(ARHIVA): IZVJEŠTAJNO – PROGNOZNA SLUŽBA MINISTARSTVA ZA PRIVREDU

PRIPREMA: Sadeta Ahmetović, dipl.ing.poljoprivrede

 

20.04.2016 godine

Zaštita jabuke

Vremenski uslovi povoljni su za oslobađanje askospora koji  uzrokuju primarnu infekciju krastavosti lista i ploda jabuke (Venturia inaequalis).

Potrebno je izvršiti zaštitu u nasadima jabuke od uzročnika krastavosti lista i ploda (Mankogal 80, Dakoflo 720 SC, Captan 80 WP, Delan 700 WG, Merpan 50 WP), a izboje inficirane pepelnicom menanički odstraniti i iznijeti iz voćnjaka.

Zaštita breskve

Poslije završene fenofaze cvjetanja izvršiti obilazak  voćnih nasada breskve i utvrditi prisustvo zelene breskvine uši (Myzus persicae). Pored toga što nanosi štete hraneći se vršnim listovima koji se počinju kovrčati, pojavljuje se i kao prenosilac mnogih virusa.

Ukoliko se uoči prisustvo zelene breskvine uši, potrebno je  izvršiti zaštitu insekticidima (Confidor SL 200, Boxer, Actara 25 WG, Calypso SC 480, Mospilan).

Zaštitu izvršiti u večernjim satima, a preparate koristiti u skladu sa priloženim uputstvom.

 

05.04.2016 god.

Obavijest proizvođačima povrtnih kultura

U toku je priprema zemljišta za sjetvu i sadnju povrtnih kultura.

Štete na povrću pričinjavaju larve zemljišnih štetočina  (lukova muha, podgrizajuće sovice, rovci, žičnjaci, gundelj). Žive u zemljištu ili na njenoj površini. Hrane se podzemnim i  nadzemnim dijelovima biljke. Napadnute biljke se lome, suše, prorjeđuje se sklop i tako se umanjuje prinos.

Na poljoprivrednim površinama, gdje su ranije evidentirane veće štete na povrtnim kulturama pričinjene od zemljišnih štetočina, potrebno je izvršiti preventivnu zaštitu.

Zaštitu izvršiti u toku sjetve ili sadnje insekticidima Dursban 7,5 G, Finish 7,5 G ili Force 0,5 G.

Navedeni preparati se ne smiju koristiti kod proizvodnje mladog luka, mrkve i krompira, a treba ih primjeniti u skladu sa priloženim uputstvom.

 

31.03.2016 godine

Zaštita voća

Koštićave voćne vrste koje se nalaze u fenofazi cvjetanja, potrebno je  zaštiti od uzročnika sušenja cvjetova i grančica koštićavog voća-Monilia laxa, nekim od preparata (Signum, Chorus 50WG). Zaštitu  izvršiti u večernjim satima kad nije aktivan let pčela.

Zbog brzog porasta vegetativne mase, potrebno je izvršiti zaštitu u nasadima jabuke od uzročnika krastavosti lista i ploda – Venturia inaequalis. Zaštitu izvršiti do fenofaze mišje uši  bakarnim preparatima,  a od fenofaze mišje uši do fenofaze cvjetanja kombinacijom sistemičnih (Chorus 50 WG ili  Pyrus 400 SC )i preventivnih preparata (Dithane M-45 ili Merpan 50WP ili Delan 700 WG).

Da bi se sprječila infekcija jabuke pepelnicom-Podosphaera leucotricha, zaštita se može izvršiti fungicidima na bazi sumpora  (Chromosul 80, Sumpor 80 ili Thiovit  Jet).

Preparate koristiti u skladu sa priloženim uputstvom.

 

16.03.2016 godine

Zaštita breskve, kajsije i višnje

Niže temperature vazduha i česte padavine pogodne su za ostvarivanje infekcije breskve, kajsije i višnje uzročnikom sušenja cvjetova i grančica koštićavog voća (Monilia laxa).

Sorte breskve, kajsije i višnje koje se nalaze u fenofazi početak cvjetanja, potrebno je zaštiti odgovarajućim fungicidima  ( Ronilan, Signum,Chorus) u cilju suzbijanja navedenog patogena (Monilia laxa).

Zaštita jabuke

Nasade jabuke od uzročnika krastavosti lista i ploda (Venturia inaequalis) i uzročnika bakteriozne plamenjače (Erwinia amylovora), zaštiti do fenofaze mišije uši preparatima na bazi bakra (Nordox 75WG, Kocide DF, Champion).

Zaštita kruške

U ovom periodu potrebno je izvršiti obilazak nasada kruške i utvrditi brojnost položenih jaja i larvi kruškine buhe (Cacopsylla pyri)  i po potrebi izvršiti zaštitu odgovarajućim insekticidima (Envidor 240 SC, Vertimec 018EC).

Zaštitu izvršiti u večernjim satima, na temperaturi iznad 5 0C, , po mirnom vremenu u  skladu sa priloženim uputstvom.

 

19.02.2016 godina

Zaštita voća

Poslije  završene  rezidbe voćaka , odstranjivanja suhih  i polomljenih grana, mumificiranih plodova i biljnih ostataka, potrebno je izvršiti njihovu zaštitu. Zaštitu izvršiti preparatima koji u sebi sadrže bakar i mineralno ulje(Crveno ulje, Modro ulje, Plavo ulje).

