28.02.2017.godine

PRIPREMA: Sadeta Ahmetović, dipl.ing.poljoprivrede

 Prihrana ozimih žitarica

Ozime žitarice   imaju  dug vegetacioni period i potrebno je izvršiti  dvije prihrane . Količina đubriva za prihranu zavisi od količine azota unesenog u jesen, gustine usjeva i vrste žitarica.

Prva prihrana je obavezna jer žitarice iz zime izlaze prorjeđene i iscrpljene .  Prihranu izvršiti u periodu prelaska usjeva iz zimskog mirovanja u proljetni porast, kada su temperature iznad 10  C O .  U tom periodu usjev ima razvijena 3-4 lista i dolazi do brzog porasta nadzemne mase. Za prihranu se najčešće koristi KAN (27% N)  koji sadrži lakopristupačne oblike azota : nitratni i amonijačni. Prihranu izvršiti  u količini od 100-150 kg/ha. Male količine padavina spuštaju azot u zonu korjenovog sistema. Unošenjem lako pristupačnog đubriva, omogućava se stvaranje novih listova , brži porast , pojačano bokorenje i formiranje većeg broja klasića.

Drugu prihranu  izvršiti početkom fenofaze vlatanja sa KAN-om u količini od 75-130 kg/ha i utiče na povećanje prinosa.

Potrebno je voditi računa da se ne unose veće količine azotnih đubriva, jer usjev postaje bujniji i dolazi do polijeganja , a takvi usjevi su podložni bolestima.

 

Zaštita od poljskih miševa i voluharica

U ovom periodu potrebno je izvršiti obilazak usjeva ozimih žitarica , voćnih nasada i utvrditi prisustvo aktivnih rupa poljskih miševa (Apodemus agrarius) i voluharica (Microtus arvalis).

Štete pričinjivaju tako što u usjevima žitarica napadaju korijen i tek iznikle biljke , tako se stvaraju prazna mjesta, a sve to utiče na prinos i kvalitet žitarica. U voćnjacima uništavaju korijen mladih sadnica , a na stablima gule koru.

Ukoliko se uoči prisustvo aktivnih rupa , zaštitu izvršiti postavljanjem Brodilon mamaca, Ratimor žitnih mamaca ili Gardentop svježih mamaca u aktivne rupe. Rupe je potrebno zatrpati da ne bi došlo do trovanja divljači i ptica.

Od velikog značaja je primjena agrotehničkih mjera kao što je: obrada tla ispod stabla voćke, duboko oranje, frezanje i kultiviranje poljoprivrednog zemljišta.

Mamce koristiti u skladu sa uputstvom.

 


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2019. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.