Sjednice Vlade
D n e v n i  r e d 1. Usvajanje Zapisnika sa 30. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. 2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka...
Datum: 16.12.2019.
D n e v n i  r e d 1. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja: 1.1. Odluke o odobravanju novčanih...
Datum: 09.12.2019.
D n e v n i  r e d  1.Usvajanje Zapisnika sa 28. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. 2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz...
Datum: 05.12.2019.
D n e v n i  r e d 1. Usvajanje zapisnika sa 26. i 27. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. 2. Razmatranje prijedloga odluka...
Datum: 02.12.2019.
D n e v n i  r e d: 1. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu: 1.1. Odluka o davanju saglasnosti za...
Datum: 26.11.2019.
D n e v n i  r e d 1. Usvajanje Zapisnika sa 25. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. 2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka...
Datum: 20.11.2019.
D n e v n i  r e d  1. Usvajanje zapisnika sa 22, 23 i 24. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. 2. Razmatranje prijedloga odluka...
Datum: 06.11.2019.
D n e v n i  r e d 1.Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu: 1.1. Amandmani na na Prijedlog zakona o...
Datum: 31.10.2019.
D n e v n i  r e d 1. Usvajanje Zapisnika sa 21. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. 2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka...
Datum: 29.10.2019.
D n e v n i  r e d 1. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu: 1.1. Zaključak koji se odnosi na...
Datum: 23.10.2019.
Veći dio sjednice Vlade bio je rezervisan za razmatranje i usvajanje pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta kantonalnih ministarstava, uprava, službi i direkcija radi...
Datum: 11.10.2019.
D n e v n i  r e d 1. Usvajanje Zapisnika sa 20. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. 2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka...
Datum: 10.10.2019.
Jedna od tema današnje radne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde bio je dogovor oko implementacije Zakona o državnoj službi Bosansko-podrinjskog kantona. Premijerka BPK Aida Obuća upoznala...
Datum: 07.10.2019.
D n e v n i  r e d 1. Usvajanje zapisnika sa 18 i 19. redovne sjednice i 3 i 4. sa telefonske sjednice Vlade...
Datum: 03.10.2019.
Na telefonskoj sjednici kontaktirani su svi ministri u Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Premijer Bosansko – podrinjskog kantona  Goražde Aida Obuća  predložila je da se na telefonskoj...
Datum: 30.09.2019.
D n e v n i  r e d Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu: 1.1. Odluka o isplati novčanih sredstava  za...
Datum: 25.09.2019.
Na telefonskoj sjednici kontaktirani su svi ministri u Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Premijer Bosansko – podrinjskog kantona  Goražde Aida Obuća  predložila je da se na telefonskoj...
Datum: 16.09.2019.
D n e v n i  r e d 1. Usvajanje Zapisnika sa 16. i 17. redovne sjednice Vlade i 2. telefonske sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona...
Datum: 13.09.2019.
Na telefonskoj sjednici kontaktirani su svi ministri u Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Premijer Bosansko – podrinjskog kantona  Goražde Aida Obuća  predložila je da se na telefonskoj...
Datum: 09.09.2019.
Na telefonskoj sjednici kontaktirani su svi ministri u Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Premijer Bosansko – podrinjskog kantona  Goražde Aida Obuća  predložila je da se na telefonskoj...
Datum: 09.09.2019.

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.