Mineralnim uljem suzbijaju se mnogobrojne prezimljele forme štetnika kao što su:

-zimska jaja kruškine buhe-Psyla pyri,

-šljivina štitasta uš-Eulecanum corni,

-zimska jaja lisnih uši-Aphidae ,

-zimska jaja crvenog pauka-Panonychus ulmi.

Bakar smanjuje infekcioni potencijal  brojnih uzročnika bolesti koji prezimljuju na stablu i granama:

-kovrčavost lista breskve-Taphrina deformans,

-krastavost lista i ploda jabuke i kruške Venturia inaequalis,Venturia purina,

-šupljikavost lista koštičavog voća-Stigmina carpophila,

-sušenje cvjetova i grančica koštičavog voća-Monilia laxa,

-rogač šljive-Taphrina pruni.

 

Navedeni preparati na jabučastom voću se mogu koristiti do početka fenofaze cvjetanja, a na koštićavom voću u vrijeme mirovanja vegetacije.

Zaštitu izvršiti po mirnom vremenu na temperaturi iznad 7  0C, prekrivanjem cijelog stabla  u skladu sa priloženim uputstvom.

 

 

27.10.2015. godine

Jesenja zaštita voćnjaka

Poslije završene berbe voća potrebno je izvršiti pripremu voćnjaka za narednu sezonu. Odstraniti suhe i slomljene grančice, mumificirane plodove sa zemlje i grana, te sakupiti opalo lišće i druge biljne ostatke. Sve to iznijeti iz voćnjaka i zapaliti.

Kad opadne 70% lista, potrebno je izvršiti cjelovito prekrivanje voćke preparatima na bazi bakra, radi suzbijanja uzročnika bolesti na voću:

-rak koštićavog voća, uzročnik bakterija  Pseudomonas prunorum

-šupljikavost lista koštićavog voća, uzročnik gljiva Stigmina carpophilla

-monilioza koštičavog voća, uzročnik gljiva Monilia laxa

-rogač šljive, uzročnik gljiva Taphrina pruni

-kovrčavost lista breskve, uzročnik gljiva Taphrina deformans

-bakterijska palež jabučastog voća, uzročnik bakterija Erwinia amylovora

-rak kore jabuke i kruške, uzročnik gljiva Nectira galigena

-bakterijski rak kruške, uzročnik bakterija Pseudomonas syringe

Zaštitu izvršiti na temperaturi iznad  80C po mirnom vremenu.

Isto tako, potrebno je izvršiti obradu tla ispod stabla oraha na dubinu od  5-20 cm radi uništavanja orahove muhe – Rhagoletis completa.

 

10.06.2015. godine

Ambrozija(Ambrosia artemisifolia L.)

Porijeklo, izgled i štete od ambrozije

Ambrozija je porijeklom iz Sjeverne Amerike. Kontaminiranim pošiljkama sjemena je uvezena u Evropu. Ima veliku moć reprodukcije i sposobnost prilagođavanja novim uslovima sredine, kako na poljoprivrednim tako i na nepoljoprivrednim površinama. Može se pojaviti na površinama pored cesta, puteva, željezničkih pruga, parkova, groblja, pored kuća, zgrada, vodotoka.

Jednogodošnja je korovska biljna vrsta iz porodice glavočika (Asteraceae). Korijen joj je jak i vretenast. Stablo je visine 1-1,5 metara, obraslo gustim dlačicama i razgranato. Listovi su naspramni, jajoliki, izrezani u uske režnjeve, maljavi. Cvjetovi su žučkaste boje, skupljeni u glavičaste cvasti na vrhu stabla i grana.

Niče u aprilu na temperaturi od 20-22 stepena Celzijusa, a cvijeta od jula do oktobra proizvodeći veliku količinu polena, a sjeme zadržava klijavost duži niz godina u zemljištu. Polen ambrozije kod osjetljivih osoba stvara tegobe u vidu kihanja, suzenja očiju, otežanog disanja, curenja nosa, bronhitisa, asme.

Ukoliko se pojavi u usjevima gajenih biljaka stvara probleme jer iscrpljuje zemljište i osiromašuje ga sa hranivima. Rast biljaka je otežan, a nije rijedak slučaj da prinos u potpunosti izostane.

Mjere zaštite

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je Odluku o mjerama za sprječavanje širenja i uništavanje korovske biljne vrste Ambrosia artemisifolia L. – ambrozija ( „Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj:89/11).

Ovom odlukom propisano je da mjere za sprječavanje širenja i uništavanje korovske biljne vrste ambrozije provode:

  • vlasnici i korisnici poljoprivrednog zemljišta-obrađenog i neobrađenog ( njive, voćnjaci, vinogradi, vrtovi, bašte, livade i drugo) i zapuštenih površina poljoprivrednog zemljišta;
  • vlasnici i korisnici šumskog zemljišta ( šume i lovišta);
  • vlasnici i korisnici građevinskog zemljišta-izgrađenog i neizgrađenog;
  • subjekti koji upravljaju vodotocima i kanalima i površinama uz vodotoke i kanale;
  • subjekti koji održavaju površine uz javne puteve , ceste i željezničke pruge;
  • subjekti koji upravljaju nacionalnim parkovima, parkovima, grobljima i drugim zelenim površinama;
  • vlasnici korisnici zapuštenih zemljišnih površina pored puteva, staza, kao i utrina, degradiranih pašnjaka, zapuštenih parkova, iskrčenih mjesta u šumama i drugo.

