Sjednice Vlade
D n e v n i   r e d 1. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za  finansije: 1.1.Odluka o odobravanju prenosa sredstava sa posebnog...
Datum: 11.01.2019.
D n e v n i   r e d 1.Usvajanje zapisnika sa 172, 174 i 175. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. 2. Zaključak o davanju...
Datum: 07.01.2019.
Dnevni red: 1. Prijedlog zaključaka u vezi sa isplatom novčanih podsticaja u poljoprivredi i realizaciji Projekta stambenog zbrinjavanja boračkih populacija BPK-a Goražde.  Premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,...
Datum: 31.12.2018.
D n e v n i   r ed 1. Odluka o davanju saglasnosti na Program o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava Vlade Bosansko-podrinjskog kantona  Goražde ...
Datum: 29.12.2018.
D n e v n i   r e d 1.      Odluka o preraspodjeli rashoda i izdataka između budžetskih korisnika. Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde danas je održala...
Datum: 28.12.2018.
D n e v n i   r e d 1. Razmatranje prijedloga Odluke o privremenom finansiranju Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period od 01.01. do 31.03.2019.godine. 2. Prijedlog...
Datum: 25.12.2018.
D n e v n i   r e d  1. Usvajanje zapisnika sa 169. telefonske, 170 i 171. redovne i 173. telefonske sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde....
Datum: 21.12.2018.
D n e v n i  r e d 1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018.godinu; 2. Nacrt  Budžeta BPK-a Goražde za...
Datum: 17.12.2018.
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u današnjem nastavku 172.redovne sjednice razmatrala je prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018.godinu. Nakon rasprave i...
Datum: 14.12.2018.
Premijer Bosansko – podrinjskog kantona  Goražde Emir Oković  predložio je da se na telefonskoj sjednici razmatra:  1. Odluka o utvrđivanju osnovice za plaću i naknade za topli...
Datum: 12.12.2018.
D n e v n i  r e d 1. Razmatranje Nacrta Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2019.godinu; 2. Tekuća pitanja Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde danas je...
Datum: 10.12.2018.
D n e v n i   r e d 1.Usvajanje Zapisnika sa 166. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. 2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz...
Datum: 30.11.2018.
D n e v n i   r e d 1. Usvajanje zapisnika sa 167. i 168. telefonske sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. 2. Razmatranje prijedloga odluka...
Datum: 27.11.2018.
Premijer Bosansko – podrinjskog kantona  Goražde Emir Oković  predložio je da se na telefonskoj sjednici razmatra slijedeći: DNEVNI RED  1.Razmatranje Izvještaja zajedničke komisije za Javne nabavke. 2....
Datum: 23.11.2018.
Premijer Bosansko – podrinjskog kantona  Goražde Emir Oković  predložio je  da se na telefonskoj sjednici razmatra:  1. Odluka o preraspodjeli rashoda i izdataka između budžetskih korisnika...
Datum: 15.11.2018.
Premijer Bosansko – podrinjskog kantona  Goražde Emir Oković  predložio je da se na telefonskoj sjednici razmatra slijedeći: DNEVNI RED 1. Odluka o ustupanju na korištenje zemljišta...
Datum: 08.11.2018.
D n e v n i   r e d 1. Usvajanje zapisnika sa 162. i 165. redovne i 9. vanredne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. 2....
Datum: 05.11.2018.
D n e v n i   r e d 1. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o davanju saglasnosti Direkciji robnih rezervi BPK-a Goražde za nabavku...
Datum: 19.10.2018.
D n e v n i   r e d 1. Usvajanje zapisnika sa 161. redovne sjednice, 8. vanredne, 163 i 164. telefonske sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona...
Datum: 12.10.2018.
Premijer Bosansko – podrinjskog kantona  Goražde Emir Oković  predložio je da se na telefonskoj sjednici razmatra:  1. Razmatranje Zaključka kojim se prima k znanju Informacija o rješavanju...
Datum: 05.10.2018.

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2019. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.