zaštitu plodova jabuke od sekundarne infekcije krastavosti lista i ploda jabuke (Venturia inaequalis) sa preparatima: Antracol WP 70 ili Polyram DF.

Zaštita krompira, paradajza, paprike

Krompir u završnoj fazi prirodnog odumiranja cime, zaštiti preparatom Shirlan, kako bi se spriječilo prelazak gljive uzročnika plamenjače(Phytophthora infestans) na gomolje krompira.

Paradajz koji se proizvodi na otvorenom prostoru, od plamenjače zaštiti preparatima: Ortivia opti 480 SC, Quadris, Bravo 720 SC, Curzate M-WG, Conseto.

Ukoliko se pregledom naličja lista paprike uoči prisustvo lisnih uši, suzbijanje izvršiti nekim od insekticida Calypso ili Actara.

Navedene preparate koristiti prema uputstvu proizvođača, a vodeći računa o karenci.

 

04.07.2014.godine

Ambrozija (Ambrosia artemisifolia L )

Porijeklo
Ambrozija je porijeklom iz Sjeverne Amerike, a u Evropu je uvezena kontaminiranim pošiljkama sjemena. Ima veliku moć reprodukcije i sposobnost prilagođavanja novim uslovima sredine, kako na poljoprivrednim tako i na nepoljoprivrednim površinama. Može se pojaviti na površinama pored cesta, puteva, željezničkih pruga, parkova, groblja, pored kuća, zgrada, vodotoka…

Izgled biljke

Jednogodišnja je korovska biljka iz porodice glavočika (Asteraceae). Korijen joj je jak i vretenast. Stablo je visine 1-1,5 metara, obraslo gustim dlačicama i razgranato. Listovi su naspramni, jajoliki, izrezani u uske režnjeve, maljavi. Cvjetovi su žućkaste boje, sakupljeni u glavičaste cvasti na vrhu stabla i grana.
Niče u aprilu mjesecu na temperaturi od 20-22 stepena Celzijusa, a cvijeta od polovine jula do oktobra.
Proizvodi veliku količinu polena, sjeme zadržava klijavost duži niz godina u zemljištu.

Štete od ambrozije

Polen ambrozije je jedan od najačih alergenata. Kod osjetljivih osoba stvara tegobe u vidu suzenja očiju, curenja nosa, kihanja, kašlja, otežanog disanja, bronhitisa, asme.
Stvara probleme ukoliko se pojavi u usjevima gajenih biljaka, iscrpljuje zemljište i osiromašuje ga sa hranivima jer ima jak korijenov sistem. Otežava rast biljke svojim gustim nadzemnim sklopom, a nije rijedak slučaj da prinos gajenih biljaka u potpunosti izostane.

Mjere zaštite
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je Odluku o mjerama za sprječavanje širenja i uništavanje korovske biljne vrste Ambrosia artemisifolia L-ambrozija („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj:89/11).
Ovom Odlukom propisano je da mjere za sprječavanje širenja i uništavanje ambrozije provode:
-vlasnici i korisnici poljoprivrednog zemljišta – obrađenog i neobrađenog (njive , voćnjaci, vinogradi, vrtovi , bašte, livade i drugo) i zapuštenih površina poljoprivrednog zemljišta;
-vlasnici i korisnici šumskog zemljišta (šuma i lovišta);
-vlasnici i korisnici građevinskog zemljišta – izgrađenog i neizgrađenog;
-subjekti koji upravljaju vodotocima i kanalima i površinama uz vodotoke i kanale;
-subjekti koji održavaju površine uz javne puteve , ceste i željezničke pruge;
-subjekti koji upravljaju nacionalnim parkovima, parkovima, grobljima i drugim zelenim površinama;
-vlasnici korisnici zapuštenih zemljišnih površina pored puteva , staza, kao i utrina , degradiranih pašnjaka, zapuštenih parkova, iskrčenih mjesta u šumama i drugo.
Navedeni vlasnici, korisnici i subjekti iz ove Odluke dužni su da u toku vegetacijske sezone , u više navrata , u periodu od aprila do kraja juna prije fenološke faze cvjetanja, pa sve do oktobra na navedenim površinama redovno suzbijaju i uništavaju ambroziju primjenom slijedećih mjera:
-agrotehničkih mjera: obradom zemljišta(oranje, zaoravanje strništa, tanjiranje), njegom usjeva (okopavanje, međuredno kultiviranje, plijevljenje), uvođenjem i održavanjem plodorerda, pravovremenom sjetvom i prihranom kultura koje se uzgajaju.
-mehaničkih mjera:kultivacijom površina (čupanjem, redovnom košnjom, okopavanjem, spaljivanjem uništenog bilja, sjetvom kvalitetne trave čistog sjemena formiranje gustog i čvrstog pokrova i dr;
-hemijskih mjera: upotrebom odgovarajućih sredstava za zaštitu bilja – herbicida (selektivnih i neselektivnih – totalnih) koji imaju odobrenje za promet i upotrebu u Federaciji Bosne i Hercegovine i koji se koriste za suzbijanje ambrozije. Sredstva za zaštitu bilja moraju se upotrebljavati u skladu sa uputstvom za primjenu koje se nalazi priloženo u pakovanju sredstava, strogo vodeći računa o vrsti i namjeni zemljišta na kojem se sredstva primjenjuju( poljoprivredna ili nepoljoprivredna površina ), kao i o njihovoj upotrebi na propisanoj udaljenosti od voda, vodotokova, izvorišta voda, jezera i sl..i na način kojim će se osigurati očuvanje kvalitete vode i klase vodotoka.
Vlasnici, korisnici i subjekti iz ove Odluke koji zemljište na kojem raste ambrozija posjeduju ili su za njega odgovorni ili ga na bilo koji način koriste, snose troškove provođenja mjera ove Odluke i troškove uklanjanja bilja.

 

13.06.2014. godine

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima

Praćenjem i posmatranjem povrtnih kultura zapaženo je prisustvo puževa koji prave otvore različitog oblika na listu i ostavljaju karakterističan srebrenasto-sivi trag. Za suzbijanje puževa upotrijebiti Pužomor, koji se rasipa oko biljke.

Velike štete krompiru pričinjava krompirova zlatica (Leptinotarsadecemlineata) koja oštećuje nadzemne dijelove biljke. Ukoliko se na biljci nalazi 15 larvi ili je oštećeno 25% lisne mase, zaštitu izvršiti insekticidima Actara 25 WG, Confidor 200 SL, Calypso 480 SC, Mospilan 20 SG.

Uočeno je prisustvo crvene kupusne stjenice (Eurydemaventrale) na kupusnjačama ,lisnih uši u usjevima graha, krastavca i paprike. Na manjim površinama potrebno je kupusnu stjenicu sakupiti i ukloniti iz vrta, a lisne uši na grahu suzbiti insekticidom Confidor SL 200, a na krastavcu i paprici insekticidom Actara 25 WG.

Preparate koristiti u skladu s priloženim uputstvom.

 

30.05.2014.godine

 Obavijest poljoprivrednim proizvođačima

Vremenski uslovi ( visoka temperatura, povećana vlažnost zraka, padavine) stvaraju povoljne uslove za pojavu slijedećih biljnih bolesti :

– crna pjegavost lista krompira(Alternaria solani)

– plamenjača krompira (Phytophthora infestans)

– baršunasta plijesn paradajza ( Fulvia Fulva)

– krastavost lista i ploda jabuke ( Venturia inaequalis),

– pepelnica jabuke (Podosphaera leucotricha)

Mjere zaštite:

Zaštita krompira od plamenjače i crne pjegavosti  izvršiti preparatima Ridomil Gold MZ 68 WG, Revus, Acrobat MZ WG.

Baršunasta plijesn je često oboljenje paradajza  u zaštićenom prostoru. Zaštitu izvršiti preparatima Sygnum ili Ortivia Opti 480.

Zaštitu jabuke od krastavosti i pepelnice izvršiti preparatom Stroby.

Preparate koristiti u skladu sa priloženim uputstvom.

21.05.2014.

Zaštita povrtnih kultura

U toku je rasađivanje presadnica paprike, paradajza i krastavca na otvorenom prostoru.
Visoka vlažnost zemljišta stvara povoljne uslove za rozvoj gljivica iz rodova Phytiumi Phytophthora, koje se nalaze u površinskom sloju zemljišta, a uzrokuju polijeganje rasada.
Gljivice uzrokuju nekrozu prizemnog dijela stabla koja se širi prema korijenu i vrhu biljke. Otežan je protok hranljivih materija i vode kroz biljku , zbog čega dolazi do polijeganja rasada.
Nakon rasađivanja presadnica, potrebno je izvršiti zalijevanje biljke i zemlje oko biljke, preparatom Previcur Energy.
Zaštitu krompira od plamenjače u početnoj fazi razvoja izvršiti preparatom Daconil, a u fazi zatvaranja redova preparatom Ridomil Gold MZ.
Preparate koristiti u skladu sa priloženim uputstvom.

 

09.05.2014.

Zaštita jabuke i kruške

Temperatura zraka od 18-24 0C, česte padavine i visoka vlažnost zraka, stvaraju povoljne uslove za pojavu bakteriozne plamenjače jabuke i kruške ( Erwinia amylovora).
Bakterija napada sve dijelove voćke i uzrokuje sušenje cvijeta, grana, stabla i trulež ploda.
Širenju infekcije pogoduje kišovito i vlažno vrijeme, te insekti.
U toku vegetacije, potrebno je redovno vršiti pregled nasada jabuke i kruške. Ukoliko se uoči pojava mladara u obliku „pastirskog štapa“, sušenje listova, baktrijskog eksudata, potrebno je izvršiti mehaničko uklanjanje inficiranih dijelova.
Inficirane dijelove odstraniti rezom 30 cm ispod mjesta zaraze prema zdravom tkivu kod jabuke, odnosno 50 cm kod kruške. Odstranjene biljne dijelove iznijeti iz voćnjaka, spaliti, izvršiti dezinfekciju alata, a rane nastale pri rezidbi premazati voćarskim voskom.
Radove obaviti po suhom i toplom vremenu.
Iizvršiti pregled voćnih nasada na prisustvo lisnih ušiju i prema potrebi koristiti preparate: Actara, Calypso, Pirimor, Mospilan, a prema priloženom uputstvu.

29.04.2014.

Zaštita krompira i luka

Visoka vlažnost zraka i temperature od 15 do 20 0C sa dosta padavina, stvaraju povoljne uslove za pojavu plamenjače na krompiru (Phytophthora infestans).
Prvu preventivnu zaštitu krompira od plamenjače izvršiti preparatom Daconil, koji štiti krompir i od crne pjegavosti (Alternaria solani).
Velike štete u usjevu luka pričinjava lukova muha (Hylemia antiqua). Let lukove muhe počinje krajem aprila i početkom maja, a pogoduje joj vlažno vrijeme. Ima 2-3 generacije godišnje , a najveću štetu pričinjava prva generacija jer napada luk kad je nerazvijen. Štete čine larve, koje se ubušuju u mlade stabljike luka, gdje se hrane njegovim sadržajem. Napadnute biljke zaostaju u razvoju, listovi su ukovsžani, dobivaju žutu boju i suše se.
Lukova muha se može suzbiti postavljanjem žutih ljepljivih ploča.

Zaštita jabuke

Klimatski faktori su povoljni za primarnu infekciju krastavosti lista i ploda jabuke (Venturia inaequalis) i pepelnice na jabuci (Podosphaera leucotricha).
Zaštitu izvršiti, između ostalih, preparatima Score 250 EC, Indar 5 EW,Baycor 25 WP uz dodatak jednog od preparata Dithane M-45, Mankozeb, Star 80, Cadilac 80WP.

Preparate koristiti u skladu sa priloženim uputstvom.

Goražde, 22.04.2014. god.

Zaštita jabuke i kruške

Nestabilne vremenske prilike pogoduju infekciji krastavosti lista i ploda jabuke(Venturia inaequalis) i pepelnice na jabuku (Podosphaera leucotricha).
Izboje inficirane pepelnicom mehanički odstraniti ,iznijeti iz voćnjaka i spaliti.

Zaštitu od fuzikladija i pepelnice izvršiti preparatom Score 250 EC uz dodatak Mankozeba ili Kaptana.
Preporučuje se pregled vršnih listića kruške, a zbog mogućeg prisustva jaja i larvi kruškine buhe (Psylla pyri).
Potrebno je izvršiti njeno uništavanje ako je napadnuto 20% izboja. U fazi jaja i početku pojave larvi zaštitu izvršiti akaricidom Envidor ili biotehničkim preparatom Nomolt, a starije stadije larvi insekticidima Actara 25 WG ili Vertimec 018 EC.

Na manjim površinama, može se suzbiti odstranjivanjem i uništavanjem napadnutih izboja.
Navedene preparate koristiti u skladu sa priloženim uputstvom.

04.04.2014. godine

ZAŠTITA ŠLJIVE

Voćnjaci u kojima je šljiva u fenofazi završene cvatnje, potrebno je izvršiti zaštitu od žute šljivine osice (Hoplocampa minuta) i crne šljivine osice (Hoplocampa flava).

Osica prezimljuje u zemljištu, izlazi pred cvatnju i polaže jaja u čašićne listiće cvijeta. Nakon 7-14 dana formiraju se larve koje napadaju zametnute plodove koji opadaju.

MJERE ZAŠTITE:

Potrebno je izvršiti košenje korova koji cvjetaju, a nalaze se ispod voćke ili u njenoj blizini, jer privlače pčele.

Nakon završene fenofaze cvatnje, za suzbijanje šljivine osice mogu se primjeniti, između ostalih, insekticidi: Chromgor 40,  Rogor 40,  Calinogor.

Zaštitu izvršiti u večernjim satima, a preparate koristiti u skladu sa priloženim uputstvom.

 

25.03.2014.godine

Zaštita jabuke
Vremenski uslovi povoljni su za primarnu infekciju krastavosti lista i ploda jabuke-Venturia inaequalis.
Krastavost lista i ploda jabuke uzrokuje gljiva koja prezimi u zaraženom otpalom lišću i na kori drveta. Obrazuje askuse gdje se stvaruju askospore, koje u proljeće pod povoljnim vremenskim uslovima uzrokuje primarnu infekciju, stvarajući pjege na listovima i plodovima jabuke. Opasnost od primarne infekcije traje do polovine juna , a poslije toga dolazi period sekundarne infekcije.
Zaštitu izvršiti do fenofaze mišje uši preparatima na bazi bakra (Nordox 75 WG, Kocide DF, Champion), a od fenofaze mišje uši do fenofaze početka cvatnje preparatom Chorus 75 WG, samostalno ili u kombinaciji sa Mankozebom ili Captanom.
Preparate koristiti u skladu sa priloženim uputstvom.

13.03.2014.godine

 Obavijest proizvođačima  povrtnih kultura

 Vrijeme je pripreme zemljišta za sjetvu ili sadnju povrtnih kultura. Na poljoprivrednim površinama gdje je u ranijim periodima evidentirana šteta na povrtnim kulturama, pričinjena od zemljišnih štetočina ( lukova muha, žičnjaci, rovci, podgrizajuće sovice, gundelj), potrebno je izvršiti preventivnu zaštitu.