Navedeni vlasnici, korisnici i subjekti iz ove Odluke dužni su da u toku vegetacijske sezone, u više navrata, u periodu od aprila od do kraja juna, pa sve do oktobra na navedenim površinama redovno suzbijaju i uništavaju ambroziju primjenom slijedećih mjera:

-agrotehničkih mjera: obradom zemlišta (oranje zaoravanje strništa, tanjiranje), njegom usjeva(okopavanje, međuredno kultiviranje, plijevljenje), uvođenjem i održavanjem plodoreda, pravovremenom sjetvom i prihranom kultura koje se uzgajaju.

-mehaničkih mjera: kultivacijom površina (čupanjem, redovnom košnjom, okopavanjem, spaljivanjem uništenog bilja, sjetvom kvalitetne trave čistog sjemena, formiranje gustog i čvrstog pokrova i dr;

-hemijskih mjera:upotrebom odgovarajućih sredstava za zaštitu bilja(herbicida), koji imaju odobrenje za promet i upotrebu u Federaciji Bosne i Hercegovine i koji se koriste za suzbijanje ambrozije. Sredstvo za zaštitu bilja mora se uptrijebiti u skladu sa uputstvom za primjenu koje se nalazi priloženo u pakovanju sredstava, strogo vodeći računa o vrsti i namjeni zemljišta na kojem se sredstvo primjenjuje (poljoprivredna ili nepoljoprivredna površina), kao i o njihovoj upotrebi na propisanoj udaljenosti od voda, vodotokova, izvorišta voda, jezera i sl.. i na način kojim će se osigurati očuvanje kvalitete vode i klase vodotoka.

Vlasnici, korisnici i subjekti iz ove Odluke koji zemljište na kojem raste ambrozija posjeduju ili su za njega odgovorni ili ga na bilo koji način koriste, snose troškove provođenja mjera ove Odluke i troškove uklanjanja bilja.

 

29.05.2015. godine

Zaštita od puževa

Visoka vlažnost zraka i česte padavine povoljni su za pojavu puževa na povrtnim kulturama. Pričinjavaju štete uništavajući dijelove , a ponekad i cijele biljke. Hrane se mladim listovima praviće otvore različitog oblika ,a oštećuju i plodove povrtnih kultura. Ostavljaju sluzav srebrenkasto-sivi trag. Oštećena mjesta naseljavaju patogeni koji izazivaju trulež biljaka.

Suzbijaju se  primjenom preventivnih , mehaničkih i hemijskih mjera zaštite.

Preventivne mjere zaštite podrazumjevaju uništavanje korova na parceli i oko nje, kao i  česta obrada površinskog sloja zemljišta. Mehaničke mjere zaštite se sastoje u sakupljanju i njihovom uništavanju. Hemijske mjere zaštite sastoje se u rasipanju limacida oko biljke, a kod nas se najviše koristi Pužomor.

Zaštita krompira

Vremenski uslovi povoljni su za pojavu plamenjače na krompiru. Uzrokuje propadanje lista i cime, a kasnije trulež gomolja.

Preporučuje se zaštita u fenofazi zatvaranja redova preparatom Ridomil Gold MZ 68 WG, a u fenofazi cvjetanje preparatima Revus 250 SC+Nordox 75 WG ili Revus 250 SC +Daconil 720 SC.

Preparate koristiti u skladu sa priloženim uputstvom.

 

25.05.2015. godine

Zaštita voća

Vremenske prilike povoljne su za pojavu:

– primarne infekcije krastavosti lista i ploda jabuke (Venturia inaequalis),

– pepelnice na jabuci (Podosphaera leucotricha),

– bakteriozne plamenjače na jabuci, krušci i dunji (Erwinia amylovora).

Preporučuje se izvršiti zaštitu jabuke od krastavosti lista i ploda jabuke i pepelnice na jabuci kombinacijom  sistemičnih (Score 250EC, Clarinet, Indar 5EW) i preventivnih fungicida (Delan 700WG, Polyram DF, Mankogal 80, Dithane M-45).

Potrebno je  izvršiti obilazak nasada jabuke, kruške i dunje i utvrditi da li postoji prisustvo bakteriozne plamenjače. Ukoliko se uoči,  preporučuje se izvršiti mehaničko odstranjivanje inficiranih dijelova, radi sprječavanja daljeg širenja bolesti. Odstranjene dijelove iznijeti iz voćnjaka i zapaliti.

Preparate koristiti u skladu sa priloženim uputstvom.

13.05.2015. godine 

Zaštita voća

U ovom periodu, preporučuje se obilazak nasada jabuke, kruške i dunje radi utvrđivanja prisustva bakteriozne plamenjače (Erwinia amylovora).

Ukoliko se uoči pojava mladara u obliku pastirskog štapa, sušenje listova, pojava  bakterijskog eksudata, potrebno je mehanički odstraniti inficirane dijelove, iznijeti iz voćnjaka i zapaliti, a alat dezinfikovati.

Isto tako, potrebno je izvršiti pregled voćnih nasada na prisustvo lisnih ušiju. Lisne uši su sitni insekti,  a boja im varira od svjetložute, zelene do crne. Hrane se sisanjem biljnih sokova, pri čemu izazivaju oštećenja poput zastoja u rastu, listovi su ukovrčani, zametnuti plodovi deformisani. Luče mednu rosu na koju se naseljavaju gljive čađavice. Prenosioci su virusnih biljnih bolesti.

