Sjednice Vlade
Na 62. redovnoj sjednici Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održanoj danas, usvojena je Odluka o donošenju Programa utroška sredstava Ministarstva za privredu BPK Goražde sa ekonomskog koda...
Datum: 19.08.2020.
D n e v n i  r e d  1. Aktuelna problematika u vezi sa pandemijom koronavirusa u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde. 2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka...
Datum: 12.08.2020.
D n e v n i  r e d 1. Usvajanje zapisnika sa 58, 59 i 60. redovne sjednice, 10, 11, 12 i 13. vanredne sjednice...
Datum: 07.08.2020.
D n e v n i  r e d 1. Zaključak o davanju saglasnosti Premijeru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da potpiše Ugovor o dodjeli pomoći iz Budžeta...
Datum: 03.08.2020.
D n e v n i  r e d 1.Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu: 1.1. Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu za...
Datum: 30.07.2020.
D n e v n i  r e d 1. Razmatranje Prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke broj: 03-11-1295 od 17.07.2020 godine. 2. Razmatranje prijedloga...
Datum: 27.07.2020.
D n e v n i  r e d  1. Razmatranje Amandmana na Prijedlog Zakona o turizmu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Ad 1.  Uvodno obrazloženje po ovoj tačci...
Datum: 22.07.2020.
D n e v n i  r e d  1. Razmatranje Prijedloga Zakona o izmjeni Zakona o ublažavanju negativnih posljedica uzrokovanih stanjem nesreće.  2. Razmatranje Informacije o radu...
Datum: 21.07.2020.
D n e v n i  r e d  1. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu: 1.1. Zaključak o davanju saglasnosti ministru da...
Datum: 17.07.2020.
D n e v n i  r e d  1. Usvajanje Zapisnika sa 57. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. 2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz...
Datum: 15.07.2020.
D n e v n i  r e d 1. Usvajanje Zapisnika sa 56. redovne, 8 i 9 vanredne i 10. telefonske sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona...
Datum: 10.07.2020.
Na telefonskoj sjednici kontaktirani su svi ministri u Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Premijer Bosansko – podrinjskog kantona  Goražde Aida Obuća  predložila je da se na telefonskoj...
Datum: 08.07.2020.
D n e v n i  r e d 1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o odobravanju novčanih sredstava na ime Programa utroška sredstava Vlade...
Datum: 07.07.2020.
D n e v n i  r e d 1. Usvajanje zapisnika 53, 54, 55. redovne i 7. vanredne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. 2. Razmatranje...
Datum: 02.07.2020.
D n e v n i  r e d 1. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde: 1.1. Odluka o izmjenama Odluka...
Datum: 26.06.2020.
D n e v n i  r e d 1. Odgovor Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a koji se odnosi na...
Datum: 23.06.2020.
D n e v n i  r e d 1. Usvajanje Zapisnika sa 9. telefonske sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. 2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka...
Datum: 22.06.2020.
Na telefonskoj sjednici kontaktirani su svi ministri u Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Premijer Bosansko – podrinjskog kantona  Goražde Aida Obuća  predložila je da se na telefonskoj...
Datum: 16.06.2020.
D n e v n i  r e d 1. Usvajanje Zapisnika sa 4. vanredne Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. 2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz...
Datum: 12.06.2020.
4. vanredna sjednica Vlade Bosansko – podrinjskog kantona Goražde  započela je 18.03.2020.godine  i imala je 18.nastavaka.  Zaključena je 05.06.2020.godine  NASTAVAK SJEDNICE 05.06.2020.GODINE Premijer Bosansko – podrinjskog kantona  Goražde Aida Obuća  predložila...
Datum: 05.06.2020.

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2021. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.