Sjednice Vlade
D n e v n i  r e d  1. Usvajanje zapisnika sa 92. redovne i 34. vanredne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. 2. Razmatranje prijedloga odluka...
Datum: 09.07.2021.
D n e v n i  r e d 1. Razmatranje Informacije o epidemiološkoj situaciji na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. 2. Tekuća pitanja. Vlada Bosansko-podrinjskog kantona...
Datum: 07.07.2021.
D n e v n i  r e d 1. Usvajanje Zapisnika sa 91. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. 2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka...
Datum: 01.07.2021.
D n e v n i  r e d 1. Usvajanje zapisnika sa 89 i 90. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. 2. Razmatranje prijedloga odluka...
Datum: 25.06.2021.
D n e v n i  r e d 1. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu: 1.1. Rješenje o razrješenju predsjednika i...
Datum: 09.06.2021.
D n e v n i  r e d 1. Razmatranje Zapisnika sa 88. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. 2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka...
Datum: 04.06.2021.
D n e v n i  r e d 1. Razmatranje zapisnika sa 87. redovne  i 33. vanredne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. 2. Razmatranje prijedloga...
Datum: 28.05.2021.
D n e v n i  r e d 1. Zaključak o davanju saglasnosti Kantonalnom pravobranilaštvu za zaključivanje sudske nagodbe. 2. Tekuća pitanja. Ad 1. Uvodno...
Datum: 18.05.2021.
D n e v n i  r e d  1. Razmatranje zapisnika sa 86. redovne i 32.vanredne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. 2. Razmatranje prijedloga odluka i...
Datum: 10.05.2021.
D n e v n i  r e d 1. Razmatranje Presude Općinskog suda broj: 45 0 Rs 040580 20 Rs, od 26.04.2021.godine. 2. Odluka o...
Datum: 07.05.2021.
D n e v n i  r e d 1. Razmatranje zapisnika sa 85. redovne i 20.  telefonske sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. 2. Razmatranje prijedloga...
Datum: 30.04.2021.
 D n e v n i  r e d 1. Razmatranje zapisnika sa 84. redovne i 31. vanredne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. 2. Razmatranje prijedloga...
Datum: 23.04.2021.
Dnevni red: 1. Razmatranje Odluke o odobravanju 1.050 kg (1 paleta) peleti JZU Kantonalnoj bolnici Goražde. Ad 1. Premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde zbog hitnosti donošenja odluke...
Datum: 20.04.2021.
D n e v n i  r e d 1. Razmatranje zapisnika sa 83. redovne i 30.  vanredne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. 2. Razmatranje prijedloga...
Datum: 16.04.2021.
D n e v n i  r e d  1. Odluka o utvrđivanju Amandmana na Program razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i...
Datum: 16.04.2021.
D n e v n i  r e d  1. Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o dopuni Pravilnika o ustupanju na privremeno korištenje objekata, zemljišta i...
Datum: 09.04.2021.
D n e v n i  r e d 1. Razmatranje zapisnika sa 82. redovne i 25, 26, 27, 28 i 29.  vanredne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog...
Datum: 08.04.2021.
D n e v n i  r e d 1. Razmatranje preporuka donesenih od Kriznog štaba Miinistarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko-podrinjskog...
Datum: 01.04.2021.
Dnevni red 1. Razmatranje trenutne epidemiološke situacije na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i zaključaka Kriznog štaba Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice. Vlada Bosansko-podrinjskog...
Datum: 23.03.2021.
Dnevni red   1. Odluka o ovlaštenju za obavljanje poslova iz nadležnosti premijera BPK Goražde ; 2. Razmatranje trenutne epidemiološke situacije na području Bosansko –podrinjskog kantona Goražde i  preporuka...
Datum: 19.03.2021.

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2021. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.