Štete na povrću pričinjavaju larve koje žive u zemljištu ili na njenoj površini. One se hrane  podzemnim ili izniklim nadzemnim dijelovima biljke. Napadnute biljke se lome, suše, prorjeđuje se sklop i na taj način se umanjuje prinos.

Potrebno je izvršiti zaštitu prije sjetve ili sadnje, odnosno zajedno sa sjetvom ili sadnjom insekticidima Dursban G 7,5,  Finish G 7,5 ili Force 1,5 G.

Navedeni preparati se ne smiju koristiti kod proizvodnje mladog luka, mrkve i krompira, a primjeniti ih u skladu sa priloženim uputstvom.

 

 

18.02.2014. godine

Zimska zaštita voća

 Zbog izostanka niskih temperatura u zimskom periodu, stvoreni su povoljni uslovi za pojavu biljnih bolesti i štetočina na voćkama.

Mnogi voćnjaci se nalaze u blizini šuma, tako da veliki broj insekata polaže jaja kako na stablima šumskog drveća tako i na voćnim stablima. Tamo gdje se slabo ili nikako ne provode mjere zaštite voćna stabla su obrasla mahovinom.

U ovom periodu potrebno je izvršiti rezidbu voća, ukloniti biljne ostatke ,mumificirane plodove,odstraniti suhe grančice i lišće, iznijeti ih iz voćnjaka i spaliti. Zaštitu  izvršiti bakarnim preparatima uz dodatak mineralnih ulja ili gotovim preparatom koji u sebi sadrži bakar i mineralno ulje-Crveno ulje .

Bakar uništava sve bakterije i gljivice koje su prisutne na voću ,a posebno  uzročnike bolesti krastavosti lista i ploda jabuke i kruške (Venturia inaequalis, Venturia pyrina), kovrčavost lista breskve (Taphrina deformans), šupljikavost lista koštičavog voća (Stigmina carpophila), sušenje cvjetova i grančica koštićavog voća (Monilia laxa ), rogač šljive (Taphrina pruni).

Mineralno ulje uništava između ostalog zimska jaja kruškine buhe (Psyla pyri), šljivinu štitastu uš (Eulecanum corni), zimska jaja lisnih ušiju i zimska jaja crvenog pauka (Panonychus ulmi).

Zaštitu izvršiti  po mirnom vremenu, na  temperaturi  iznad 100 C,  te prekriti svaki dio stabla. U slučaju većih padavina potrebno je obnoviti zaštitu.

Preparate koristiti u skladu sa priloženim uputstvom.

 

 22.10.2013.godine

Jesenja zaštita voćnjaka

Poslije završene berbe voća, potrebno je odstraniti suhe i slomljene grančice, mumificirane plodove sa grana i zemlje, sakupiti opalo lišće i druge biljne ostatke, a zatim iznijeti iz voćnjaka i spaliti.

Kad opadne 70% lista, na temperaturi iznad 10 0C, potrebno je izvršiti cjelovito prekrivanje voćke preparatima na bazi bakra, a kojima se suzbijaju, između ostalih, uzročnici bolesti na voću:

—       šupljikavost lista koštičavog voća , uzročnik gljiva Stigmina carpophilla

–          bakterijska palež jabučastog voća , uzročnik bakterija Erwinia amylovora

–          kovrčavost lista breskve, uzročnik gljiva Taphrina deformans

–          rak kore jabuke i kruške , uzročnik gljiva Nectira galigena

–          bakterijski rak kruške, uzročnik bakterija Pseudomonas syringe

–          rak koštičavog voća, uzročnik bakterija Pseudomonas prunorum.

          rogač šljive, uzročnik gljiva Taphrina pruni

          monilioza koštičavog voća, uzročnik gljiva Monilia laxa

Jesenja zaštita je neophodna kako bi se obezbjedio zdrav voćnjak za dolazeći period.

 

05.07.2013. godine

Ambrozija, izgled, osnovne karakteristike i mjere zaštite

Ambrozija (Ambrosia artemisifolia L. ) je jednogodišnja korovska biljna vrsta. Korijen joj je jak i vretenast. Stablo je visine 1-1,5 m, obraslo gustim dlačicama i  razgranato. Listovi su naspramni, jajoliki, izrezani u uske režnjeve, maljavi. Cvjetovi su žućkaste boje, sakupljeni u glavičaste cvasti na vrhu stabla i grana.

Niče u aprilu mjesecu na temperaturi od 20-22 C0, a cvjeta od druge polovine jula do oktobra mjeseca. Proizvodi veliku količinu polena, sjeme zadržava klijavost duži niz godina u zemljištu.

Ima veliku moć reprodukcije, prilagodljiva je novim uslovima sredine, brzo se širi kako na poljoprivrednom tako i na nepoljoprivrednom zemljištu. Može se pojaviti na površinama pored cesta, puteva, željezničkih pruga, parkova, groblja, pored kuća, zgrada, vodotoka.

Polen ambrozije je jedan od jačih alergenata. Kod osjetljivih osoba stvara tegobe u vidu suzenja očiju, curenja nosa, kihanja , kašlja, otežanog disanja, bronhitisa, astme.

Stvara probleme ukoliko se pojavi u usjevima gajenih biljaka, iscrpljuje zemljište i osiromašuje ga sa hranivima jer ima jak korjenov sistem. Svojim gustim nadzemnim sklopom otežava rast biljaka, a nije rijedak slučaj da prinos gajenih biljaka u potpunosti izostane.

Prije faze cvjetanja potrebno je uništiti ovaj korov. Na manjim površinama i u slučaju pojave pojedinačnih biljaka , ambroziju uništiti čupanjem cijele biljke zajedno sa korijenom. Na većim površinam izvršiti košenje biljke iznad tla do 5 cm od zemlje. Ambroziju koja raste na velikim površinama treba uništiti sredstvima  za zaštitu bilja – herbicidima, koji su dozvoljeni za tu namjenu.

Obavijest proizvođačima krompira i paradajza

Vrijednosti klimatskih faktora povoljni su za pojavu plamenjače na krompiru i paradajzu koji se proizvodi na otvorenom prostoru.

Krompir zaštiti u fazi završenog rasta cime preparatima Pergado MZ ili Revus.

Zaštitu paradajza koji se proizvodi na otvorenom prostoru izvršiti preparatima Revus ili  Quadris.

Navedene preparate koristiti prema uputi proizvođača.

14.06.2013.godine

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima

Potrebno je izvršiti zaštitu u nasadima jabuka od krastavosti lista i ploda jabuke (Venturia inaequalis) i pepelnice na jabuci (Podosphera leucotricha), jer su povoljni uslovi za njihovu pojavu. Zaštitu izvršiti preparatom Stroby DF.

Isto tako, potrebno je od plamenjače (Phytophthora infestans) zaštiti  krompir i paradajz, koji se proizvodi na otvorenom prostoru. Krompir zaštiti u fazi zatvaranja redova preparatom Ridomil Gold MZ, a u fazi cvjetanja preparatom Revus 250 SC. Paradajz na otvorenom prostoru zaštiti preparatom  Ridomil Gold MZ.

Uočeno je prisustvo crvene kupusne stjenice (Eurydema ventrale) na kupusnjačama i lisnih uši na usjevima graha. Na manjim površinama potrebno je kupusnu stjenicu sakupiti i ukloniti iz vrta, a lisne uši na grahu suzbiti insekticidom Confidor SL 200.

Zaštitna sredstva koristiti u skladu sa uputstvom.

04.06.2013. godine

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima

Vrijednost klimatskih činilaca povoljni su za pojavu slijedećih biljnih bolesti i štetočina:

          Erwinia amylovora ( bakteriozna plamenjača jabuke i kruške )

          Podosphaera leucotricha ( pepelnica jabuke)

          Venturia inaequalis ( krastavost lista i ploda jabuke)

          Phytophthora infestans (plamenjača krompira)

          Leptinotarsa decemlineata (krompirova zlatica)

          Lisne uši na krastavcu, grašku i paprici.

MJERE ZAŠTITE:

Jabuke i kruške zaštiti od bakteriozne plamenjače, odstranjivanjem inficiranih dijelova i to rezom 50 cm ispod mjesta zaraze kod kruške prema zdravom tkivu, odnosno 30 cm kod jabuke. Odstranjene dijelove iznijeti iz voćnjaka i spaliti, alat dezinficirati, a rane nastale prilikom rezidbe premazati voćarskim voskom.

Zaštitu od pepelnice, krastavosti lista i ploda jabuke izvršiti preparatom Stroby DF.

Krompir zaštiti od plamenjače u fazi zatvaranja redova preparatom Ridomil Gold MZ, a u fazi cvjetanja preparatom Revus.

Suzbijanje larvi i imaga krompirove zlatice,  izvršiti insekticidima Confidor SL 200, Boxer 200 SL, Actara 25 WG, Calypso SC 480, Mospilan 20 SP.

Lisne uši na krastavcu suzbiti insekticidima Calypso SC 480, Pirimor 50 WG, a na grašku i paprici insekticidom Actara 25 WG.

Navedene preparate koristiti prema uputstvu proizvođača, a vodeći računa o karenci.

23.05.2013. godine

Vremenske prilike povoljne su za razvoj plamenjače na krompiru (Phytophthora infestans), primarnu infekciju krastavosti lista i ploda jabuke (Venturia inaequalis) i pepelnice na jabuci (Podosphaera leucotricha).

Mjere zaštite:

U početnoj fazi razvoja krompira zaštitu izvršiti preparatom Daconil, a od početka zatvaranja redova zaštitu izvršiti preparatom Ridomil Gold MZ.

Zaštitu jabuke izvršiti preparatom Score 250 EC.

Preparate koristiti prema uputi proizvođača.

13.05.2013. godine

ZAŠTITA JABUKA I KROMPIRA

Kiša koja je padala prethodnih dana, uzrokovala je povoljne klimatske uslove za infekciju krastavosti lista i ploda jabuke (Venturia inaequalis),   pepelnice na jabuci (Podosphaera leucotricha)  i pojavi krompirove zlatice na krompiru (Leptinotarsa decemlineata).

Mjere zaštite:

Zaštitu jabuke izvršiti preparatima Score 250 EC ili Zato 50 WG.

Na manjim površinama i kod sorti ranog krompira, izvršiti sakupljanje i uništavanje imaga i larvi krompirove zlatice. Kod kasnih sorti  krompira , gdje je  uočena  prenamnoženost , ovog štetnika , zaštitu izvršiti insekticidima: Actara, Calypso, Confidor, Mospilan.

Preparate za zaštitu bilja koristiti prema uputi proizvođača.

06.05.2013. godine

ZAŠTITA JABUKA I KROMPIRA

Vremenski uslovi povoljni su za pojavu primarne infekcije krastavosti lista i ploda jabuke (Venturia inaequalis), pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) i plamenjače krompira (Phytophthora infestans).

Mjere zaštite:

Zaštitu od krastavosti lista i ploda jabuke i pepelnice na jabuci do fenofaze cvjetanja izvršiti preparatom Chorus 75 WG, a  od fenofaze završetak cvjetanja do formiranja plodova veličine 10mm  preparatom Score 250 EC.

Izboje inficirane  pepelnicom mehanički odstraniti i ukloniti iz voćnjaka.

Prvu preventivnu zaštitu krompira izvršiti preparatom Daconil, koji uz plamenjaču pruža i najviši stepen zaštite od koncentrične pjegavosti lista krompira (Alternaria solani).

Preparate za zaštitu bilja koristiti prema uputi proizvođača.

 

30.04.2013. godine

ZAŠTITA U VOĆNJACIMA

Vremenske prilike povoljne su za primarnu infekciju sa bakterioznom  plamenjačom  jabuke i  kruške(Erwinia amylovora).

Mjere zaštite:

Redovan pregled voćnih nasada jabuke i kruške u toku vegetacije. Inficirane dijelove treba odstraniti i to rezom 30 cm ispod mjesta zaraze prema zdravom tkivu kod jabuke, odnosno 50 cm kod kruške. Odstranjene dijelove biljaka potrebno je ubacati u plastične vreće, iznijeti iz voćnjaka i odmah spaliti. Nakon rezidbe potrebno je dezinficirati alat, etil- alkoholom  (70 %), ili nekim drugim sredstvom za dezinfekciju, a rane nastale pri rezidbi premazati voćarskim voskom.

Ukoliko je u prethodnoj godini uočena bakteriozna plamenjača na jabuci i krušci, potrebno je ta stabla preventivno zaštiti  s preparatom na bazi fosetila i to: Aliette Flash WG u koncentraciji od 0,25% .

Izvršiti pregled nasada šljive na prisustvo lisnih ušiju. Po potrebi, nakon završene fenofaze cvjetanja izvršiti zaštitu preparatima Actara, Calypso ili Pirimor.

Sredstva za zaštitu koristiti prema priloženom uputstvu koje se nalazi uz kupljeni preparat.

 

15.04.2013. godine

ZAŠTITA STABALA JABUKE I KRUŠKE

Klimatski faktori su povoljni za primarnu infekciju sa Venturia inaequalis-krastavost jabuke i Erwiniu amylovoru-bakteriozna plamenjača jabuke i kruške.

MJERE ZAŠTITE:

Zaštitu od krastavosti jabuke do fenofaze mišijih ušiju izvršiti preparatima na bazi bakra, a od mišijih ušiju do fenofaze roza pup preparatom Chorus 75 WG. Preparate za zaštitu bilja koristiti prema uputi proizvođača.

Zaštitu od bakteriozne plamenjače jabuke i kruške izvršiti odstranjivanjem zaraženih dijelova i to rezom 30 cm prema zdravom tkivu kod jabuke, odnosno 50 cm kod kruške. Odstranjene dijelove biljke iznijeti iz voćnjaka i spaliti, izvršiti dezinfekciju alata , a rane nastale pri rezidbi premazati voćarskim voskom.

08.04.2013. godine

Obavijest za proizvođače luka i krompira

Na poljoprivrednim površinama gdje je u ranijim periodima, evidentirana šteta u usjevima luka i krompira, od strane zemljišnih štetočina (lukova muha, podgrizajuće sovice, rovac, gundelj , žičnjaci), potrebno je izvršiti preventivnu zaštitu.

Prije ili u toku sadnje krompira i luka, izvršiti zaštitu insekticidima Dursban G-7,5 ili Force 1,5 G. Preparate koristiti prema priloženom uputstvu.

Navedeni insekticidi  se ne smije koristiti kod proizvodnje mladog luka i krompira.

28.02.2013. godine

ZAŠTITA U VOĆNJACIMA

Zbog izostanka niskih temperatura u zimskom periodu, stvoreni su povoljni uslovi za povećanu pojavu biljnih bolesti i štetočina na voćkama.