Ukoliko se uoči pojava lisnih ušiju na voćkama, preporučuje se zaštita primjenom adekvatnih insekticida (Actara 25 WG, Calypso 480 SC, Mospilan 20 SP, Confidor 200 SL)  u skladu sa  uputstvom.

04.05.2015. godine

Zaštita jabuke i kruške

Promjenjive vremenske prilike stvaraju povoljne uslove za primarnu infekciju krastavosti lista i ploda jabuke (Venturia inaequalis) i pojavu pepelnice na jabuci (Podosphaera leucotricha).

Zaštitu jabuke izvršiti nekim od preparata: Indar 5EW, Pyrus 400 SC, Score 250 EC, Clarinet, uz dodatak preparata na bazi mankozeba (Mankogal 80, Dithane M-45), ditianona (Delan) i dodina (Syllit 400SC).

Izboje inficirane pepelnicom mehanički odstraniti, iznijeti iz voćnjaka i zapaliti.

Preporučuje se pregled nasada kruške, a zbog mogućeg prisustva jaja i larvi kruškine buhe (Psylla pyri).

Potrbno je izvršiti njeno uništavanje ako je napadnuto 20% izboja. U fazi jaja i početku pojave larvi zaštitu izvršiti insekticidima Envidor ili Nomolt, a starije stadije larvi suzbiti  insekticidima Actara 25WG ili Vertimec 018 EC.

Na manjim površinama može se suzbiti odstranjivanjem i uništavanjem napadnutih izboja.

Zaštitu izvršiti u večernjim satima , a preparate koristiti u skladu sa priloženim uputstvom.

30.04.2015. godine

Zaštita  voća

Potrebno je izvršiti pregled nasada breskve i utvrditi da li postoje listovi sa oboljenjima kovrčavosti lista breskve, a čiji je uzročnik gljiva Taphrina deformans. Ukoliko se uoče, potrebno ih je mehanički odstraniti, iznijeti iz voćnjaka i zapaliti, a u cilju smanjenja infekcionog potencijala.

U nasadima višnje, trešnje, šljive i breskve, potrebno je utvrditi prisustvo žilogriza (Capnodis tenebrionis). Radi se o štetočini koji može dovesti do postepenog sušenja i propadanja cijelog stabla. Odrasli oblici se hrane listovima i peteljkama koštičavog voća. Ženka polaže jaja na koru donjeg dijela stabla ili plitko u tlo , iz kojih se razvijaju larve, koje uništavaju njen korijen.

Suzbija se primjenom mehaničkih i agrotehničkih mjera. Mehaničke mjere : sakupljanje i uništavanje odraslih štetočina, čime se sprječava da ženka položi jaja. Agrotehničke mjere:obrada zemljišta između redova i oko stabla , navodnjavanje.

24.04.2015. godine

Zaštita jabuke i kruške

U ovom periodu jabuke  su najosjetljivije na primarnu infekciju krastavosti lista i ploda (Venturia inaequalis) i pojavu pepelnice (Podosphaera leucotricha).

Zaštitu jabuke od krastavosti lista i ploda izvršiti preparatima na bazi kaptana (Merpan 50 WP), mankozeba (Mankogal 80) ili ditianona (Delan 700WG).

Izboje inficirane pepelnicom mehanički odstraniti, iznijeti iz voćnjaka i zapaliti, a osjetljive sorte jabuke zaštiti preparatom Topas 100EC.

Poslije završene fenofaze cvjetanja kruške, potrebno je utvrditi da li postoji prisustvo bakteriozne plamenjače (Erwinia amylovora).

Ukoliko se utvrdi njeno prisustvo, potrebno je  izvršiti odstranjivanje inficiranih dijelovarezom 50 cm ispod mjesta infekcije prema zdravom tkivu. Odstranjene dijelove iznijeti iz voćnjaka i zapaliti, a alat dezinfikovati. Zaštitu izvršiti preparatima na bazi fosetila(Aliette Flash WG, Avi WG ,Topic WP).

Zaštitu izvršiti u večernjim satima , a preparate koristiti u skladu sa priloženim uputstvom.

22.04.2015. godine

Zaštita luka

 Prethodne godine velike štete u usjevima  luka pričinila je lukova muha (Hylemia antigua).

Ima 2- 3 generacije godišnje, a najveće štete pričinjava prva generacija, jer napada luk kad je nerazvijen. Let prve generacije počinje krajem aprila i početkom maja, a pogoduje joj vlažno vrijeme. Štete pričinjavaju larve koje se hrane unutrašnjim sadržajem luka. Napadnute biljke zaostaju u razvoju, listovi dobivaju žutu boju, ukovrčani su i suše se, a glavice obično istruhnu.

Lukova muha se može suzbiti postavljanjem žutih ljepljivih ploča. Žuta boja privlači lukovu muhu koja se zalijepi za ljepljiv premaz entomološkog ljepila.

17.04.2015. godine

Zaštita voća

Potrebno je izvršiti pregled voćnih nasada koji se nalaze u fenofazi cvjetanja i utvrditi prisustvo rutave bube (Tropinota hirta). Štetu pričinjavaju odrasli insekti, hrane se cvjetnim dijelovima, uništavaju  prašnike i tučkove, usljed čega se onemogućava  zametanja plodova. Smanjenje brojnosti ovog štetnika može se postići postavljanjem  plavih ili bijelih posuda u krošnju drveta ili na zemlju,napunjene sa vodom uz dodatak voćnog sirupa.

