Informacije Mup-a
22.09.2009.

U dane vikenda na području našeg kantona Desio se jedan slučaj narušavanja javnog reda i mira (tuča) protiv prekršioca biće upućeni zahtjevi za pokretanje prekršajnog postupka. Registrovane su i dvije saobraćajne nezgode, jedna sa materijalnom štetom a bez povrijeđenih i smrtno stradalih lica i druga bez materijalne štete i sa dva lakše povrijeđena lica. Nije »»

18.09.2009.

U protekla 24 sata na području našeg kantona registrovan je jedan događaj koji ima obilježje krivičnog djela (teška krađa).Rad na otkrivanju i procesuiranju počinioca ovog krivičnog djela je u toku.Registrovana je i jedna saobraćajna nezgoda sa materijalnom štetom a bez povrjeđenih i smrtno stradalih lica.Nije bilo drugih bezbjedonosno – interesantnih događaja.

17.09.2009.

U protekla 24 sata na području našeg kantona registrovan je jedan događaj koji ima obilježje krivičnog djela (krivotvorenje isprava).Procesuiranje počinioca ovog krivičnog djela je u toku.Nije bilo drugih bezbjedonosno – interesantnih događaja.

16.09.2009.

U protekla 24 sata na području našeg kantona nije bilo bezbjedonosno – interesantnih događaja.

15.09.2009.

U protekla 24 sata na području našeg kantona nije bilo bezbjedonosno – interesantnih događaja.

14.09.2009.

U dane vikenda na području našeg kantona registrovana su dva događaja koja imaju obilježje krivičnog djela (posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga – po poznatom počiniocu i nanošenje lahkih tjelesnih povreda – po poznatom počiniocu).Procesuiranje počinioca ovih krivičnioh djela je u toku.Registrovane su i dvije saobraćajne nezgode sa materijalnom štetom a bez povrejeđenih i smrtno »»

11.09.2009.

U protekla 24 sata na području našeg kantona registrovan je jedan slučaj narušavanja javnog reda i mira (drsko ponašanje).Počiniocu ovog prekršaja uručen je prekršajni nalog po javnom redu i miru.Reegistrovana su i dva događaja koja imaju obilježje krivičnog djela i to (obmana prilikom dobijanja kredita – po poznatom počinioci i jedna teška krađa – po »»

09.09.2009.

U protekla 24 sata na području našeg kantona registrovan je jedan događaj koji obilježje krivičnog djela (šumska krađa).Rad na otkrivanju i procesuiranju počinioca ovog krivičnog djela je u toku.Nije bilo drugih bezbjedonosno – interesantnih događaja.

08.09.2009.

U protekla 24 sata na području našeg kantona registrovan je jedan događaj koji ima obilježje krivičnog djela (šumska krađa).Rad na otkrivanju i procesuiranju počinioca ovog krivičnog djela je u toku.Registrovan je i jedan slučaj narušavanja javnog reda i mira (omalovažavanje OSL-a).Počiniocu ovog prekršaja uručen je prekršajni nalog po javnom redu i miru.Nije bilo drugih bezbjedonosno »»

07.09.2009.

U dane vikenda na području našeg kantona registrovana je jedan saobraćajana nezgoda (obaranje pješaka), pri čemu je jedno lice zadobilo teže tjelesne povrede.Registrovan je i jedan događaj koji ima obilježje krivičnog djela (teška krađa).Rad na otkrivanju i procesuiranju počinioca ovog krivičnog djela je u toku.Nije bilo drugih bezbjedonosno – interesantnih događaja.

04.09.2009.

U protekla 24 sata na području našeg kantona registrovana je jedna saobraćajna nezgoda sa materijalnom štetom a bez povrjeđenih i smrtno stradalih lica.Registrovan je i jedan događaj koji ima obilježje krivičnog djela(oštećenje tuđe stvari).Rad na otkrivanju i procesuiranju počinioca ovog krivičnog djela je u toku.Nije bilo drugih bezbjedonosno – interesantnih događaja.

03.09.2009.

U protekla 24 sata na području našeg kantona nije bilo bezbjedonosno – interesantnih događaja.

02.09.2009.

U protekla 24 sata na području našeg kantona registrovan je jedan slučaj narušavanja javnog reda i mira (fizički napad na drugo lice).Počiniocu ovog prekršaja uručen je prekršajni nalog po javnom redu i miru.Nije bilo drugih bezbjedonosno – interesantnih događaja.

01.09.2009.

U protekla 24 sata na području našeg kantona registrovane su tri saobraćajne nezgode i to (dvije saobraćajne nezgode sa materijalnom štetom i jedna saobraćajna nezgoda sa jednim povrjeđenim licem – obaranje pješaka).Registrovan je i jedan događaj koji ima obilježje krivičnog djela (teška krađa).Rad na otkrivanju i procesuiranju počinioca ovog krivičnog djela je u toku.Nije bilo »»

13.08.2009.

U protekla 24 sata na području našeg kantona registrovano je jedno krivično djelo (krađa), rad na procesuiranju počinioca je u toku. Nije bilo drugih bezbjedonosno – interesantnih događaja.

06.08.2009.

U protekla 24 sata na području našeg kantona registrovano je jedno krivično djelo (nanošenje lakših tjelesnih ozljeda). Desilo se i jedno narušavanje javnog reda i mira (drsko ponašanje u alkoholiziranom stanju). Jedna saobraćajna nezgoda sa manjom materijalnom štetom bez povrijeđenih i nastradalih lica. Nije bilo drugih bezbjedonosno – interesantnih događaja.

04.08.2009.

U protekla 24 sata na području našeg kantona registrovano je jedno krivično djelo narušavanja javnog reda i mira (nanošenje lakših tjelesnih povreda), rad na procesuiranju počinioca je u toku. Jedan slučaj narušavanja javnog reda i mira (omalovažavanje ovlaštenog službenog lica), zbog počinjenog prekršaja počiniocu uručen prekršajni nalog. Nije bilo drugih bezbjedonosno – interesantnih događaja.

03.08.2009.

U dane vikenda na području našeg kantona registrovana su tri narušavanja javnog reda i mira (fizički napad na drugo lice). Počiniocima ovih prekršaja uručeni su prekršajni nalozi po javnom redu i miru. Dogodila su se i tri krivična djela (jedno nanošenje lakših tjelesnih povreda i dva krivična djela nanošenje teških tjelesnih povreda), procesuiranje počinioca je »»

31.07.2009.

U protekla 24 sata na području našeg kantona nije bilo bezbjedonosno – interesantnih događaja.

30.07.2009.

U protekla 24 sata na području našeg kantona registrovana je jedna saobraćajna nezgoda u kojoj je jedno lice zadobilo teže tjelesne povrede.Registrovan je i jedan slučaj narušavanja javnog reda i mira (navođenje na prosjačenje).Počiniocu ovog prekršaja uručen je prekršajni nalog po javnom redu i miru.Nije bilo drugih bezbjedonosno – interesantnih događaja.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.