Mnogi voćnjaci se nalaze u blizini šuma, tako da veliki broj insekata polaže jaja kako na stablima šumskog drveća tako i na stablima voćaka koji se nalaze u njihovoj blizini. Veliki broj voćnih stabala obrastao je mahovinom, tamo gdje se slabo ili nikako ne provode mjere zaštite.

Nakon rezidbe i mehaničkih oštećenja, nastaju brojne rane na voćkama, koje je potrebno zaštititi. Iz voćnjaka je potrebno odstraniti suhe, polusuhe grančice, ukloniti mumificirane plodove i lišće, kao moguće izvore zaraze.

Da bi imali manje probleme sa bolestima i štetočinama tokom vegetacije, potrebno je da se izvrši zimska zaštita voćaka.

Zaštitu izvršiti pred početak kretanja vegetacije. Provodi se po mirnom vremenu, kad su temperature iznad 100 C, a u slučaju većih padavina potrebno je obnoviti zaštitu.

Zaštitu izvršiti bakarnim preparatima uz dodatak mineralnih ulja ili gotovim preparatom koji u sebi sadrži i bakar i mineralno ulje (Crveno ulje).

Uljem je potrebno prekriti svaki dio stabla – okupati voćku. Crveno ulje guši sve štetnike i ne dopušta miceliju da prodre kroz pore u mladi pup.

Slojem ulja zatvaraju se brojne rane na voćkama nastale prilikom rezidbe, mehaničkih oštećenja uzrokovanih nevremenom. Isto tako navedenom zaštitom uništavaju se mahovine na voćkama.

Crveno ulje je kombinovani insekto akaro fungicid, aktivne tvari su bakar i rafinirano parafinsko ulje.

Bakar uništava sve bakterije i gljivice koje su prisutne na voću , uzročnike bolesti krastavost lista i ploda jabuke i kruške (Venturia inaequalis, Venturia pyrina), kovrčavost lista breskve (Taphrina deformans), šupljikavost lista koštičavog voća (Stigmina carpophila), sušenje cvjetova i grančica koštićavog voća (Monilia laxa ), rogač šljive (Taphrina pruni), a mineralno ulje uništava zimska jaja kruškine buhe (Psyla pyri), šljivinu štitastu uš (Eulecanum corni), zimska jaja lisnih ušiju i zimska jaja crvenog pauka (Panonychus ulmi).

Crveno ulje ne smije  se primjenjivati nakon prolistavanja kod koštićavog voća.

Prije upotrebe preparata obavezno pročitati uputstvo, koje se nalazi uz kupljeni preparat.

23.10.2012. godine

Jesenja zaštita voćnjaka

Potrebno je izvršiti jesenju zaštitu voćnjaka. Zaštitu izvršiti preparatima na bazi bakra.

Odstraniti suhe i slomljene grančice, sakupiti opalo lišće , ukloniti mumificirane plodove sa grana , zemlje i druge biljne ostatke kao moguće izvore zaraze.

Jesenjom zaštitom suzbijaju se uzročnici bolesti voća, a posebno:

–       šupljikavost lista koštičavog voća , uzročnik bolesti je gljivica Stigmina carpophilla

–          bakterijska palež jabučastog voća , uzročnik bakterija Erwinia amylovora

–          kovrčavost lista breskve, uzročnik bolesti je gljivica Taphrina deformans

–          rak kore jabuke i kruške , uzrokuje gljivica Nectira galigena

–          bakterijski rak kruške, uzročnik Pseudomonas syringe

–          rak koštičavog voća uzročnik bakterija Pseudomonas prunorum.

Izvršiti cjelovito prekrivanje voćke kada opadne 70% lista, a na temperature od 8-10 C0. Preparati na bazi bakra imaju značaj i u zaštiti ožiljaka nakon opadanja lišća i rana nastalih usljed odstranjivanja dijelova grana.

Jesenja zaštita je neophodna kako bi se obezbijedio zdrav voćnjak za dolazeći period.

 

 10.08.2012.godine

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima

Obilaskom terena zapaženo je prisustvo lisnih ušiju na krastavcu u zaštićenom prostoru. Za zaštitu koristiti insekticide kraće karence.

Isto tako zapaženo je prisustvo Eurydeme ventrale- crvena kupusna stjenica. Sisanjem lista kupusa stvaraju se bijele tačke, a u slučaju jačeg napada list se osuši. Potrebno je suzbiti čim se pojavi, sakupiti i ukloniti iz vrta,  u slučaju jačeg napada primjeniti insekticide.

Pomoću žutih ljepljivih ploča koje su postavljene u plastenicima gdje se proizvodi paradajz, paprika i krastavac, prati se prisustvo Bemisia tabaci-duhanov štitasti moljac.

Bemisia tabaci – duhanov štitasti moljac je karantinska štetočina bilja iz porodice Aleyrodidae, insekt nalik leptiriću, bijele boje, dužine do 1mm. tijelo i krila su pokriveni bijelim do slabo žućkastim voštanim prahom. Jaje je kruškoliko, oko 0,2 mm dugo, u početku bjeličasto, a postepeno postaje smeđe. Već nakon 12 sati od pojave , odrasli insekti kopuliraju. Ženka za svog 60-dnevnog života položi oko 160 jaja. Embrionalni razvoj traje 5-9 dana nakon čega iz jajeta izlazi larva. Larva je vrlo kratko pokretna, nakon čega se pričvrsti za list i ne kreće se.

Štetočina je polifag, tipični simptomi zaraze su pojava hlorotičnih pjega i medne rose na lišću I plodovima.Listovi postaju žuti i uvijaju se. Nanosi primarne i sekundarne štete. Primarne u stadiju larve i imaga sisanjem biljnih sokova i sekundarne kao prenosioc velikog broja virusa.

Biljke domaćini štetnog organizma su: Nicotiana spp.(duhan), Solanum lycopersicum (paradajz), Capsicum anum (paprika), Cucumis sativus (krastavac), Cucurbita pepo (tikvica), Cucurbita maxima (tikva), Chrysanthemum spp. (hrizantema), Begonia sp. (begonija), Hybiscus sp.(hibiscus), Gerbera (gerber), Poinsettia pulcherrima(božićna zvijezda), Chrysanthemum (hrizantema), korovi iz familije Solanaceae, Asteraceae, Brassicaceae, Cucurbitaceae, Euphorbiaceae, Fabaceae, Lamiaceae I Malvaceae.

Praćenjem pomoću žutih ljepljivih ploča i redovnim pregledom bilja, do sada nisu zapaženi simptomi zaraze i pojava ovog štetnog organizma.

 

04.06.2012.godine

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima

Visoke temperature i vlažnost zraka, povoljne su za pojavu plamenjače na krompiru i paradajzu (sadnja na otvorenom polju).

Mjere zaštite: Kombinovati agrotehničke i hemijske mjere, gajiti otporne sorte. Ukoliko krompir i paradajz nisu tretirani, zaštitu izvršiti preparatom Ridomil Gold MZ 68 WG.

Praćenjem i posmatranjem povrtnih kultura zapaženo prisustvo puževa, koji prave otvore različitog oblika na listu i ostavljaju karakterističan srebrenasto-sivi trag. Prirodni neprijatelj puževa su jež, žaba,čvorak, sljepić. Za suzbijanje puževa upotrijebiti Pužomor, koji se rasipa oko biljke.

Intenzivan je rast  korovskih biljnih vrsta na obrađenim poljoprivrednim površinama. Korovi nanose velike štete gajenim biljkama. Oduzimaju im životni prostor, zasjenjuju i guše ih svojim nadzemnim sklopom  .Korijenov sistem crpi hranljive materije iz zemljišta i osiromašuje ga. Nije rijedak slučaj da prinos gajenih biljaka u potpunosti izostane. Korovi su leglo i prenosici mnogih biljnih bolesti i štetočina.

Potrebno ih je suzbiti primjenom agrotehničkih, mehaničkih i hemijskih mjera.

U voćnim nasadima zapaženo prisustvo lisnih ušiju. Zaštitu izvršiti insekticidom Calypso.

Preparate koristiti u skladu sa uputom proizvođača.

 

25.05.2012.godine

Velike količine padavina  stvorile su povoljne uslove za pojavu slijedeći bolesti:

–          Venturia inaequalis-krastavost lista i ploda jabuke

–          Podosphaera leucotricha-pepelnica jabuke

–          Phytophthora infestans-plamenjača krompira

Čim vremenske prilike dozvole ulazak u voćnjak, potrebno je izvršiti zaštitu jabuke, preparatima Score 250EC+Merpan ili Topas.

Potrebno je izboje zaražene sa pepelnicom mehanički odstraniti i ukloniti iz voćnjaka.

Isto tako, potrebno je izvršiti zaštitu krompira preparatima Ridomil Gold MZ 68 WG ili Curzate R WG.

Preparate koristiti u skladu sa uputom proizvođača.

 

18.05.2012. godine

Zaštita na krompiru i paradajzu

Vrijednost klimatskih faktora, odnosno vremenske prilike povoljne su za razvoj Phythore anfestans, prouzrokovača plamenjače krompira i paradajza.

Zaštitu izvršiti preparatom Ridomil Gold MZ 68 WG.

Preparat za zaštitu bilja koristiti prema uputi proizvođača.

 

16.05.2012.godine

Zaštita u voćnjacima

Velike količine padavina u periodu od 13. do 16. maja stvorile su povoljne uslove za pojavu bolesti Venturia inaequalis-krastavost lista i ploda jabuke i Podosphaera leucotricha-pepelnica jabuke, a što je utvrđeno i putem CDA uređaja , lokalitet Datelji, općina Pale-Prača.

Zaštitu izvršiti preparatom Score 250 EC .

Preparat za zaštitu bilja koristiti prema uputi proizvođača.

 

09.05.2012.godine

Zaštita u voćnjacima

Mjerenjem pomoću CDA uređaja, lokalitet Rasadnik-općina Goražde, vrijednost klimatskih faktora povoljan je za pojavu bolesti  krastavost lista i ploda jabuke-Venturia inaequalis i pepelnice jabuke-Podosphaera leucotricha.

Zaštitu izvršiti preparatom Score 250 EC .

Preparat za zaštitu bilja koristiti prema uputi proizvođača.

 

04.05.2012.godine

Zaštita u voćnjacima

Mjerenjem pomoću CDA uređaja instaliranih na području općina Goražde i Pale-Prača, vrijednost klimatskih faktora povoljan je za pojavu bolesti  bakteriozne  plamenjače jabuke i kruške (Erwinia amylovora).

Mjere zaštite: Redovan pregled voćnih nasada jabuke i kruške. Suhe grančice odstraniti rezom 30 cm ispod mjesta zaraze prema zdravom tkivu kod jabuke, a kod kruške 50 cm. Potrebno je odstranjene dijelove biljke iznijeti iz voćnjaka i spaliti. Isto tako, potrebno je izvršiti dezinfekciju alata poslije svakog reza, a rane na voću nastale pri rezidbi premazati otopinom fungicida na bazi bakra ili voskom za voće.

16.04.2012.godine

Zaštita u voćnjacima

Praćenjem  pomoću CDA uređaja-agrometeorološka stanica, klimatski faktori su povoljni za pojavu bolesti Venturia inaequalis-krastavost lista i ploda jabuke.

Zaštitu izvršiti preparatom Chorus 75WG.

Upotreba preparata prema uputstvu koji se nalazi uz kupljeni preparat.

 

13.042012.godine

Zaštita u voćnjacima

Niže temperature zraka i najavljene padavine narednih dana stvaraju povoljne uslove za pojavu Monilia laxa-uzročnika sušenja cvjetova i grančica koštićavog voća.

U zavisnosti od sorte i nadmorske visine, koštićavo voće se nalazi u različitim fenofazama od početka cvjetanja do pred kraj cvjetanja. Simptomi infekcije najuočljiviji su u periodu cvjetanja. Zaraženi cvijet posmeđi i osuši se.

Zaštitu na koštićavom voću izvršiti preparatima Signum,Teldor,Ronilan, Kidan u  večernjim satima , a prema uputstvu  koji se nalazi uz preparat.

05.04.2012.godine

Ambrozija, osnovne karakteristike i izgled

Ambrozija je jednogodišnja korovska biljna vrsta. Raste u aprilu mjesecu na temperaturi od 20-22 C0. Korijen joj je jak i vretenast.Stablo uspravno  visine 1- 1,5 metar, obraslo gustim dlačicama, razgranato. Cvjetovi su skupljeni u glavičaste cvasti na vrhu stabla i grana. Listovi su naspramni, izrezani u uske režnjeve, jajolokog oblika, maljavi.

Cvjeta od jula do oktobra mjeseca proizvodeći ogromnu količinu polena. Sjeme zadržava klijavost duži niz godina u zemljištu.

Ima veliku moć reprodukcije, prilagodljiva je novim uslovima sredine, brzo se širi kako na poljoprivrednom tako i na nepoljoprivrednom zemljištu.Može se pojaviti u svim usjevima gajenih biljaka i na nepoljoprivrednim površinama pored cesta, puteva, željezničkih pruga, parkova, groblja, pored kuća, zgrada ,vodotoka…..

Polen ambrozije je jedan od jačih alergenata. Kod osjetljivih osoba stvara tegobe u vidu suzenja očiju, curenja nosa, kihanja , kašlja, otežanog disanja, bronhitisa, astme.

Stvara probleme ukoliko se pojavi u usjevima gajenih biljaka, iscrpljuje zemljište i osiromašuje ga sa hranivima jer ima jak korjenov sistem. Svojim gustim nadzemnim sklopom otežava rast biljaka, a nije rijedak slučaj da prinos gajenih biljaka u potpunosti izostane.

Obavijest o Odluci o mjerama za sprječavanje širenja i uništavanje korovske biljne vrste Ambrosia artemisifolia(Ambrozija).

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je Odluku o mjerama za sprječavanje širenja i uništavanje korovske biljne vrste Ambrosia artemisifolia L-ambrozija („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj:89/11).

Ovom Odlukom propisano je da mjere za sprječavanje širenja i uništavanje ambrozije provode:

-vlasnici i korisnici poljoprivrednog zemljišta – obrađenog i neobrađenog (njive , voćnjaci,vinogradi,vrtovi bašte, livade i drugo) i zapuštenih površina poljoprivrednog zemljišta;

-vlasnici i korisnici šumskog zemljišta (šuma i lovišta);

-vlasnici i korisnici građevinskog zemljišta – izgrađenog i neizgrađenog;

-subjekti koji upravljaju vodotocima i kanalima i površinama uz vodotoke i kanale;

-subjekti koji održavaju površine uz javne puteve , ceste i željezničke pruge;

-subjekti koji upravljaju nacionalnim parkovima, parkovima, grobljima i drugim zelenim površinama;

-vlasnici korisnici zapuštenih zemljišnih površina pored puteva , staza, kao i utrina , degradiranih pašnjaka,zapuštenih parkova,iskrčenih mjesta u šumama i drugo.