Isto tako, potrebno je izvršiti pregled voćnih nasada jabuke koji se nalaze u blizini šume na prisustvo jabučnog cvjetojeda (Anthonomus pomorum).Ukoliko se utvrdi prisustvo 20-40 odraslih insekata na 100 pregledanih grana potrebno je izvršiti zaštitu insekticidom Decis 2,5 EC.

Koštičave voćne vrste koje se nalaze u fenofazi cvjetanja zaštitinekim od sljedećih preparata: Signum, Teldor, Ronilan, Chorus. U tom periodu koštičave voćne vrste su najosjetljivije na infekciju uzročnika sušenja cvijetova i grančica  ( Monilia laxa).

Zaštitu izvršiti u večernjim satima kad nije aktivan let pčela, a preparate koristiti u skladu sa uputstvom.

13.04.2015.godine

Zaštita voća

Nestabilne  vremenske prilike stvaraju  povoljne uslove za primarnu infekciju  krastavosti lista i plodajabuke(Venturia inaequalis) i sušenja  cvjetova i grančica koštičavog voća (Monila laxa).

Uzročnik krastavosti lista i ploda jabuke je gljiva Venturia inaequalis koja prezimljuje u opalom lišću i kori drveta.

Zaštitu izvršiti do fenofaze „mišje uši“ preparatima na bazi bakra ( Nordox 75 WG, Kocide DF,Champion), a od fenofaze „mišje uši“ do fenofaze cvjetanja sa preparatom Chorus 75 WG samostalno ili u kombinaciji sa Mankozebom ili Kaptanom.

Gljiva Monilia laxa prezumljuje u rak ranama i mumificiranim plodovima koštićavog voća. Izaziva sušenje cvjetova, grančica i može doći do propadanja cijelog stabla.

Izvršiti zaštitu  breskve i kajsije koje se nalaze u fenofazi cvjetanja preparatima (Signum  ,  Ronilan).

Preparate koristiti u skladu sa priloženim uputstvom.

 

 27.03.2015. godine

 Obavijest proizvođačima povrtnih kultura

U toku je priprema zemljišta za sjetvu i sadnju povrtnih kultura.

Štete na povrću pričinjavaju larve zemljišnih štetočina( lukova muha, podgrizajuće sovice, rovci, žičnjaci, gundelj). Žive u zemljištu ili na njenoj površini. Hrane se podzemnim i  nadzemnim dijelovima biljke. Napadnute biljke se lome, suše, prorjeđuje se sklop i tako se umanjuje prinos.

Na poljoprivrednim površinama, gdje je u ranijim periodima evidentirana šteta na povrtnim kulturama od zemljišnih štetočina , potrebno je izvršiti preventivnu zaštitu.

Zaštitu izvršiti u toku sjetve ili sadnje insekticidima (Dursban G 7,5, Force G 1,5 ili Finish G 7,5) u skladu s priloženim uputstvom.

 

23.03.2015. godine

Zaštita jabuke i kruške

U ovom periodu potrebno je izvšiti obilazak voćnih nasada jabuke i kruške, utvrditi da li postoji prisustvo bakteriozne plamenjače. Njen uzročnik je karantinska fitopatogena bakterija Erwinia amylovora.

Bakterija uzrokuje sušenje stabla, grana, cvijetova, listova i trulež plodova. Inficirani  listovi izgledaju kao da su vatrom spaljeni, jednogodišnji izboji potamne i na vrhu se savijaju u obliku pastirskog štapa, a plodovi se smežuraju i mumificiraju. Na inficiranim dijelovima se pojavljuju bjeličaste do blijedo žute kapi bakterijskog eksudata.

Mjere zaštite

Odstraniti inficirane dijelove rezom 30 cm ispod mjesta infekcije prema zdravom tkivu kod jabuke, odnosno 50 cm kod kruške. Odstranjene  dijelove iznijeti iz voćnjaka i zapaliti, a alat dezinfikovati.

Zaštitu izvršiti preparatima na bazi bakra ( Nordox 75WG ili Champion WG) u skladu sa priloženim uputstvom.

 

17.03.2015. godine

Zaštita breskve

Vremenski uslovi povoljni su za pojavu kovrčavosti lista breskve, čiji je  uzročnik  gljiva Taphrina deformans.

Prezimljuje u obliku micelija u pupovima, kori grana , grančica i izaziva  primarnu infekciju.  Kretanjem vegetacije stvara konidije koje vrše infekciju mladih listova. Listovi su deformisani, žuto-crvene boje i  opadaju. Takve voćke svoj dalji razvoj usmjeravaju na obnavljanje lisne mase, a dešava se da prinos breskve u potpunosti  izostane.

U zavisnosti od sorte i lokaliteta, breskve se nalaze u fenofazi bubrenja pupova i fenofazi otvaranja pupova.

Zaštitu u fenofazi bubrenja pupova izvršiti preparatima na bazi bakra ( Nordox 75 WG, Champion WG, Kocide DF, Neoram WG). Ukoliko je došlo do otvaranja pupova, zaštitu izvršiti  preparatima  na bazi dodina i ditianona ( Delan 700 WDG, Syllit 400 SC, Chromodin S-65).

Zaštitu izvršiti po mirnom vremenu,  na temperaturi  većoj od 5  0 C  uz cjelovito prekrivanje  voćke.

Preparate koristiti u skladu sa uputstvom.

