Sjednice Vlade
Dnevni  red  1. Razmatranje prijedloga Odluke o preraspodjeli rashoda i izdataka između budžetskih korisnika   Na 15. telefonskoj sjednici Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na prijedlog dala je...
Datum: 18.07.2023.
Dnevni  red 1. Informacija o provedenim aktivnostima o imenovanju Direktora kantonalne uprave za šumarstvo; 2. Informacija o provedenim aktivnostima o imenovranju Direktora Turističke organizacije Bosansko-podrinjskog kantona...
Datum: 30.06.2023.
Dnevni  red 1. Zaključak o ovlaštenju Premijera Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za obavljanje poslova iz nadležnosti direktora Agencije za privatizaciju u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde   Zbog trenutno upražnjene...
Datum: 19.06.2023.
Dnevni  red 1. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o upisu učenika u prvi razred srednjih škola za školsku 2023/2024. godinu.   Zbog hitnosti donošenja...
Datum: 06.06.2023.
Dnevni  red 1.Usvajanje Zapisnika sa 24. redovne i 11. telefonske sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. 2.Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja:...
Datum: 19.05.2023.
Dnevni  red 1. Razmatranje prijedloga Odluke o proglašenju Dana žalosti na području BPK Goražde 2. Razmatranje prijedloga Odluke o imenovanju direktora Kantonalne uprave civilne zaštite Bosansko-podrinjskog...
Datum: 12.05.2023.
Dnevni  red   1.Usvajanje Zapisnika sa 22. i 23. redovne 7, 8, 9. i 10. telefonske sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. 2.Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka...
Datum: 11.05.2023.
Dnevni  red  1. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju službenog putovanja u Republiku Srbiju /Zlatibor/ nastavnici praktične nastave u JU SSŠ „Džemal Bijedić“ Goražde Jamak Aneli, te učenicima...
Datum: 08.05.2023.
Dnevni  red 1. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde: 1.1. Odluka o dopuni Odluke o razrješenju Direktora Turističke organizacije...
Datum: 04.05.2023.
Dnevni red 1. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za  privredu:  1.1. Zaključak o davanju saglasnosti Ministru da zaključi Ugovor o opravci i sanaciji...
Datum: 03.05.2023.
Dnevni red   1. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju službenog putovanja u inostranstvo Dortmund /Njemačka/ ministrici i državnom službeniku radi upoznavanja sistema srednjeg obrazovanja Njemačke, te odgovora oko...
Datum: 28.04.2023.
Dnevni red  1. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju tekućih transfera neprofitnim organizacijama iz budžeta Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde po osnovu Javnog poziva za prijavu prijedloga projektnih aktivnosti...
Datum: 26.04.2023.
Dnevni red 1. Usvajanje zapisnika sa 20. i 21. redovne i 6. telefonske sjednice Vlade Bosansko- podrinjskog kantona Goražde.  2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz...
Datum: 20.04.2023.
D n e v n i  r e d 1. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu: 1.1. Zaključak o davanju saglasnosti Premijeru...
Datum: 13.04.2023.
D n e v n i  r e d 1.Razmatranje prijedloga Odluke o potvrđivanju Odluke o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora J.P. Bosansko-podrinjske...
Datum: 11.04.2023.
D n e v n i  r e d 1. Usvajanje Zapisnika sa 19. redovne i 5. telefonske sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. 2. Razmatranje prijedloga...
Datum: 10.04.2023.
Dnevni red  1. Razmatranje prijedloga i zaključaka iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja Bosansko–podrinjskog kantona Goražde:  1.1. Zaključak kojim se utvrđuju nosioci aktivnosti, obaveze koordinacije aktivnosti...
Datum: 05.04.2023.
D n e v n i  r e d 1. Usvajanje zapisnika sa 16., 17. i 18. redovne i 5. vanredne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde....
Datum: 30.03.2023.
D n e v n i  r e d 1. Odluka o davanju saglasnosti za potpisivanje Ugovora.     Ad 1. Uvodno obrazloženje po prvoj tačci dnevnog...
Datum: 27.03.2023.
D n e v n i  r e d 1. Razmatranje Prijedloga Odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje Sporazuma o ustupanju na privremeno korištenje objekta “Đački...
Datum: 24.03.2023.

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.