Navedeni vlasnici, korisnici i subjekti iz ove Odluke dužni su da u toku vegetacijske sezone , u više navrata , u periodu od aprila do kraja juna prije fenološke faze cvjetanja, pa sve do oktobra na navedenim površinama redovno suzbijaju i uništavaju ambroziju primjenom slijedećih mjera:

agrotehničkih mjera: obradom zemljišta(oranje, zaoravanje strništa,tanjiranje), njegom usjeva (okopavanje, međuredno kultiviranje, plijevljenje), uvođenjem i održavanjem plodorerda, pravovremenom sjetvom i prihranom kultura koje se uzgajaju.

mehaničkih mjera:kultivacijom površina (čupanjem, redovnom košnjom, okopavanjem, spaljivanjem uništenog bilja, sjetvom kvalitetne trave čistog sjemena formiranje gustog i čvrstog pokrova i dr;

hemijskih mjera: upotrebom odgovarajućih sredstava za zaštitu bilja – herbicida (selektivnih i neselektivnih – totalnih) koji imaju odobrenje za promet i upotrebu u Federaciji Bosne i Hercegovine i koji se koriste za suzbijanje ambrozije. Sredstva za zaštitu bilja moraju se upotrebljavati u skladu sa uputstvom za primjenu koje se nalazi priloženo u pakovanju sredstava, strogo vodeći računa o vrsti i namjeni zemljišta na kojem se sredstva primjenjuju(poljoprivredna ili nepoljoprivredna površina), kao i o njihovoj upotrebi na propisanoj udaljenosti od voda,  vodotokova, izvorišta voda, jezera i sl..i na način kojim će se osigurati očuvanje kvalitete vode i klase vodotoka.

Vlasnici, korisnici i subjekti iz ove Odluke koji zemljište na kojem raste ambrozija posjeduju ili su za njega odgovorni ili ga na bilo koji način koriste, snose troškove provođenja mjera ove Odluke i troškove uklanjanja bilja.

Ova Odluka stupila je na snagu 30.12.2011.godine, a primjenjuje se od 01.04.2012 godine.

02.03.2012.godine

Zaštita u voćnjacima

Zimsko prskanje voćaka je obavezna mjera koju je potrebno provoditi u voćnjacima. Navedenim prskanjem voćaka smanjujemo intenzitet napada štetočina u toku vegetacionog perioda i pojavu biljnih bolesti.

Mnogi voćnjaci se nalaze u blizini šuma . Veliki broj insekata polažu jaja kako na stablima šumskog drveća tako i na stablima voćaka koja se nalaze u njihovoj blizini.

Isto tako, mnoga stabla voćaka su obrasla mahovinom i lišajevima tamo gdje se slabo ili nikako ne sprovode mjere zaštite na voću.

Na voćkama nakon rezidbe ili usljed mehaničkih oštećenja nastaju brojne rane koje je potrebno zaštiti jer su ta mjesta pogodna za napad štetočina i pojavu biljnih bolesti.

Za zimsko prskanje voćaka najbolje je Crveno ulje.

Slojem ulja zatvaraju se brojne rane na voćkama nastale prilikom rezidbe, mehaničkih oštećenja uzrokovanih nevremenom. Ta mjesta su pogodna staništa za mnoge biljne bolesti i štetočine.

Crveno ulje je kombinovani insekto akaro fungicid, aktivne tvari su bakar i rafinirano parafinsko ulje.

Bakar uništava sve bakterije i gljivice koje su prisutne na voćkama , uzročnike bolesti: krastavost lista, ploda jabuke i kruške(Venturia inaequalis,Venturia pyrina), kovrčavost lista breskve(Taphrina deformans), šupljikavost lista koštičavog voća(Stigmina carpophila)sušenje cvjetova i grančica koštićavog voća(Monilia laxa), rogač šljive(Taphrina pruni), a mineralno ulje uništava: zimska jaja kruškine buhe(Psyla pyri) , šljivinu štitastu uš(Eulecanum corni), zimska jaja lisnih ušiju i zimska jaja crvenog pauka(Panonychus ulmi).

Uljem je potrebno prekriti svaki dio stabla tj. okupati voćku.Crveno ulje guši sve štetnike i ne dopušta miceliju da prodre kroz pore u mladi pup.

Zimskim prskanjem suzbijaju se mahovine i lišajevi na voćkama.

Zaštita se provodi pred kretanje vegetacije. Crveno ulje ne smije  se primjenjivati nakon prolistavanja kod koštićavog voća.

Isto tako ,potrebno je iz voćnjaka odstraniti suhe i polusuhe grančice i ukloniti mumifucirane plodove kao moguće izvore  zaraze.

Zaštitu izvršiti čim to vremenske prilike dozvole, po mirnom vremenu , a u slučaju većih padavina potrebno je obnoviti zaštitu.

 

04.11.2011.godine

Jesenja zaštita voćnjaka

U cilju smanjenja intenziteta napada biljnih bolesti u narednoj vegetaciji potrebno je izvršiti jesenju zaštitu voćnjaka. Iz voćnjaka ukloniti suhe i slomljene grane, skupiti opalo lišće, ukloniti mumificirane plodove sa grana i sa zemlje i druge biljne ostatke, kao izvor zaraze. Obavezna mjera zaštite voćnjaka u jesen je tretiranje sa fungicidima na bazi bakra.

Jesenjom zaštitom ili „plavim prskanjem“suzbijaju se uzročnici mnogih bolesti voća i to :

–          šupljikavost lista koštičavog voća , uzročnik bolesti je gljivica Stigmina carpophilla

–          bakterijska palež jabučastog voća , uzročnik bakterija Erwinia amylovora

–          kovrčavost lista breskve, uzročnik bolesti je gljivica Taphrina deformans

–          rak kore jabuke i kruške , uzrokuje gljivica Nectira galigena

–          bakterijski rak kruške, uzročnik Pseudomonas syringe

–          rak koštičavog voća uzročnik bakterija Pseudomonas prunorum

–          kao i uzročnici  mnogih drugih bolesti voća.

Zaštitu izvršiti kad je 75% lista opalo, na temperaturi od 8-10C.Voćku tretirati fungicidom na bazi bakra tj.“okupati“ je cijelu.

Jesenja zaštita je neophodna kako bi se obezbijedio zdrav voćnjak za dolazeći period

08.07.2011.godine
Obavijest poljoprivrednicima

Ambrozija (Ambrosia artemisifolia L.) je korovska biljka iz porodice Asteraceae visine do 1,5 metar. Korijen je vretenast, stablo razgranato, a čitava biljka obrasla je krutim i kratkim dlakama. Listovi su jajolikog oblika izrezani u uske režnjeve. Na vrhu stabla i grana nalaze se cvijetovi koji su grupisani u grozdaste cvasti. Cvjeta od jula do pojave ranih mrazeva i proizvodi velike količine polena.

Raste veoma brzo i za kratko vrijeme može prekriti čitav usjev. Veoma je prilagodljiva i raste na različitim staništima.

Osim što je opasan korov, ambrozija je jedna od najačih alergena. Alergiju izaziva polen. Izaziva upalu očiju, curenje nosa , kihanje, otežano disanje…

S toga je potrebno dok još nije počelo cvjetanje uništiti ovaj opasni korov. Ukoliko se uoče pojedinačne biljke ili ukoliko se radi o manjim površinama, ambroziju je najbolje uništiti čupanjem cijele biljke sa korijenom. Ukoliko se radi o većim površinama preporučuje se košenje, a to je potrebno uraditi prije cvjetanja ambrozije. Ne smije se dozvoliti da biljka procvjeta i stvori sjeme. Ukoliko se radi o velikim površinama potrebno je tretirati odgovarajućim herbicidima.

10.06.2011.godine
Zaštita na povrću
Praćenjem pomoću CDA uređaja klimatski faktori su povoljni za razvoj Phytophthora infestans (plamenjača krompira i paradajza). Ukoliko krompir i paradajz nisu zaštićeni, u ovom periodu potrebno je izvršiti zaštitu preparatima Ridomil Gold, Revus i Quadris.

Preparate koristiti u skladu sa uputstvom proizvođača.

U ovom periodu potrebno je obratiti pažnju na provjetravanje plastenika. Provjetravanjem plastenika sprečavamo veliki porast temperature, kao i preveliku vlažnost. Dovoljnim provjetravanjem omogućavamo da biljke normalno fiziološki funkcionišu, a smanjena je mogućnost pojave biljnih bolesti.

02.06.2011.godine
Pomoću CDA uređaja utvrđeno je da su klimatski faktori povoljni za pojavu plamenjače na krompiru i paradajizu.
Zaštitu protiv plamenjače u ovom periodu izvršiti preparatom Ridomil Gold.
Obilaskom terena zapaženo je prisustvo Eurydema ventrale – crvene kupusne stjenice. Sisanjem listova kupusa stvaraju se bijele tačkice, u slučaju jačeg napada list se suši. Potrebno je suzbiti čim se pojavi, sakupiti i ukloniti iz vrta. U slučaju jačeg napada primijeniti insekticide.
Isto tako, zapaženo je prisustvo lisnih ušiju na krastavcu u zaštićenom prostoru. Za zaštitu koristiti insekticide kraće karenice-Mospilan 20 SP
Navedene preparate koristiti prema uputstvu koje se nalazi uz preparat.

27.05.2011.godine
Pomoću CDA uređaja utvrđeno je da su klimatski faktori povoljni za pojavu sljedećih biljnih bolesti:
– Venturia inaequalis (krastavost lista i ploda jabuke)
– Podosphaera leucotricha (pepelnica jabuke)
– Phytophthora infestans (plamenjača krompira i paradajza)
Ukoliko nije izvršena zaštita potrebno je izvršiti, čim to dozvole vremenske prilike, primjenom preparata Score + Star ili Topas protiv fuzikladija i pepelnice na jabuci, a Ridomil Gold za zaštitu krompira i paradajza od plamenjače.

Zaštita na povrću

Potrebno je pregledati nasade krompira na prisustvo krompirove zlatice na listu. Zlatica je štetočina koja napada nadzemne dijelove biljke, a u nedostatku nadzemnih dijelova tj. lista napada i gomolje krompira, a to se dešava kada je brojnost populacije velika, a plamenjača uništila lisnu masu. Odrasli insekt prezimljuje u zemljištu i u proljeće kad su temperature iznad 12 ºC, imago izlazi iz zemljišta i napada tek iznikle biljke. Odrasli insekt je žutosmeđe boje sa karakterističnih 10 izduženih crnih pruga, jaja su narandžasta, a larve su narandžastocrvene boje sa crnom glavom i nogama sa jakim ispupčenjem na leđnoj strani.
Najveće štete pričinjavaju larve kromirove zlatice. Biljka hraniteljka, primarni domaćin kromirove zlatice je krompir- Solanum tuberosum, a sekundarni domaćini su paradajz – Solanum lycopersicum, patlidžan- Solanum melongena.
U našim uslovima ima dvije generacije godišnje, ali najveću štetu pričinjava prva generacija. Da bi se smanjila brojnost populacije ovog štetnika treba voditi računa o plodoredu. Uzgoj krompira u monokulturi povećava brojnost populacije. Na manjim površinama može se izvršiti mehaničko uništavanje sakupljanjem imaga.
Početak tretiranja insekticidima se provodi kada se izleže oko 30 % larvi. Od insekticida treba koristiti najnovije proizvode, jer zlatica postaje rezistentna na hemijska sredstva.

24.05.2011.godine

Pomoću CDA uređaja utvršeno je da su klimatski faktori povoljni za pojavu sljedećih biljnih bolesti:
– Venturia inaequalis (krastavost lista i ploda jabuke)
– Podosphaera leucotricha (pepelnica jabuke)
– Phytophthora infestans (plamenjača krompira i paradajza)

Zaštita u voćnjacima

Zaštitu protiv Venturie inaequalis, ukoliko nije izvršena, izvršiti preparatom Score uz dodatak preparata Star ili Topas.
Navedene kombinacije su dobra zaštita protiv pepelnice.

Zaštita na povrću

U ovom periodu potrebno je izvršiti zaštitu protiv plamenjače krompira. Plamenjača predstavlja najopasniju bolest krompira. Ukoliko se na vrijeme ne primjene mjere zaštite, plamenjača može u cijelosti uništiti urod krompira.
Zaštita od plamenjače sastoji se u blagovremenom prskanju odgovarajućim fungicidima. Zaštitu treba početi prije nego što se bolest pojavi tj.kad su klimatski faktori povoljni za pojavu ove bolesti (višak vlage u zraku, naleti ljetne kiše, temperatura zraka do 20 C ). Napadnuti nasad krompira izgleda kao da je vatrom spaljen. Zaštitu izvršiti fungicidom Ridomil Gold.

Presađivanje povrtnih kultura na otvorenom polju je u toku. Sedam dana nakon sadnje paprike, paradajza i krastavca potrebno je izvršiti zaštitu primjenom preparata Daconil.

Navedene preparate koristiti prema uputstvu koje se nalazi uz preparat.

20.05.2011.godine

Zaštita u voćnjacima
Klimatski faktori su povoljni za infekciju Venturia inaequalis- uzročnik krastavosti lista i ploda jabuke. I dalje preporučujemo primjenu sistemičnog preparata Score uz dodatak kontaktnog preparata Star. Navedeni preparati imaju dobro djelovanje na pepelnicu.

U ovom period, velike štete na voću pričinjavaju lisne uši. To su mali sitni insekti veličine nekoliko milimetara koji mogu biti krilati i beskrilni, boja im varira zavisno od biljke hraniteljke i stadija razvoja pa može biti od svijetložute, zelene do crne boje. Hrane se sisanjem sokova uzrokujući uvijanje listova. Lisne uši luče mednu rosu na koju se kasnije naseljavaju gljive čađavice koje smanjuju asimilacijsku površinu lista.
Zaštitu izvršiti insekticidima Actara, Calypso i Boxer.

Zaštita na povrću

Klimatski faktori su povoljni za pojavu plamenjače – Phytophthora infestans. Zaštitu izvršiti preparatom Ridomil Gold.

Navedene preparate koristiti prema uputstvu koje se nalazi uz preparat.

13.05.2011.godine

Zaštita u voćnjacima
Nestabilno vrijeme stvara povoljne uslove za infekciju u nasadima jabuke uzročnikom krastavosti lista i ploda jabuke (Venturia inaequalis ). U ovom periodu potrebno je obaviti zaštitu kombinacijom sistemičnih i kontaktnih preparata. Od sistemičnih preparata mogu se koristiti Score uz dodataka kontaktnog preparata Star.

Navedeni preparati imaju dobro djelovanje na pepelnicu.

U voćnjacima jabuke gdje je uočen jači napad pepelnice zaražene izboje treba mehanički odstraniti.

Potrebno je izvrštiti zaštitu na koštičavom voću jer su povoljni klimatski uslovi za infekciju uzročnika šupljikavost lista (Stignina carpophila). Zaštitu izvršiti preparatom Merpan.
Navedene preparate koristiti prema uputstvu koje se nalazi uz preparat.

09.05.2011.godine

Zaštita na povrću
Klimatski faktori (temperatura zraka, vlaga i količina padavina) su povoljni za pojavu plamenjače na krompiru i paradajzu-Phytophthora infestans.