 

03.03.2015. godine

Prihrana ozimih žitarica

Ozime žitarice imaju dug vegetacioni period i potrebno je izvršiti prihranu.  Količina đubriva za prihranu zavisi od količine azota unesenog u jesen, gustine usjeva i vrste žitarica.

Potrebno je izvršiti dvije prihrane ozimih žitarica.

Prvu prihranu izvršiti u periodu   prelaza  usjeva iz zimskog mirovanja u proljetni porast. Kada su temperature iznad 10 OC, koristiti KAN u količini 100-150 kg/ha. U tom periodu usjev ima razvijena 3-4 lista i dolazi do brzog porasta nadzemne mase. Prva prihrana ozimih žitarica je obavezna, jer usjevi iz zime izlaze iscrpljeni i prorijeđeni. Unošenjem azotnog lakopristupačnog đubriva, omogućava se stvaranje novih listova, brži porast, pojačano bokorenje i formiranje većeg broja klasića.

Drugu prihranu izvršiti početkom fenofaze vlatanja sa KAN-om u količini od 75-130 kg/ha. Ova prihrana utiče na povećanje prinosa.

 

27.02.2015. godine

Zaštita od poljskih miševa i voluharica

U ovom periodu  potrebno je izvršiti obilazak voćnih nasada , usjeva ozimih žitarica i utvrditi prisustvo aktivnih rupa poljskih miševa (Apodemus sylvaticus)  i voluharica (Microtus arvalis).

Štete pričinjavaju tako što u voćnjacima uništavaju korijen mladih sadnica, a na stablima jedući i guleći koru. Oštećena stabla zaostaju u razvoju, a često i propadaju. U usjevima ozimih žitarica napadaju korijen i iznikle biljke .  Tako se stvaraju prazna mjesta, a sve to utiče na kvalitet i prinos ozimih žitarica.

Ukoliko se uoči prisustvo aktivnih rupa ,zaštitu  izvršti  postavljanjem Brodilon mamca ,Ratimor žitnih  mamaca ili Gardentop svježih mamaca u aktivne rupe . Potrebno ih je zatrpati, da ne bi došlo do trovanja divljači i ptica.

Od velikog značaja je primjena agrotehničkih mjera kao što je: obrada tla ispod stabla voćke, duboko oranje, frezanje i kultiviranje poljoprivrednog zemljišta.

Mamce koristiti u skladu sa uputstvom.

 

23.02.2015. godine

Zaštita voća

U zavisnosti od vremenskih uslova, krajem februara i početkom marta, završava se period zimskog mirovanja voća.

Mnogi voćnjaci se nalaze u blizini šuma. Veliki broj insekata polaže jaja na stablima šumskog drveća  i na voćnim stablima. Tamo gdje se ne primjenjuju mjere zaštite, voćna stabla su obrasla mahovinom.

Potrebno je odstraniti suhe, polomljene grane, ukloniti mumificirane plodove, staru koru sa stabla i biljne ostatke. Sve to iznijeti iz voćnjaka i zapaliti. Poslije rezidbe voća, potrebno je  izvršiti  zaštitu preparatima koji u sebi sadrže bakar i mineralno ulje (Crveno ili Modro ulje), koji istovremeno djeluju na bolesti i štetočine.

Bakar uništava sve bakterije i gljivice koje su prisutne na voću, a posebno  uzročnike bolesti:

– krastavosti lista i ploda jabuke i kruške (Venturia inaequalis, Venturia pyrina),

– kovrčavost lista breskve (Taphrina deformans),

– šupljikavost lista koštičavog voća (Stigmina carpophila),

– sušenje cvjetova i grančica koštićavog voća  (Monilia laxa ),

-rogač šljive (Taphrina pruni).

Mineralno ulje uništava između ostalog:

– zimska jaja kruškine buhe (Psyla pyri),

– šljivinu štitastu uš (Eulecanum corni),

– zimska jaja lisnih ušiju,

– zimska jaja crvenog pauka (Panonychus ulmi).

Zaštitu izvršiti  po mirnom vremenu, na  temperaturi  iznad 8C,  prekrivanjem cijelog stabla.

Preparate koristiti u skladu sa priloženim uputstvom.

 

30.10.2014. godine

Jesenja zaštita voćnjaka

Poslije završene berbe voća, potrebno je izvršiti pripremu voćnjaka za narednu sezonu. Odstraniti suhe i slomljene grančice, mumificirane plodove sa grana i zemlje, te sakupiti otpalo lišće i druge biljne ostatke, kao moguće izvore zaraze. Sve to iznijeti iz voćnjaka i spaliti.

Kada otpadne 70% lista, potrebno je izvršiti cjelovito prekrivanje voćke preparatima na bazi bakra.  Zaštitu izvršiti na temperaturi iznad 8 0C, po mirnom vremenu, radi suzbijanja uzročnika bolesti na voću:

– šupljikavost lista koštičavog voća, uzročnik gljiva Stigmina carpophilla

– monilioza koštičavog voća, uzročnik gljiva Monilia laxa

– rak koštičavog voća, uzročnik bakterija Pseudomonas prunorum.

– rogač šljive, uzročnik gljiva Taphrina pruni

– kovrčavost lista breskve, uzročnik gljiva Taphrina deformans

– bakterijska palež jabučastog voća, uzročnik bakterija Erwinia amylovora

– rak kore jabuke i kruške, uzročnik gljiva Nectira galigena

– bakterijski rak kruške, uzročnik bakterija Pseudomonas syringe

Jesenja zaštita je neophodna kako bi se obezbijedio zdrav voćnjak za dolazeći period.

