Sjednice Vlade
Na sjednici su razmatrani i usvojeni nacrti Budžeta i Zakona o izvršenju budžeta Bosansko-podrinjskog kantona za 2017.godinu koji su upućeni u dalju skupštinsku proceduru. Iako su...
Datum: 06.03.2017.
D n e v n i   r e d 1. Razmatranje Zapisnika sa 1. i 2. vanredne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. 2. Razmatranje prijedloga odluka...
Datum: 03.03.2017.
D n e v n i   r e d  1.Razmatranje Zapisnika sa 91. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. 2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz...
Datum: 23.02.2017.
Na početku sjednice, Vlada je prihvatila mišljenje Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama...
Datum: 13.02.2017.
Na današnjem nastavku 91.redovne sjednice, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde dala je saglasnost na programe obuke i stručnog osposobljavanja u 2017.godini  JU Službe za zapošljavanje BPK-a Goražde....
Datum: 10.02.2017.
D n e v n i   r e d 1. Razmatranje zapisnika sa 88, 89 i 90. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. 2. Razmatranje prijedloga...
Datum: 06.02.2017.
Na današnjem nastavku 90.redovne sjednice Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde usvojila je zaključak o davanju  saglasnosti premijeru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za zaključivanje Ugovora o pružanju usluga za...
Datum: 30.01.2017.
D n e v n i   r e d 1.Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu: 1.1. Zaključak o davanju saglasnosti premijeru Bosansko-podrinjskog...
Datum: 27.01.2017.
D n e v n i   r e d 1.Razmatranje zapisnika sa 85, 86 i 87. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. 2.Razmatranje prijedloga odluka i...
Datum: 20.01.2017.
D n e v n i   r e d 1. Razmatranje Zapisnika sa 84. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. 2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka...
Datum: 31.12.2016.
Nakon dodatnog usaglašavanja sa sindikatom, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde dala je saglasnost ministru obrazovanja na potpisivanje Kolektivnog ugovora za oblast srednjeg obrazovanja u Bosansko-podrinjskog kantonu Goražde,...
Datum: 27.12.2016.
D n e v n i   r e d 1.Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport: 1.1. Zaključak...
Datum: 26.12.2016.
D n e v n i   r e d 1.Razmatranje zapisnika sa 82. i 83. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. 2. Razmatranje prijedloga odluka i...
Datum: 23.12.2016.
D n e v n i   r e d 1.Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu: 1.1. Rješenje o razrješenju člana Skupštine JP...
Datum: 15.12.2016.
D n e v n i   r e d 1.Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu: 1.1. Odluka o davanju saglasnosti na Program...
Datum: 13.12.2016.
Na danas održanom nastavku svoje 83. redovne sjednice, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde usvojila je Akcioni plan Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za realizaciju Reformske agende za BiH za...
Datum: 05.12.2016.
D n e v n i   r e d 1. Razmatranje Zapisnika sa 81. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. 2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka...
Datum: 02.12.2016.
D n e v n i   r e d 1.Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za finansije: 1.1. Izvještaj o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona...
Datum: 16.11.2016.
D n e v n i   r e d 1.Razmatranje Zapisnika sa 80. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. 2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz...
Datum: 04.11.2016.
D n e v n i   r e d 1.Razmatranje zapisnika sa 78 i 79. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. 2. Razmatranje prijedloga odluka i...
Datum: 27.10.2016.

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2022. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.