Prvu preventivnu zaštitu krompira izvršiti fungicidom Daconil. Paradajz u zaštićenom prostoru zaštiti fungicidom Star 80WP.
Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo koje se nalazi uz preparat.

Zaštita u voćnjacima
Nestabilno vrijeme pogoduje infekciji u nasadima jabuke sa gljivom Venturia inaequalis (prouzrokovača krastavosti lista i ploda jabuke). Zaštitu izvršiti primjenom preparata Chorus.

U ovom periodu potrebno je obaviti pregled na prisustvo lisnih ušiju na koštičavom voću. Ukoliko se uoči njihovo prisustvo zaštitu izvršiti insekticidima Actara, Calypso, Boxer.

Obilaskom terena uočeno je prisustvo jabučne uši šiškarice Dysaphis devecta. Listovi jabuke zaraženi sa Dysaphis devecta se deformišu i dobijaju purpurnocrvenu boju. Ukoliko se uoči zaraza ove vrste zaštitu na jabukama nakon cvatnje izvršiti insekticidom Actara.

Navedene preparate korititi prema uputstvu koje se nalazi uz preparat.

28.04.2011.godine

Štete od korova
Velike štete u poljoprivredi nanose korovi. Korovi su sve nepoželjne biljke koje se nađu u nekom usjevu. Stari su koliko i sama zemljoradnja. Prvi korovi su se pojavili prije više hiljada godina i od tada prate kulturnu biljku. Sa sjemenom kulturnih biljaka u zemljište se unosi i sjeme korova. Korovi su otporni na nepovoljne životne uslove kao što su: suša, niže temperature, vjetar i dr. Neki korovi se odlikuju velikom moći reprodukcije, brzo se razmnožavaju, a neki donose veliki broj sjemenki.
Korovi zauzimaju nadzemni i podzemni prostor, guše i zasjenjuju kulturnu biljku i oduzimaju joj životni prostor. Nije rijedak slučaj da izazovu potpuno propadanje usijeva. Troše veliku količinu hranjiva iz tla, snižavaju temperaturu tla, otežavaju obradu zemljišta i uzrokuju polijeganje usijeva.
Korovi su leglo i prenosioci mnogih biljnih bolesti i štetočina. Zbog toga je potrebno primjenom agrotehničkih, mehaničkih i odgovarajućih hemijskih mjera spriječiti njihovo dalje širenje.

Zaštita povrća
Larve gundelja se pojavljuju početkom maja, tada se hrane lišćem biljaka i polažu jaja u zemlju. Iz jaja se izlegu larve grčice. Hrane se sjemenom i korijenom povrtnih biljaka.
Rovac je insekt koji pregriza korijen i korijenov vrat biljaka, a u zemljište se unosi sa stajskim đubrivom.
Mjere zaštite- u toku sjetve ili rasađivanja povrtnih biljaka preporučuje se primjena insekticida Force 1,5 G. Primjena prema uputstvu koje se nalazi uz preparat.

15.04.2011.godine
Niže temperature zraka i najavljene padavine ovih dana stvaraju povoljne uslove za pojavu Monilie laxa, uzročnika sušenja cvjetova i grančica koštičavog voća.

Zaštitu na koštičavom voću izvršiti primjenom preparata Signum, Teldor, Kidan i Ronilan, primjena prema uputstvu koji se nalazi uz preparat.

04.04.2011.
Zaštita u voćnjacima
Na pojedinim lokalitetima jabuke i kruške se nalaze u fenofazi otvaranja pupova i može se izvršiti zaštita Crvenim uljem, ali zaštitu prilagoditi fenofazi jabuke i kruške. Koštičavo voće (breskva,šljiva,trešnja,kajsija) se nalaze u fenofazi bubrenja i otvaranja pupova. Zaštitu izvršiti primjenom preparata Chromodin i Delan. Nakon otvaranja pupova kod koštićavog voća se ne smiju korististi bakreni preparati jer su fitotoksični.
Kod primjene preparata pridržavati se uputstva koji se nalazi uz kupljeni preparat.

Zaštita na povrću.
Kod proizvodnje krompira potrebna je upotreba zdravog sjemenskog materijala. Sjetvom „lošeg“sjemenskog materijala dobijaju se biljke bolesne od virusa. Takve biljke daju niže prinose.

28.02.2011.
Zaštita u voćnjacima
Zimska zaštita voćaka je obavezna mjera koja se provodi u voćnjacima u toku mirovanja vegetacije. Zimskom zaštitom voćaka suzbija se veliki broj štetnika i uzročnika bolesti, a samim tim smanjuje se intenzitet napada štetnika i pojava biljnih bolesti u toku vegetacije.
Mnogi voćnjaci se nalaze u blizini šume, a šumsko drveće je mjesto gdje se naseljavaju mnogi insekti, koji tokom jeseni polažu jaja na stabla šumskog drveća, a zatim na stabla raznih voćaka.
Na voćkama se formiraju brojne rane nastale prilikom rezidbe, otkidanja plodova ili otpadanja listova, koji su pogodni da se u njih uvuku ličinke raznih štetnika.
Najbolja je zaštita pred kretanje vegetacije upotreba mineralnih ulja ili zaštita sa gotovim preparatima koji u sebi sadrži mineralno ulje i bakarne preparate-crveno ulje.
Crveno ulje je kombinirani insekto-akaro –fungicide, koji se koristi za suzbijanje štetnika i uzročnika bolesti , uništava zimska jaja lisnih ušiju (Aphis pomi), šljivina štitasta uš (Eulecanium corni), zimska jaja crvenog pauka (Panonychus ulmi), pjegavost i krastavost lista i ploda jabuke i kruške (Venturia spp), kovrđavost lista breskve (Taphrina deformans), šupljikavost lista koštićavih voćaka (Stigmina carpophila).
Isto tako, zimsko tretiranje voćaka je dobra zaštita za suzbijanje mahovine i lišajeva koje obavijaju stabla na kojima se slabo ili nikako ne provode mjere zaštite.
Grane i debla se prekrivaju slojem crvenog ulja koji uništava štetnike, a dobar je i kod suzbijanja biljnih bolesti. Sloj ulja obavija pupove i ne dopušta miceliju da prodre kroz pore u mladi pup.
Zaštitu izvršiti po mirnom vremenu , voćku treba okupati sa svake strane. U slučaju većih padavina potrebno je obnoviti zaštitu. Na koštićavim voćkama ovi preparati se ne smiju primjenjivati nakon prolistavanja, jer su fitotoksični.
Kod primjene zaštitnih sredstava pridržavati se priloženog uputstva, koji se nalazi uz kupljeni preparat.
Potrebno je pregledati voćke i odstraniti mumificirane plodove , jer su izvor zaraze.

Zaštita na povrću
Velike štete crvenom luku pričinjava lukova muha (Hylemia antiqua). Kod napadnutih biljaka listovi su ukovrđani ili djelimično pali na zemlju, dobijaju žutu boju i počinju da venu. Napadnute biljke obično propadaju u polju, ali jedan dio biljaka može da ostane, ali se prinos znatno smanjuje. Glavice napadnutih biljaka obično kasnije istruhnu , jer ove štetočine usljed ishrane otvaraju puteve za prodiranje gljiva prouzrokovača truleži.
Zaštita- rasipanje zemljišnog insekticida prije sadnje luka Volaton G-5. Insekticid se ne smije primjenjivati kod proizvodnje mladog luka.
Kod primjene pridržavati se priloženog uputstva koji se nalazi uz kupljeni preparat.

01.11.2010.
Vrijeme je za jesenju zaštitu voća.
Zaštitu breskve od kovrčavosti lista (Taphrina deformans) izvršiti primjenom preparata Kocide DF. Zaštitu koštičavog voća od šupljikavosti lista (stigmina carpophilla) izvršiti u periodu opadanja lišća bakrenim fungicidima. Poslije berbe jabuka i opadanja lista, potrebno je izvršiti zaštitu primjenom preparata Kocide DF.
Potrebno je odstraniti sve suhe i polusuhe grančice po potrebi i grane. Obavezno se moraju skinuti i uništiti sve ostale mumije na drvetu.

20.07.2010.
Praćenje biljnih bolesti i štetočina pomoću CDA3 uređaja
Klimatski faktori su povoljni za pojavu bolesti Fuzikadij, Venturia, inaequalis, Venturai pyrina, pepelnica jabuke-Podosphaera leucotricha i plamenjača-Phytophthora infestens.
Zaštita protiv fuzikadija i pepelnice izvršiti primjenom preparata Stroby WG, a zaštitu protiv plamenjače na krastavicama i paradajzu izvršiti primjenom preparata Reyus.

14.07.2010.godine
Na svim voćnim vrstama se pojavljuju lisne uši, gusjenice, lisni mineri i drugi štetnici. Zaštitu protiv ovih štetnika izvršiti primjenom preparata Calypso ili Actara.
Na kruškama se često javlja kruškina buha i kruškina grinja. Buhe luče obilnu mednu rosu na koju se nasele gljive čađavice koje smanjuju asimilacijsku sposobnost lišća. Pri jakom napadu može se smanjiti rodnost u narednoj godini. Protiv kruškine buhe preporučuje se preparat Match-upotreba prema priloženom uputstvu.
Najznačajnije oboljenje paradajza i krompira je plamenjača. Povoljni uslovi za pojavu ove bolesti su temperatue od 13 do 24 C, uz česte kiše i dugotrajne rose. Javlja se najčešće u bujnim usijevima, bez dovoljno provjetravanja.
Potrebno je pregledati parcele pod krompirom i utvrditi početak polaganja jaja krompirove zlatice. Ako se primjete odrasli insekti i položena jaja sa naličja lista, potrebno je primjeniti mjere zaštite. Krompirova zlatica je razvila rezistentnost prema većini insekticida, pa je zbog toga potrebno povremeno mijenjati insekticid, bez obzira što je dobro djelovao.

28.05.2010.
Klimatski faktori su povoljni za pojavu bolesti Phytophtara infestans-plamenjača krompira i paradajza. U ovom periodu preporučujemo zaštitu fungicidom Ridomil Gold.
Voćke se nalaze u intenzivnom porastu izoja, lista i ploda potrebno je i dalje primjenjivati zaštitu. Klimatski faktori su povoljni za pojavu bolesti Venturia inaequalis-krastavost kruške, kao i jabuke, Venturia pyrina-krastavost kruške, kao pepelnica jabuke Podosphaera leucotricha. Zaštitu izvršiti preparatima Chorus, Clarinet. Potrebno je pregledati nasade na prisustvo lisnih ušiju. Po potrebi dodati insekticide Actara, Galispo, boxer i dr.
Kod promjene preparata potrebno je pridržavati su uputstva za svaki pojedini preparat, poseebno kod mogućnosti miješanja pojedinih preparata.

19.05.2010.
Klimatski faktori su povoljni za pojavu bolesti fuziklaclij (Venturia inaequalis i Venturia pyrina) i Podosphaera leucotricha-pepelnica jabuke.
Zaštitu protiv ovih bolesti izvršiti primjenom preparata CHORUS, SCHORE, CLARINET.
Po potrebi, dodati insekticid za lisne uši (ATAC,DECIS)

14.05.2010.
Klimatski faktori su povoljni za razvoj Phytophthora infestans prouzrokovača plamenjače krompira i paradajza.
Potrebno je u ovom periodu izvršiti tretiranje krompira i paradajza preparatom Daconil , koji pored plamenjače pruža i najviši stepen zaštite od alternarije.
Potrebno je u ovom periodu obaviti zaštitu na voću od lisnih ušiju, jabučne i kruškine osice upotrebom preparata Actara, Actac, Zolone.
Ako je jači napad lisnih ušiju, tretirati jačim preparatima Boyer i Calipso.
Prilikom upotrebe zaštitnih sredstava pridržavati se priloženog uputstva koji se nalazi uz preparat.

16.04.2010.
Kišovito i prohladno vrijeme ovih dana, sa velikom količinom vlage u zraku, stvara povoljne uslove za razvoj gljivica Monilla laya.
Moni alllaya napada pretežno koštičavo voće, a najkritičnije je razdoblje pune cvatnje. Gljivica uzrokuje sušenje cvjetova i grančica koštičavog voća.
Zaštitu izvršiti slijedećim preparatima:
Signum, Teldor, Ronilan, Kidan.
Upotreba prema uputstvu.

Praćenjem pomoću CDA 3 uređaja, klimatski faktori su povoljni za pojavljivanje bolesti Venturia inaequalis – krastavost lista i ploda jabuke, Ventura pyrina -krastavost kruške.
Klimatski faktori su povoljni za pojavu primarne infekcije, zaštitu izvršiti preparatom CHORUS. Primjena prema uputstvu. Ako se voćke nalaze u cvatnji, zaštitu izvršiti u večernjim satima, nakon što pčele odu na počinak.

25.02.2010.
Za koštičavo voće (breskva, kajsija, šljiva, trešnja) potrebno je izvršiti zaštitu u vrijeme mirovanja vegetacije(kraj fenofaze A – zimski pup) , a za ostale voćne vrste (jabuka , kruška) zaštita se može izvršiti i u fenofazi zeleni vrh pupa i diferencirani listići (fenofaza Bi C) uz smanjenu koncentraciju zaštitnih sredstava.

Zaštitu izvršiti mineralnim uljima, bijelo ulje uz dodatak bakarnih preparata ili sa gotovim preparatima koji u sebi sadrže i mineralno ulje i bakarne preparate – crveno ulje.

Crveno ulje je kombinovani insekto-akaro-fungicid koji se koristi za suzbijanje štetnika i uzročnika bolesti, uništava zimska jaja lisnih ušiju (Aphis pomi), šljivina štitasta uš (Eulecanium corni), zimska jaja crvenog pauka(Panonychus ulmi), pjegavost i krastavost lista i ploda jabuke i kruške (Venturia spp), kovrčavost lista breskve (Taphrina deformans), šupljikavost lista koštičavih voćaka (Stigmina carpophila).

Kod primjene zaštitnih sredstava pridržavati se priloženog uputstva koji se nalazi uz kupljeni preparat..

Voćku treba okupati sa svake strane, zaštitu obaviti po mirnom vremenu. U slučaju većih padavina, potrebno je ponoviti zaštitu preparatima na bazi bakra ako se pupovi nisu otvorili.

12.11.2009.
Bolesti vinove loze
Plamenjača vinove loze (Plasmopara viticola).
Ovo je najvažnija gljivična bolest vinove loze. Na listovima se pojavljuju žute mrlje okruglog oblika. Mrlje se povećavaju, što uzrokuje odumiranje listova i na kraju otpadanje. Zbog smanjene količine lišća, može doći do smanjenja šećera u grožđu.

11.11.2009.
Pepelnica jagode
Nju prouzrokuje gljivica Spherotheca humuli. Znaci oboljenja od ove bolesti izražavaju se na naličju liske, kasnije se liska uvija pokazujući na donjem dijelu pepeljaste naslage pepelnice. Bolest je jače izražena u suhim i toplim uslovima.