 

20.10.2014. godine

Zaštita oraha

Velike količine padavina i visoka vlažnost zraka u ljetnom periodu bili su povoljni za razvoj orahove muhe (Rhagoletis completa) na plodovima oraha.

Orahova muha se nalazi na karantinskoj listi štetnih organizama i ima jednu generaciju godišnje. Prezimljuje kao kukoljica u tlu iz kojih  tokom ljeta izlijeću odrasle muhe. Veličine je oko 5 mm i svjetlosmeđe je boje, a larve su bez nogu i glave i blijedo žute boje. Napada isključivo plodove oraha. Nakon kopulacije ženka polaže jaja u zelene plodove. Mjesto uboda potamni u obliku male crne tačke koja se ishranom larvi povećava. Zelena lupina oraha postaje mekana , kasnije pocrni i zalijepi se za ljusku oraha. Napadnuti plodovi otpadaju ili ostaju cijelu zimu na drvetu.

U ovom peridu, potrebno je izvršiti sakupljanje napadnutih, ranije otpalih plodova oraha i biljnih ostataka. Sve to iznijeti iz voćnjaka i spaliti.

Isto tako, potrebno je izvršiti plitku  jesenju obradu tla ispod stabla oraha na dubinu od 5-20 cm, radi uništavanja ovog štetnika.

18.07.2014. godine

Zaštita jabuke, kruške, dunje

Nestabilne vremenske prilike, vlažno vrijeme sa čestim pljuskovima, stvaraju povoljne uslove za pojavu bolesti i štetočina na poljoprivrednom bilju.

Potrebno je izvršiti pregled voćnih nasada jabuke, kruške i dunje na prisustvo bakteriozne plamenjače (Erwinia amylovora).Zaraženi mladari i grančice dobivaju smeđu do crnu boju, savijaju se pri vrhu u vidu pastirskog štapa i pojavljuju se blijedo žute kapi bakterijskog eksudata.

Potrebno je mehanički odstraniti zaražene dijelove i to tanje grane 30 cm, a deblje grane 50 cm ispod zaraženog tkiva, iznijeti iz voćnjaka i spaliti, alat dezinfikovati , a rane nastale pri rezidbi premazati voćarskim voskom.

Potreno je izvršiti zaštitu plodova jabuke od sekundarne infekcije krastavosti lista i ploda jabuke (Venturia inaequalis) sa preparatima: Antracol WP 70 ili Polyram DF.

Zaštita krompira, paradajza, paprike

Krompir u završnoj fazi prirodnog odumiranja cime, zaštiti preparatom Shirlan, kako bi se spriječilo prelazak gljive uzročnika plamenjače(Phytophthora infestans) na gomolje krompira.

Paradajz koji se proizvodi na otvorenom prostoru, od plamenjače zaštiti preparatima: Ortivia opti 480 SC, Quadris, Bravo 720 SC, Curzate M-WG, Conseto.

Ukoliko se pregledom naličja lista paprike uoči prisustvo lisnih uši, suzbijanje izvršiti nekim od insekticida Calypso ili Actara.

Navedene preparate koristiti prema uputstvu proizvođača, a vodeći računa o karenci.

 

04.07.2014.godine

Ambrozija (Ambrosia artemisifolia L )

Porijeklo
Ambrozija je porijeklom iz Sjeverne Amerike, a u Evropu je uvezena kontaminiranim pošiljkama sjemena. Ima veliku moć reprodukcije i sposobnost prilagođavanja novim uslovima sredine, kako na poljoprivrednim tako i na nepoljoprivrednim površinama. Može se pojaviti na površinama pored cesta, puteva, željezničkih pruga, parkova, groblja, pored kuća, zgrada, vodotoka…

Izgled biljke

Jednogodišnja je korovska biljka iz porodice glavočika (Asteraceae). Korijen joj je jak i vretenast. Stablo je visine 1-1,5 metara, obraslo gustim dlačicama i razgranato. Listovi su naspramni, jajoliki, izrezani u uske režnjeve, maljavi. Cvjetovi su žućkaste boje, sakupljeni u glavičaste cvasti na vrhu stabla i grana.
Niče u aprilu mjesecu na temperaturi od 20-22 stepena Celzijusa, a cvijeta od polovine jula do oktobra.
Proizvodi veliku količinu polena, sjeme zadržava klijavost duži niz godina u zemljištu.

Štete od ambrozije

Polen ambrozije je jedan od najačih alergenata. Kod osjetljivih osoba stvara tegobe u vidu suzenja očiju, curenja nosa, kihanja, kašlja, otežanog disanja, bronhitisa, asme.
Stvara probleme ukoliko se pojavi u usjevima gajenih biljaka, iscrpljuje zemljište i osiromašuje ga sa hranivima jer ima jak korijenov sistem. Otežava rast biljke svojim gustim nadzemnim sklopom, a nije rijedak slučaj da prinos gajenih biljaka u potpunosti izostane.

