Sjednice Vlade
D n e v n i  r e d  1. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport: 1.1. Odluka...
Datum: 04.03.2020.
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na 43.redovnoj sjednici razmatrala je prijedloge odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja te dala saglasnost na niz pravilnika kojima...
Datum: 28.02.2020.
D n e v n i  r e d 1. Usvajanje zapisnika sa 41. i 42. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. 2. Razmatranje prijedloga odluka...
Datum: 27.02.2020.
D n e v n i  r e d 1. Razmatranje materijala za nastavak Tematske sjednice – Sport na području BPK-a Goražde i 10. redovne sjednice....
Datum: 25.02.2020.
D n e v n i  r e d 1. Usvajanje zapisnika sa 40.redovne i 3. vanredne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. 2. Razmatranje prijedloga odluka...
Datum: 19.02.2020.
D n e v n i  r e d 1. Razmatranje Zaključaka Mirovnog vijeća vezano za potpisivanje Kolektitvnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika...
Datum: 14.02.2020.
D n e v n i  r e d 1. Usvajanje zapisnika sa 38 i 39. redovne i 7. telefonske sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. 2....
Datum: 10.02.2020.
Z A P I S N I K Sa 7. telefonske sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, održane 31.01.2020.godine (petak). Na telefonskoj sjednici kontaktirani su svi ministri...
Datum: 31.01.2020.
D n e v n i  r e d  1. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu: 1.1. Zaključak o davanju saglasnosti  ministru za...
Datum: 31.01.2020.
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, u nastavku 38.redovne sjednice, primila je k znanju Informaciju Pregovaračkog tima Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde o toku dosadašnjih pregovora sa Nezavisnim strukovnim...
Datum: 24.01.2020.
D n e v n i  r e d 1. Usvajanje Zapisnika sa 6. telefonske i 37. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. 2. Razmatranje prijedloga...
Datum: 23.01.2020.
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u nastavku svoje 37.redovne sjednice usvojila je Odluku o utvrđivanju koeficijenta za obračun i isplatu mjesečne novčane egzistencijalne naknade demobiliziranim braniocima i...
Datum: 20.01.2020.
D n e v n i  r e d 1.Usvajanje zapisnika sa 33, 34, 35 i 36. redovne i 2. vanredne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde....
Datum: 17.01.2020.
Z A P I S N I K   Sa 6. telefonske sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, održane 13.01.2020.godine (ponedjeljak). Na telefonskoj sjednici kontaktirani su svi...
Datum: 13.01.2020.
D n e v n i  r e d Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu: 1.1. Odluka o usvajanju Programa o izmjenama...
Datum: 31.12.2019.
D n e v n i  r e d 1.Usvajanje zapisnika sa 31. i 32. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. 2. Razmatranje prijedloga odluka i...
Datum: 27.12.2019.
D n e v n i  r e d  1. Utvrđivanje Amandmana na Prijedlog Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2020.godinu. 2. Utvrđivanje Amandmana na Prijedlog Zakona o...
Datum: 24.12.2019.
D n e v n i  r e d 1.Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice: 1.1....
Datum: 20.12.2019.
D n e v n i  r e d  1. Usvajanje Zapisnika sa 29. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. 2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz...
Datum: 19.12.2019.
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u današnjem nastavku 31.redovne sjednice, utvrdila je Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica...
Datum: 17.12.2019.

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.