10.11.2009.
Jagodin cvjetojedOvaj mali insekt može da uništi i više od 50% cvjetova.
Cvjetojed ima jednu generaciju godišnje. Zimu provodi u stanju odraslog insekta pod površinom zemlje, ispod lišća koje opada. Uništavanje jagodinog cvjetojeda vrši se pred intezivan porast cvjetova i njihovog otvaranja.

09.11.2009.
Bolesti i štetočine maline
Viroze -najčešći prijenosnici viroza su lisne uši, nematode. Ako je sadni materijal malina zaražen virozom, od nje se ne liječi kasnije obrazovan žbun. Virusima su zaraženi svi vegetativni dijelovi. Treba strogo voditi računa o zdravstvenom stanju sadnog materijala.
Mjere zaštite se sastoji u zaštitnom prskanju protiv lisnih ušiju. Potreban je češći pregled malinjaka.

06.11.2009.
Truljenje plodova maline je bolest koja se često javlja i pričinjava velike štete u gajenju malina. Njega najčešće izaziva gljiva Botritis spp. Zaraženi plodovi brzo omekšavaju i propadaju. Vlažnost i visoka temperatura pogoduju razvitku oboljenja.
Preporučuje se berba u ranim časovima kad je temperatura niža, i pakovanje plodova u nižem sloju od 2-3 reda.

05.11.2009.
Štetočine maline i zaštita od njihMalinin staklokrilac je mali insekt, čije larve izazivaju uvenuće i sušenje napadnutog izdanka ili cijelog žbunja, ukoliko larve napadnu korjenov vrat. Insekt se pojavljuje od avgusta do kraja septembra.
Zaštita i borba imaju preventivan karakter i sastoje se u uklanjanju uvelih ili sasušenih izdanaka, koje poslije treba spaliti.
Rezidbom svih starih izdanaka poslije berbe neophodno se smanjuje mogućnost da larve ostanu u njima.

03.11.2009.
Štetočina maline i zaštita od njih
Malinina lisna uš je sitan insekt koji izaziva velike štete na malini, siše sokove, iscrpljuje biljke, prenosi viruse.
Mlado lišće se deformiše uvijanjem, smanjuje se površina za fotosintezu. Zaštita od lisnih ušiju izvodi se prskanjem akatinom ili sredstvima na bazi diazinona.

02.11.2009.
Štetočina malina.
Malina buba nanosi velike štete plodovima maline. U stanju je da ošteti do 90 % cvjetova i plodova. Na listovima se mogu zapaziti štete u vidu rupa.
Suzbijanje jesenjom obradom zemljišta primjenom raznih insekticida. Prvo zaštita, tretiranje prije cvjetanja, a drugo u fazi cvjetanja.

30.10.2009.
Štetnici tla čine velike štete nasadu krompira. Najčešći štetnici su: grčice i razne vrste žičnjaka. Za suzbijanje ovih štetnika potrebno je u jesen ili u proljeće na uzorano zemljište rasturiti preparat Volaton G-5 (preparat je granuliran)

29.10.2009.
Kovrčavost breskvinog lista (Taphrina deformans)
Gljivica prezimi u obliku spora ispod kore drveta i pupova. Protiv kovrčavosti breskvinog lista prskamo prvi put u jesen, nakon opadanja lišća.
Tada koristimo preparate na bazi bakra (Kocide DF)

28.10.2009.
Trulež plodova (Monila fructigena)
Gljiva uzrokuje truljenje plodova. Izvor zaraze su oštećeni plodovi, kao i mumificirani plodovi koji ostaju na drvetu.
Potrebno je odstraniti mumificirane plodove sa drveća.

27.10.2009.
Pepelnica jabuke (Podospharea leucotrricha)
Radi se o bolesti jabuke, na kruškama se rijetko pojavljuje. Gljivica napada listove, pupove i mlade plodove. Kad u proljeće počnu iz zaraženih pupova izlaziti cvjetići i listovi, najčešće su djelimično ili potpuno, prekriveni pepljastom pljesnivom prevlakom. Zaraženi pupovi ostanu bjelkasti i preko zime.
Mjere zaštite: Pored upotrebe odgovarajućih fungicida, korisno je i izrezivanje zaraženih pupova za vrijeme zime.

20.10.2009.
Smeđa trulež ploda jabuke ( bolest skladištenja)
Najčešće se javlja kod oštećenih plodova. Međutim, do infekcije može da dođe i kroz neoštećeno tkivo.
Do zaraze može doći u polju, a isto tako i u skladištu od zaraženih, pri višim temperaturama.
Plodovi koji su zaraženi i ostaju na stablu ili otpadaju, i prezime na zemlji, glavni su uzrok zaraze.

19.10.2009.
Bolesti plodova jabuke i kruške tokom skladištenjaSvaka sorta jabuke i kruške koje se čuvaju imaju tačno određene uslove, temperaturu, vlagu koje joj odgovaraju za duži period čuvanja.
Za kraći period može poslužiti i dobar podrum.
Bolesti plodova jabuke i kruške tokom skladištenja su:
Skladišna krastavost jabuke, smeđa trulež plodova jabuke, siva plijesan, gnjiloća, gorka trulež ploda.
Bitno je da se bolest na vrijeme prepozna i bolesni dio voća odstrani iz skladišta, da ne bi došlo do daljnjeg širenja zaraze.

16.10.2009.
Čišćenje voća
Potrebno je odstraniti sve suhe i polusuhe grančice voća. Odstraniti i do 20 cm ispod suhog dijela. Obavezno se moraju skinuti sve mumije ostale na drvetu. Ispod voćaka bi trebalo očistiti prostor od ostataka voća.

15.10.2009.
Zaštita maline od bolesti i štetočina
Malinu od suzbijanja bolesti zaštitićemo prskanjem Bordovskom čorbom.

13.10.2009.
Nakon berbe i opadanja listova jabuke, upotrebljavamo preparate na bazi bakra
(Kocide DF)

12.10.2009.
Ruže će dobro prezimiti ako ih u jesen, na vrijeme, dovoljno zagrnemo. Slojem zemlje se prekriva kalem i izbojci. Zemlja mora biti potpuno fino usitnjena, da bi dobro nalegla grane.
Korisno je na zemlju nabaciti još i od 5 cm, sloj stajnjaka.

09.10.2009.
Crveni pauk – štetočina ruža
Crveni pauk je opasna štetočina i podjednako napada ruže u slobodnom prostoru i u
staklenicima. Nalazi se na naličju lista duž nerava u bjeloj paučinastoj masi. Napadnuti listovi postaju žuto-pjegavi, a mogu otpasti i prije vremena .
MJERE SUZBIJANJA: Zimsko prskanje bakarno-sumpornom čorbom, a prije toga spaliti otpale listove i odrezane izbojke. Treba uništiti sav korov oko ruža.

08.10.2009.
Zelena lisna vaš (Macrosiphon rasae) – štetočina ruža.
Štetu pričinjava sisanjem sokova, uslijed čega se cvjetni pupoljci deformišu i
ostanu zatvoreni, cvjetne drške se saviju, a listovi požute. Lisna vaš je
prenosilac i virusnih oboljenja. Lisne vaši se suzbijaju zimskim prskanjem.

07.10.2009.
Valjkasti crv ruža – Heterodera marioni
Valjkasti crv je štetočina korjenovog sistema gdje prouzokuje zadebljenja na korjenovim dlačicama. Zbog poremećaja u snabdijevanju vodom i hranjivim materijama, biljke počinju da venu. Ako izvadimo nekoliko biljaka sa cjelokupnim korjenovim
sistemom i dobro ih operemo od ostatka zemlje i ako se na žilama primjete kvržice veličine pasulja znak je da je do propadanja ruže došlo zbog napada valjkastog crva.
Mjere suzbijanja: Sve takve takve biljke izvaditi i spaliti, a zemljište dezinfikovati formalinom.

06.10.2009.
Rak korjena ruža
Zarazu vrše bakterije koje se već nalaze u zemlji, a ulaze u biljku kroz rane
nastale uslijed povreda prilikom okopavanja, kalemljenja, orezivanja žila i sl.
Mjere borbe protiv raka korjena sastoje se u vađenju i spaljivanju zaraženih biljaka, dezinfekcija zemljišta u okolini zaraženih biljaka 2% rastvorom formaline.

05.10.2009.
Siva plijesan ruža (Botrytis cinerea)Napada mahom cvjetne pupoljke koji se zbog toga ne otvore, požute i saviju naniže.
Pored pupoljaka napada i sve ostale zelene i nježne djelove biljke.
Suzbija se otklanjanjem otpalih ili odrezanih biljnih dijelova i zimskim preventivnim prskanjima bakarnim i sumpornim sredstvima.

02.10.2009.
Zvjezdasta čađava pjegavost ruža.
Bolesni listovi požute i otpadnu, uslijed čega dolazi do naglog prekida vegetacije.
Međutim, do jeseni takve ruže ponovo potjeraju. Zbog nemogućnosti blagovremenog
odrvenjavanja te izbojke jesenji mrazevi najčešće unište.
Napadnute ruže, ako i ne propadnu, daće u narednoj godini veoma slab i nekvalitetan
cvijet.
Mjere zaštite: Otpalo lišće u jesen mora se veoma pažljivo sakupiti i spaliti.
Biljku u toku vegetacije treba prihranjivati vještačkim đubrenjem da bi se omogućio
snažan prirast, a đubrenjem stajnjakom i češćim okopavanjem održavati povoljnu
strukturu zemljišta. Potrebno je obaviti zimsko prskanje sa nekim bakarnim
preparatom.

01.10.2009.
Pepelnica ruža.
Najopasnije gljivično oboljenje ruža. Zapaža se zbog karakteristične sivosrebrnaste prevlake na površini lista ili na pupoljcima.
Pepelnica se javlja pri nedostatku svjetla i sunca, zatim prevlažnom, zagušljivom i ustajalom vazduhu u staklenicima.
ZAŠTITA: Saditi otporne vrste ruža, pravilno đubrenje i jedno zimsko prskanje sa
nekim bakarnim preparatom.

30.09.2009.
Najvažnije bolesti ruža
Ruže su izložene napadu velokig broja bolesti i štetočina. Neke od njih mogu potpuno
da unište biljke, dok druge, svojim napadom na podzemne ili nadzemne organe, oslabe biljku do te mjere da ona postaje plijen raznim drugim bolestima i štetočinama.
Najvažnije bolesti ruža su:– pepelnica, čađava pjegavost, rđa ruže, siva plijesn itd.

29.09.2009.
Nematode korjena povrća.
Veće štete nanosi u plastenicima. Oštećene biljke uslijed oštećenja na korjenu
zaostaju u rastu, venu i suše se.
Mjere zaštite: Plodored sa povremenim isušivanjem, posebno u vrijeme kada u objektima
nema usjeva. Hemijska suzbijanja unošenja u zemljište preparati Nemathorin.

28.09.2009.
Lisni mineri (Liriomyza spp)
Lisni mineri su sitni insekti. Oštećuju listove povrća, paradajza, paprike i
krastavca. Prave karakteristične hodnike, koji mogu biti vidljive i sa lica i sa naličja lista.
Mjere zaštite: Insekticidi Vertimec ili Karate Zeon.

25.09.2009.
Crna pjegavost lista kupusnjačeUslijed propadanja lisne mase, umanjen je prinos bilja. Na oboljelom donjem lišću starijih biljaka nastaju žućkaste pjege, a potom tamnomrke boje, nepravilnog oblika sa karakterističnim krugovima.
ZAŠTITA: Višegodišnji plodored, uništavanje korova. Pri pojavi prvih pjega na biljkama, koristiti Score.

24.09.2009.
Trulež glavica luka (Botrytis spp)
Osnovna zaštita je upotreba zdravog sadnog materijala. Poslije vađenja iz zemljišta, lukovice dobro prosušiti na polju.
U čisto skladište unositi samo zdrave i neoštećene lukovice.

21.09.2009.
Kovrčavost breskvinog lista (Taphrina deformans)
Protiv kovrčavosti breskvinog lista prskamo preventivno. Prvi put prskamo u jesen, nakon opadanja lišća. Tada koristimo pripravke (Kocide DF).
U proljeće prskamo kada pupovi nabubre. Tada, takođe, koristimo pripravke na bazi bakra (Kocide DF)

18.09.2009.
Uskladištenje krompira
Merkantilni krompir se čuva na višim temperaturama. Da ne bi došlo do klijanja, krompir se tretita posebnim preparatima i na taj način se vještačkim putem spriječava klijanje. Kako nema nižih temperatura, nema ni redukcije škroba u šećer. Sjemenski krompir se ne smije tretirati preparatima protiv klijanja. Za to nema ni potrebe, jer se čuva na nižim temperaturama. Redukcija škroba u šećer kod sjemenskog krompira nije štetna.

17.09.2009.
Skladištenje krompira.
Krompir je specifična poljoprivredna kultura koja postavlja mnoge uslove za pravilno uskladištenje. Krompir je kultura sa visokim sadržajem vode, pa je zbog toga izložen napadu mnogih bolesti.
S druge strane ne podnosi niske temperature, jer dolazi do smrzavanja, a ne podnosi ni visoke, jer dolazi do klijanja.
Sjemenski krompir se mora čuvati na konstantno nižim temperaturama od 2-4 C, ali na ovim temperaturama nee smijemo čuvati merkatilni krompir, jer na nižim temperaturama dolazi do redukcije škroba u šećer, pa takav krompir poprima sladak okus i loš kvalitet. Krompir za jelo mora se čuvati na temperaturi od 6-8 C.

16.09.2009.
Pelenasta ambrozija -Ambrosia artemisifolia L.
Pelenasta ambrozija je jednogodišnja biljka visoka do 1 m. Korjen joj je vretenast. Stablo uspravno, razgranato, posuto, gustim dlačicama. Listovi su jajolikog oblika, jako izrezani u niske režnjeve.
Cvjetovi su skupljeni u druge grozdaste cvati na vrhu stabla i grana.
Cvjeta od jula do oktobra. Treba dosta toplote. Javlja se masovno. Raste najviše na orancima, pretežno na lakšim plodnim, umjereno suhim zemljištima.
Polenov prah izaziva alergiju ljudi i stoke.

15.09.2009.
Mjere za spriječavanje širenja i uništavanje korovske biljne vrste -Ambrosia artemisfolia l. (ambrozija) u skladu sa odlukom Vlade ( sl. novine F BiH broj:51/09)

Mjere za spriječavanje, širenja i uništavanja ambrozije provode:

  • Vlasnici i korisnici poljoprivrednog zemljišta, obrađenog i neobrađenog (njive, voćnjaci, vinogradi, vrtovi, bašte, livade itd.) i zapuštenih površina poljoprivrednog zemljišta.
  • Subjekti koji upravljaju površinama uz vodotoke i kanale.
  • Vlasnici i korisnici šumskog zemljišta (šuma i lovišta).
  • Vlasnici i korisnici građevinskog zemljišta (izgrađenog i neizgrađenog).
  • Subjekti koji održavaju površine uz javne puteve i ceste.
  • Vlasnici i korisnici zapuštenih površina pored puteva, staza, degradiranih pašnjaka, iskrčenih mjesta u šumama itd.
  • -Vlasnici, korisnici i subjekti dužni su da u toku vegetacijske sezone, u više navrata, suzbijaju i uništavaju ambroziju, primjenom slijedećih mjera:

Agrotehničke mjere: obradom zemljišta, (oranje, zaoravanje strništa, tanjiranje), njegom usjeva (okopavanjem, međuredno kultiviranje, plijevljenje), uvođenjem i održavanjem plodoreda pravovremenom sjetvom prihranom kultura.