Mjere zaštite
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je Odluku o mjerama za sprječavanje širenja i uništavanje korovske biljne vrste Ambrosia artemisifolia L-ambrozija („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj:89/11).
Ovom Odlukom propisano je da mjere za sprječavanje širenja i uništavanje ambrozije provode:
-vlasnici i korisnici poljoprivrednog zemljišta – obrađenog i neobrađenog (njive , voćnjaci, vinogradi, vrtovi , bašte, livade i drugo) i zapuštenih površina poljoprivrednog zemljišta;
-vlasnici i korisnici šumskog zemljišta (šuma i lovišta);
-vlasnici i korisnici građevinskog zemljišta – izgrađenog i neizgrađenog;
-subjekti koji upravljaju vodotocima i kanalima i površinama uz vodotoke i kanale;
-subjekti koji održavaju površine uz javne puteve , ceste i željezničke pruge;
-subjekti koji upravljaju nacionalnim parkovima, parkovima, grobljima i drugim zelenim površinama;
-vlasnici korisnici zapuštenih zemljišnih površina pored puteva , staza, kao i utrina , degradiranih pašnjaka, zapuštenih parkova, iskrčenih mjesta u šumama i drugo.
Navedeni vlasnici, korisnici i subjekti iz ove Odluke dužni su da u toku vegetacijske sezone , u više navrata , u periodu od aprila do kraja juna prije fenološke faze cvjetanja, pa sve do oktobra na navedenim površinama redovno suzbijaju i uništavaju ambroziju primjenom slijedećih mjera:
-agrotehničkih mjera: obradom zemljišta(oranje, zaoravanje strništa, tanjiranje), njegom usjeva (okopavanje, međuredno kultiviranje, plijevljenje), uvođenjem i održavanjem plodorerda, pravovremenom sjetvom i prihranom kultura koje se uzgajaju.
-mehaničkih mjera:kultivacijom površina (čupanjem, redovnom košnjom, okopavanjem, spaljivanjem uništenog bilja, sjetvom kvalitetne trave čistog sjemena formiranje gustog i čvrstog pokrova i dr;
-hemijskih mjera: upotrebom odgovarajućih sredstava za zaštitu bilja – herbicida (selektivnih i neselektivnih – totalnih) koji imaju odobrenje za promet i upotrebu u Federaciji Bosne i Hercegovine i koji se koriste za suzbijanje ambrozije. Sredstva za zaštitu bilja moraju se upotrebljavati u skladu sa uputstvom za primjenu koje se nalazi priloženo u pakovanju sredstava, strogo vodeći računa o vrsti i namjeni zemljišta na kojem se sredstva primjenjuju( poljoprivredna ili nepoljoprivredna površina ), kao i o njihovoj upotrebi na propisanoj udaljenosti od voda, vodotokova, izvorišta voda, jezera i sl..i na način kojim će se osigurati očuvanje kvalitete vode i klase vodotoka.
Vlasnici, korisnici i subjekti iz ove Odluke koji zemljište na kojem raste ambrozija posjeduju ili su za njega odgovorni ili ga na bilo koji način koriste, snose troškove provođenja mjera ove Odluke i troškove uklanjanja bilja.

 

13.06.2014. godine

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima

Praćenjem i posmatranjem povrtnih kultura zapaženo je prisustvo puževa koji prave otvore različitog oblika na listu i ostavljaju karakterističan srebrenasto-sivi trag. Za suzbijanje puževa upotrijebiti Pužomor, koji se rasipa oko biljke.

Velike štete krompiru pričinjava krompirova zlatica (Leptinotarsadecemlineata) koja oštećuje nadzemne dijelove biljke. Ukoliko se na biljci nalazi 15 larvi ili je oštećeno 25% lisne mase, zaštitu izvršiti insekticidima Actara 25 WG, Confidor 200 SL, Calypso 480 SC, Mospilan 20 SG.

Uočeno je prisustvo crvene kupusne stjenice (Eurydemaventrale) na kupusnjačama ,lisnih uši u usjevima graha, krastavca i paprike. Na manjim površinama potrebno je kupusnu stjenicu sakupiti i ukloniti iz vrta, a lisne uši na grahu suzbiti insekticidom Confidor SL 200, a na krastavcu i paprici insekticidom Actara 25 WG.

Preparate koristiti u skladu s priloženim uputstvom.

 

30.05.2014.godine

 Obavijest poljoprivrednim proizvođačima

Vremenski uslovi ( visoka temperatura, povećana vlažnost zraka, padavine) stvaraju povoljne uslove za pojavu slijedećih biljnih bolesti :

– crna pjegavost lista krompira(Alternaria solani)

– plamenjača krompira (Phytophthora infestans)

– baršunasta plijesn paradajza ( Fulvia Fulva)

– krastavost lista i ploda jabuke ( Venturia inaequalis),

– pepelnica jabuke (Podosphaera leucotricha)

Mjere zaštite:

Zaštita krompira od plamenjače i crne pjegavosti  izvršiti preparatima Ridomil Gold MZ 68 WG, Revus, Acrobat MZ WG.

Baršunasta plijesn je često oboljenje paradajza  u zaštićenom prostoru. Zaštitu izvršiti preparatima Sygnum ili Ortivia Opti 480.

Zaštitu jabuke od krastavosti i pepelnice izvršiti preparatom Stroby.

Preparate koristiti u skladu sa priloženim uputstvom.

21.05.2014.

Zaštita povrtnih kultura

U toku je rasađivanje presadnica paprike, paradajza i krastavca na otvorenom prostoru.
Visoka vlažnost zemljišta stvara povoljne uslove za rozvoj gljivica iz rodova Phytiumi Phytophthora, koje se nalaze u površinskom sloju zemljišta, a uzrokuju polijeganje rasada


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2018. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.