Mehaničke mjere: kultivacijom površina (čupanjem, redovnom košnjom, okopavanjem, spaljivanjem uništenog bilja, sjetvom kvalitetne trave čistog sjemena, formiranje gustog i čvrstog pokrova.

Hemijske mjere: upotrebom odgovarajućih sredstava za zaštitu bilja –herbicida (selektivnih i neselektivnih) koji imaju odobrenje za promet i upotrebu u F BiH i koji se koriste za suzbijanje ambrozije. Sredstva za zaštitu bilja moraju se upotrijebiti u skladu sa uputstvom za primjenu koji se nalazi u privitku, u pakovanju sredstva.

12.09.2009.
Plamenjača kupusa (Peronospora parasitica)
Pri vlažnom i prohladnom ljetu javljaju se štete na jesenjem kupusu za proizvodnju glavica. Karakteristični simptomi su krupne, žute, uglaste pjege, oivičene lisnom nervaturom.
Plamenjača se najprije razvija na donjem starijem lišću i širi se od ivice prema glavnom lisnom nervu. U uslovima vlažnog vremena, sa donje strane lista u okviru pjega, nastaje prevlaka koju čine reproduktivne tvorevine gljive.
ZAŠTITA: Uklanjanje korove i samonikle biljke iz familije Brassicaceae, primjenjivati trogodišnji plodored. Kupus saditi na sunčanim terenima, a zaštitu od plamenjače obaviti fungicidima Ridomil Gold, Bravo i Quadris.

11.09.2009.
Pepelnica krastavca – ( Erysiphe spp.)
Najveće štete se ispoljavaju u proizvodnji krastavca u zaštićenom prostoru. Pepelnica se razvija i bez vode ili vlažnosti na površini lista.
Prvi simptomi bolesti su u vidu bjeličaste i pepeljaste navlake. Javlja se na licu, rjeđe na naličju lista.
U početku ova navlaka je u vidu pojedinačnih pjega, koje se kasnije međusobno spajaju i prekrivaju cijeli list.
ZAŠTITA: Gajenje otpornih sorti i hemijske mjere zaštite. Tretiranje početi pri pojavi prvih brašnastih pjega na lišću. U vrijeme bujnog porasta, cvjetanja i formiranja plodova, koristi se fungicid sistemičnog djelovanja Topas , a pri kraju vegetacije Quadris.

10.09.2009.
Siva plijesan (Botrytis cinerea)
Siva plijesan predstavlja veliko problem pri gajenju krastavaca u zaštićenom prostoru. U uslovima velike vlažnosti i visoke temperature, oboljenje se intezivnije pojavljuje. Na listovima se formiraju nekrotične pjege na ivici ili vrhu lista.
Na sočnim plodovima dolazi do vodenaste truleži, najčešće pri vrhu ploda ili u zoni peteljke ploda.
ZAŠTITA: U plastenicima regulisanje temperature i vlažnosti vazduha i zemljišta. U povoljnim uslovima za pojavu ovog oboljenja, preventivno primjeniti fungicide. Efikasna zaštita se postiže preparatom Swith.

09.09.2009.
Plamenjača krastavca (Pseudoperonospora cubensis)
Najčešće se javlja na krastavcu. Oboljenju se podložne biljke kako na otvorenom polju, tako i u plastenicima. Intezitet bolesti zavisi od dužine kišovitog perioda i temperature vazduha. Simptomi bolesti su u vidu pjega. Razvojem bolesti, pjege postaju žute, jasno oivičene većim lisnim nervima.
U uslovima visoke vlažnosti u okviru pjega, sa naličja lista, dolazi do razvoja parazita, u vidu pojave sive navlake.
Zaraženi dio lista se suši. Plodovi krastavca obično nisu zaraženi, ali su slabog kvaliteta.
ZAŠTITA: Kombinovati agrotehničke i hemijske mjere, gajiti otporne sorte.
Preporučuje se preventivna primjena fungicida Bravo pri proizvodnji rasada. U vrijeme intezivnog porasta biljke, cvjetanja, u početku formiranja plodova, primjenjuje se Ridomil Gold MZ.

08.09.2009.
Crna pjegavost lišća i krastavost ploda paradajza (Pseudomonas syringae pv. tomato)
Simptomi oboljenja na lišću najčešće se uočavaju u vidu, sitnih tamnozelenih pjega vlažnog izgleda.
Usljed pojave većeg broja pjega, list žuti i opada. Najkarakterističnije promjene nastaju na mladim nezrelim plodovima.
Dok jedna vrsta bakterija prouzrokuje pojavu tamnih i sitnih pjega, druga vrsta dovodi do pojave manjih ili većih pukotina koje se zrakasto šire (kraste).
ZAŠTITA: Najbolji efekat zaštite postiže se primjenom preventivnih mjera: Plodored, uklanjanje ostataka oboljelih biljaka, regulisanje temperature i vlažnost u zaštićenom prostoru i upotreba zdravog i deklarisanog sjemena. Primjena preparata na bazi može umanjiti brzinu širenja zaraze, ali ne može suzbiti već nastalu infekciju.

07.09.2009.
Bijela trulež (Sclerotinia Sclerotiorum)
Pri infekciji mladih, tek izniklih biljaka gljiva prouzrokuje simptome polijeganja rasada. Na prizemnom dijelu mladih biljaka se uočava vodenasta nekrotična pjega, koja zahvata nježno tkivo stabla sa svih strana. U okviru pjega se formira bjeličasta micelija.
Oboljele biljke se povijaju, venu i za kratko vrijeme se osuše. U daljem toku razvoja, gljiva formira tjelašca crne boje – sklerocije.
ZAŠTITA: Regulisanje temperature i vlažnosti vazduha i zemljišta u objektima zaštićenog prostora predstavlja važnu mjeru spriječavanja pojave bijele truleži.

04.09.2009.
Siva plijesan ( Botrytis cinerea)
Siva plijesan predstavlja problem pri gajenju povrća u plastenicima. Štete nastaju u objektima gdje nije pravilno regulisana temperatura i vlažnost vazduha.
Pri infekciji mladih biljaka ova gljiva prouzrokuje simptome polijeganja biljaka ili topljenje rasada. Tada se na prizemnom dijelu stabla sejanca uočava vodenasta pjega koja zahvata nježno tkivo stabla sa svih strana. Karakteristični simptomi su na plodovima paradajza.
ZAŠTITA: Regulisanje temperature i vlažnosti vazduha i zemljišta u objektima u zaštićenom prostoru. Oboljele plodove redovno odstranjivati.

03.09.2009.
Antraknoza plodova paprike i paradajza (Colletotrichum)
Dozreli plodovi paprike i paradajza uslijed velike vlažnosti često obolijevaju od antrakoze. Prinos je smanjen, a i plodovi se teže čuvaju. Simptomi se ispoljavaju na zrelim plodovima u vidu kružnih neznatno udubljenih pjega. Površinski sloj napadnutog tkiva ispod potkožice može biti bjeličast i suv, a centralni dio tamniji.
U uslovima visoke vlažnosti na površini napadnutog tkiva nastaju brojne spore patogena u vidu sluzave mase koja se u suhim uslovima osuši.
Napadnuta tkiva često naseljavaju sekundarni mikroorganizmi, posebno gljive roda Alzernaria ubrzavajući proces propadanja ploda.
ZAŠTITA: Primjenjivati najmanje trogodišnji plodored. Uklanjati biljne ostatke i korovske biljke, redovno provjeravati objekat da bi se otklonili uslovi za razvoj gljive. Biljke ne saditi gusto da bi se obezbijedilo provjetravanje. Od preparata koristiti Folio Gold i Score.

02.09.2009.
Plamenjača paprike (Phytophthora capsici)
Smatra se jednom od najopasnijih bolesti paprike. Simptomi su različiti zavisno od fenofaze u kojoj je ostvarena zaraza, mjesta infekcije. Mlada biljke paprike mogu biti zaražene u predjelu korjenovog vrata, koji nekrotira i oboljele biljke poliježu. Zaražena biljka naglo vene i suši se. Na lišću se u početku javljaju sitne tamnozelene pjege koje se vremenom suše. Plodovi paprike bivaju zaraženi kroz peteljku, predoziranjem patogena iz zaraženog stabla. U uslovima povećane vlažnosti zahvaćeni dijelovi ploda dobijaju tamnozelenu boju i omekšavaju, a na njihovoj površini se javlja ljubičasta prevlaka.
Ako poslije infekcije nastupi period suvog toplog vremena, plodovi se smežuravaju i suše, a meso ploda se raspada tako da od ploda ostane samo providna pokožica. Ovako sasušeni plodovi ostaju pričvršćeni na biljci.
ZAŠTITA: Za zaštitu od plamenjače, po rasađivanju, mogu se primjenjivati fungicidi Ridomili, Gold MZ, Bravo i Quaradis.

01.09.2009.
Pepelnica paradajza i paprike (leveillula taurica)Velike štete nanosi u plastenicima i staklenicama. Simptomi bolesti se ispoljavaju na lišću. Na naličju lista obrazuju se bjeličasta brašnasta prevlaka koju čine sporonosne tvorevine gljiva.
ZAŠTITA: Zaštitu treba početi čim se primjete prvi simptomi oboljenja. Za suzbijanje pepelnice koristi se preparat Score.

31.08.2009.
Plijesnivost lista paradajza (fulvia fulva)
U plastenicima pod zaprljanom folijom ili pri dužem periodu oblačnog vremena i u uslovima slabe osvjetljenosti javlja se ovo oboljenje. Simptomi bolesti se prvo ispoljavaju na starijem lišću.
Na stablu i plodu pojava simptoma je rijetka i bez štetnih posljedica. Na licu mjesta, najprije, nastaju svijetlo-zelene ili žute zone sa nejasnim ivicama. Na naličju lista u okviru pjega dolazi do sporulacije gljive, pri čemu se obrazuje fusta prevlaka.
Zaraženo tkivo potom nerotira, list se uvija, vene i upada.
ZAŠTITA: Plodored, uklanjati biljne ostatke, redovno provjetravati objekte da bi se otklonili uslovi za pojavu gljive.
Koristiti čistu foliju i održati čisto staklo.

28.08.2009.
Siva pjegavost lista paradajza (Septoria lycopersici)
Simptomi nastaju u svim fazama razvoja, a ispunjava se samo na lišću.
Na licu lista nastaju svjetložute sitne pjege zaražene zonom tkiva.
U centru pjega jasno se uočavaju crne tačkice koje predstavljaju reproduktivne tvorevine gljive.
Oko pjega se formira red žute boje, kao posljedica aktivnosti gljiva na razgradnji hladila.
Mnogobrojne pjege se spajaju, pa se zaraženo lišće uvija, suši i opada.

ZAŠTITA: Plodored, uklanjanje biljnih ostataka, dezinfikovano sjeme, provjetravanje objekta, zaštita preparatima Bravo i folio Gold. Pri pojavi prvih pjega efikasan je Score.

27.08.2009.
Plamenjača paradajza (phytophthora infestans).
Razvoju oboljenja pogoduje toplo i vlažno vrijeme, posebno, kada su tokom ljetnjih mjeseci česte tople kiše.
Temperatura od 15 C do 25 C uz česte kiše ili dugotrajne rose pospješuje razvoj ovog oboljenja. Plamenjača se najprije pojavljuje na zaklonjenom mjestu, bez dovoljno provjetravanja.
ZAŠTITA: Pored preventivnih agrotehničkih mjera, neophodna je zaštita biljaka primjenom fungicida.

26.08.2009.
Skladištenje krompira
Da bismo sačuvali kvalitet krompira tokom zimskih mjeseci, prije svega treba znati da se krtole vade u punoj zrelosti.
Optimalna temperatura za čuvanje krompira su: za sjemenski 2-4 C, za merkatilni 6-8 C, dok je optimalna vlažnost 92-95 %. Provjetravanje se vrši spoljnim vazduhom rano ujutro, tj. kada je vlažnost, a niža je temperatura vazduha.

25.08.2009.
Siva plijesan jagode
Siva plijesan svake godine nanosi velike gubitke u jagodnjacima. Zaraza se javlja u vrijeme cvatanje. U to vrijeme treba redovno provoditi prskanje. Najčešće je potrebno obaviti tri prskanja: početkom cvatnje, u punoj cvatnji i na kraju cvatnje.
Dobar je preparat Ronilan.

24.08.2009.
Krastavost kruške
Iako je srodna jabučnoj kod kruške se radi o drugoj vrsti gljive. Prezimljuje na isti način kao i krastavost jabuke u otpalom lišću. Ova bolest prezimljava i u kori prošlogodišnjih mladica.
Te mladice se raspoznaju po tome što su kao ¨šugave¨, kora im je krastava, raspucana i sa udubljenjima. U tim krastama se nalaze plodišta bolesti.
U proljeće, vrlo rano, na takvom dijelu zaražene kore nastaje obilje ljetnih spora. Prilikom rezidbe treba odstraniti ¨krastave¨ grane. Od hemijskih sredstava zaštite dobar je preparat antrakol, koji pri redovnom prskanju koči i razvoj crvenog pauka.

20.08.2009.
U povrtlarstvu se primjenjuju pesticidi za zaštitu rasada u toplim lijehama i plastenicima.
Koriste se fungicidi na bazi bakra, karbamata, benzomila i sl. Za suzbijanje plamenjače polijeganje rasada.

19.08.2009.
Velike štete šljivi nanosi štitasta uš.
U proljeće, nakon kretanja vegetacije, počinju se kretati i ličinke šljivine štitaste uši. Suzbijanje ove štetočine vrši se u dva navrata. Prvi rok je zimi, a drugi ljeti. U zimskom periodu koriste se sredstva za zimsko prskanje voćaka. Bolje je izvršiti kasno zimsko ili rano proljetno prskanje uljanim preparatima (bijelo i crveno ulje).
Ljeti se mogu korisititi rodotion 50 EC, kromorel D i drugi.

18.08.2009.
Nema voćke koju ne napadaju lisne uši.
U toku vegetacije imaju i do 15 generacija. Lisne uši prezimljavaju u obliku zimskih jaja na voćkama, pa su dobrim djelom mogle da budu suzbijene zimskim prskanjem voćaka.Krajem proljeća i početkom ljeta neke vrste lisnih ušiju napuštaju voćke i prelaze na zeljaste biljke.
Vrlo dobro sredstvo protiv lisnih ušiju je organofosforni insekticid sa sistemičnim i kontaktnim djelovanjem.

17.08.2009.
Velike štete voću nanosi monilija. Gljiva izaziva truljenje plodova. Truhle plodove je potrebno odstraniti jer su oni izvor zaraze.

14.08.2009.
Zapaženo prisustvo lisnihminera na jabuci.
Zaštita: Insekticid Actara 25 WG i upotreba prema priloženom uputstvu za zaštitu bilja.

13.08.2009.
Štetočine krompira i njihovo suzbijanje.
Žičnjaci su larve raznih vrsta skočibuba. Ovi štetnici bitno ne umanjuju prinos, ali buše hodnike u gomolju i time smanjuju kvalitet proizvoda tj. njegovu tržnu vrijednost.
Suzbijaje se vrši zajedno sa suzbijanjem grčica te unošenjem odgovarajućih preparata u zemljište prije sadnje krompira.

12.08.2009.
Štetnici tla pričinjavaju velike štete nasadu krompira.
Najčešći štetnici su: grčice i razne vrste žičnjaka. Za suzbijanje ovih štetnika vrlo su efikasni preparati Volaton G-10 i Volaton G-5.

11.08.2009.
Venuće krompira (Bakterium solonacearum).
Napadnuti djelovi biljke venu i dobijaju žutu boju. Bolest napada samo pojedine dijelove stabiljke i lišća, pa na istoj stabiljci nalazimo požutjele i zdrave listove. Napadnuti gomolji dobivaju smeđu boju u zoni providnih stubova od periferije prema unutršanjosti gomolja.
Borba protiv ove bolesti sastoji se u odstranjivanju zaraženih biljaka u toku vegetacije,uzgoju krompira u plodoredu i upotrebi zdravog sjemena.

10.08.2009.
Plamenjača krompira (phytophtora infestans).
Na razvoj bolesti povoljno utiču vlažni i topli uslovi u ljetnom periodu. Napadnuti gomolji šire bolest u skladištu. Da bi se to izbjeglo prilikom iskopavanja treba odstraniti zaražene gomolje.

07.08.2009.
Krompiraova zlatica-Leptinotarso decemlineata.
Tokom godine daje 1-2 generacije, a prva je najopasnija. Veoma se efikasno suzbija hemijskim sredstvima.
Mjere zaštite: Sevin S-50, Volaton E-C , zlatica ofunack-P.

06.08.2009.
Obična krastavost-Streptomyces scabies.
Simptomi ove bolesti su slični kao i kod prašne krastavosti s tim što su kraste nešto pliće.
Borba protiv ove bolesti se sastoji u sadnji zdravog sjemena i proizvodnji krompira u odgovarajućem plodoredu.

05.08.2009.
Željezna pjegavost gomolja krompira.
Pojavu željezne pjegavosti uzrokuje sušni period u vegetacionom razvoju biljke krompira. Bolest se manifestuje na gomoljima. Na presjeku gomolja pojavljuju se veće nepravilno raspoređene rđastotamne pjege i slične rđi željeza. Pojedine sorte su otpornije na pojavu željezne pjegavosti pa se kao mjera zaštite preporučuje uzgoj otpornih sorti i stvaranje uslova za normalan razvoj biljke u odnosu na snadbjevanje vodom.

04.08.2009.
Prašna krastavost krompira (Sponogospora subterranecu)
Bolset uzrokuje parazitska gljivica koja napada površinu gomolja, na kojoj stvara kraste više ili manje udubljene.
U vlažnim zemljištima se jače razvija. Napadnuti gomolji zbog krastave površine gube tržnu vrjednost.
Mjere zaštite se sastoje u sadnji zdravog sjemena, proizvodnji krompira u plodoredu i dovođenjem zemljišta u neutralnu reakciju.

03.08.2009.
Suha trulež krompira (Fusarium coeruleum). Suha trulež gomolja predstavlja jednu od najopasnijih bolesti uskladištenog krompira. Bolest se u skladištu širi iz tla putem gomolja, naročito ako su povrede prilikom vađenja velike ili ako gomolji nisu sasvim dozreli pa se iskopavanjem oštećuje pokožica gomolja.
U lošim uslovima uskladištenja oboljenje se jako širi, jer se na zaražena mjesta naseljavaju bakterije, te se šteta proširuje.
Mjere zaštite sastoje se u sadnji zdravog sjemena, primjeni odgovarajućeg plodoreda i smanjenju ozlijeda pri iskopavanju.
U skladištu krompir treba procvjetati, a relativnu vlagu smanjiti na 80%.

31.07.2009.
Insekti su najbrojnija skupina životinja koja živi na zemlji. Ovu grupu životinja proučava nauka koja se zove entomologija. Insekti imaju veliki značaj u prirodi. Ljudi neke insekte uništavaju, jer su prenosioci mnogih bolesti.
Neki insekti su korisni kao što je bubamara. U Evropi živi preko 100 vrsta bubamara, a samo su mali broj štetočine. Neke se hrane biljnim vašima, neke grinjcima, a neke štitastim vašima.

30.07.2009.
Ako se ozimnine siju poslije ranih predusjeva, koji se skidaju sa polja u kasno proljeće i u ljeto, mogući su raznovrsniji sistemi obrade nego poslije kasnih pretkultura.
Ako na strništu ima mnogo višegodišnjih i drugih otpornih korova, koje je redovnom agrotehnikom teško ili nemoguće uništiti, mogu se na strnjici uništiti primjenom nekog totalnog translokacionog hebricida.
U tom slučaju strnište se ne zaorava odmah, nego se pusti 20-30 dana da ti i drugi kosovi izrastu, pa se tada prskaju hebricidom. Poslije prskanja ne treba obrađivati tlo 15-20 dana, dok herbicid ne uništi sve iznikle korove. Zatim se može obrađivati i sijati po želji, jer herbicid ne ostavlja štetne ostatke u zemljištu.

29.07.2009.
Poslije žetve ratarske proizvode treba pravilno uskladiti. Najveću opasnost za bezbjedno čuvanje tih proizvoda predstavljaju vlaga, toplota, štetočine i bolesti. Uslovi za čuvanje u skladištu su povoljni ukoliko je temperatura niža, što je manja vlažnost prostorije i zraka u njoj i što je manja vlažnost proizvoda koja se čuvaju.
Potrebna je česta kontrola uskladištenih proizvoda i uslova u kojima se oni čuvaju. Ako se ta kontrola zanemari, mogu nastati velike štete.

27.07.2009.
Siva pljesan begonija ( Botrytis cirereae ).
Ispoljava se na lišću i cvjetovima u vidu sive navlake, koju sačinavaju micelije i spore parazita. Napadnuti cvjetovi i listovi potamne i propadaju. Lisne peteljke, takođe, mogu biti napadnute. Tada se na njima javlja trulež i listovi propadaju. Bolest se javlja u zaštićenim prostorima i stanovima gdje uslovi za razvoj biljka nisu povoljni. Oboljele biljke uništiti spaljivanjem. Voditi računa o provjetravanju. Tretiranje obaviti sredstvima na bazi bakra.

Uvelost ciklame (Fusarium axysporum aurankiacum).
Odmah nakon početka žutila biljke venu, a zatim izumiru listovi, cvjetovi i mladi pupoljci. Konačno se suši i izumire cijela biljka. Na izumrlim dijelovima, naročito, na lisnim drškama, javljaju se kasnije blijedo- žućkaste naslage spora.
Bolesne biljke što prije počupati i spaliti. Napadnuta mjesta zaliti rastvorom jednog od preparata. Ortucid, Captan. Biljke ne gajiti u teškom i vlažnom zemljištu i ne đubriti previše azotnim đubrivima.

24.07.2009.
Siva pjegavost lista kruške (mycosphaerella sentina) je bolest koja se javlja na samoniklim ili zapuštenim kruškama po okućnicama ili vikendicama, te starim i zapuštenim voćnjacima. Bolest se javlja gdje se na kruškama ne provodi zaštita od krastavosti, posebno, u uslovima kišnih proljeća.
Listovi mogu biti tako oštećeni da otpadaju već u ljeto. Posljedica je potpuno otpadanje listova. Takva voćka je neotporna na zimu. U voćnjacima gdje se provodi zaštita od krastavosti (fuzikladija) ova bolest nije problem, jer fungicidi namijenjeni zaštiti protiv krastavosti suzbijaju i ovu bolest.

23.07.2009.
Rđa ruže ( phragmidium mucronatuml ). Napada list, na kome se javljaju narandžaste fleke.
Kod jačeg napada dolazi do otpadanja lista.
Zaštita: Preparat cineb S-65, primjena prema priloženom uputstvu.

22.07.2009.
Velike štete poljoprivredi nanose korovi. Korovi su sve nepoželjne biljke.
Ambrozija je jednogodišnja biljka koja je visoka i do1,5 m. Stablo je uspravno, razgranato, posuto grubim dlačicama, listovi su jajolikog oblika, maljavi, jako izrezani u uske režnjeve. Cvjetovi su sakupljeni u duge grozdaste cvati na vrhu stabla i grana. Cvjeta od jula do septembra. Kod nas postoje tri vrste ove korovske biljke. Obična ili pelenesta ambrozija-Ambrozia aretmisiifolia L. je znatno rasprostranjena. Samo jedna biljka proizvodi i do dvije milijarde polenovih zrna. Sjeme zadržava klijavost i do 40 godina. Zbog toga se ambrozija veoma brzo širi i izuzetno teško potiskuje.
Raste u svim vrstama kulura, veoma je česta i uz puteve, smetljište. Može se naći uz tramvajsku i željezničku prugu, ceste, dvorišta.
Nanosi velike štete poljoprivredi. Zauzima nadzemni i podzemni prostor, zasjenjuje i guši biljke oduzimajući im svjetlo i životni prostor.
Troše veliku količinu hraniva i vode iz tla. Utiču na prinos kulturnih biljaka. Osim što je opasan korov, polenov prah izaziva i alergiju kod ljudi, poput kihanja, svraba u nosu, curenjem iz nosa, suzenjem i crvenim očima., kašljem, otežanim disanjem sa osjećajem nedostatka zraka, te niz drugih tegoba.
Ambrozija se suzbija agrotehničkim, mehaničkim i na kraju, hemijskim mjerama.
Agrotehničke mjere se provode uvođenjem i održavanjem plodoreda, redovnom obradom tla, pravovremenom sjetvom sjemena dobrog kvaliteta, odgovarajućim sjetvenim sklopom, te prihranom kultura koje se uzgajaju.
Mehaničke mjere uništavanja ambrozije se primjenjuju kako na poljoprivrednim, tako i na nepoljoprivrednim površinama.
Na poljoprivrednim površinama uništavanje ambrozije se postiže međurednom kultivacijom, okopavanjem i čupanjem korova, odnosno redovnom košnjom.
Plijevljenje, čupanje i košenje su metode koje se primjenjuju i na nepoljoprivrednim površinama.
Što se tiče hemijskih sredstava, mogu se primjenjivati samo herbicidima koji se koriste za suzbijanje ambrozije i to u skladu sa uputom priloženom uz sredstvo za zaštitu bilja.

20.07.2009.
Praćenje biljnih bolesti i štetočina pomoću CDA 3 uređaja
Klimatski faktori nisu povoljni za pojavu bolesti fuzikladij-Venturia inaequalis.

17.07.2009.
Jučerašnje nevrijeme praćeno jakim vjetrom kišom i gradom izazvalo je oštećenje lišća, grana i plodova na biljkama. Grad je uvijek štetan u poljoprivredi jer nanosi veliku štetu mehaničkim oštećenjima ili uništavanju kulturnih biljaka.
Kiše su štetne, naročito, ako su praćene jakim vjetrom, jer tada izazivaju mehaničko oštećenje biljaka kao što je polijeganje žita, lomljenje granja, čupanje biljaka sa korjenom iz raskvašenog zemljišta, osipanje zrna žita iz klasa, obaranje plodova i dr.
Kiše su štetne u vrijeme žetve, zrenja plodova, sušenja sijena i izvođenja različitih agrotehničkih radova.
Nisu rijetki slučajevi da prolomi oblaka izazovu pravu pustoš u poljima i voćnjacima.
Na plodovima koji su oštećeni gradom javljaju se pukotine koje su ulazna mjesta za infekciju gljivom koji izaziva trulež ploda. Potrebno je oštećene dijelove biljke odstraniti.

16.07.2009.
Velike štete poljoprivredi nanose korovi. Korovi su sve nepoželjne biljke na poljoprivrednim površinama. Prije više hiljada godina javili su se prvi korovi i od tada nanose poljoprivredi ogromne štete. Korovi zauzimaju nadzemni i podzemni prostor, zasjenjuju i guše kulturne biljke, oduzimajući im svjetlo i životni prostor.
Nije rijedak slučaj potpunog propadanja usijeva zbog zagušenosti korova. Korovi troše veliku količinu hraniva i vode iz tla. Snižavaju temperaturu tla i isušuju ga zbog pojačane transpiracije i zasjenjivanja. Uzrokuju polijeganje usijeva, naročito, onih koji se povijaju oko stabljike (slak grahorice). Žetva takvih usijeva je otežana.
Neki korovi su direktni paraziti ili poluparaziti kulturnih biljaka (viline kosice, šuškavce)
Korovi su leglo i prenosioci mnogih biljnih bolesti i štetočina.
Pljevljenje je efikasan način uništavanja, čupanjem biljaka. Korovi se mogu plijeviti rukom, ručnim alatkama i mašinama-pljevilicama. Korov treba plijeviti prije nego što se osjemeni. Starije korove je teško plijeviti jer imaju razvijen korijen pa se biljka prekida umjesto da se iščupa, zbog čega se mnoge vrste mogu regenerisati.
U mjere zaštite protiv korova spada i primjena herbicida.

15.07.2009.
Klimatski faktori povoljni su za pojavu bolesti Phytophthora infestans-plamenjača krompira i paradajza i Alternaria solani-crne pjegavosti krompira i paradajza.
Zaštita: Fungicid CHAMION, primijeniti u u skladu sa uputom priloženom uz sredstvo za zaštitu bilja.
Veoma česta štetočina povrća je rovze, izgriza korijen biljke, koja vene i suši se. Rovza je dužine 50 mm sa prednjim nogama podešenim za kopanje zemlje. Za suzbijanje od hemijskih sredstava koriste se granule Galation G-5.
Tokom vegetacije povrća velike štete nanose puževi. Uništavaju lisnu masu, praveći otvore različitog oblika, a na listu ostaju karakteristični srebrni , krastavi tragovi.
Uništavaju se samo ako ih je veliki broj. Za suzbijanje se koristi Pužomor-GR, rasturanjem po površini i oko bilja.

14.07.2009.
Praćenje biljnih bolesti i štetočina pomoću CDA3 uređaja
Klimatski faktori nisu povoljni za pojavu bolesti fuzikladij – Venturia inaequalis i pepelnice – Podosphaera leucotricha.

13.07.2009.
Klimatski faktori nisu povoljni za pojavu bolesti fuikladij-Venturia inaequalis i pepelnice-Podosphaera leucotricha.
Klimatski faktori su povoljni za pojavu bolesti plamenjača paradajza-Phytopthora infestans.

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2012. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.