Sjednice Vlade
Odobrena sredstva za sufinansiranje dijela troškova odbrane magistarskih radova Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala je 30.11.2010. godine svoju 81. redovnu sjednicu Za sjednicu je predložen slijedeći...
Datum: 31.12.2010.
Ešef Hurić imenovan za policijskog komesara u Upravi policije kantonalnog MUP-a Vlada Bosansko – podrinjskog kantona Goražde održala je 29.10.2010. godine i 05.11.2010. svoju 80. redovnu...
Datum: 17.12.2010.
Općini Goražde odobreno 20.000,00 KM za sufinansiranje troškova uklanjanja dotrajalih i devastiranih objakata na području općine Vlada Bosansko – podrinjskog kantona Goražde održala je 15.10.2010. godine...
Datum: 16.12.2010.
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala je 24.09.2010. godine svju 78. redovnu sjednicu Za sjednicu je predložen slijedeći: Dnevni red 1. Razmatranje Zapisnika sa 76. i 77....
Datum: 26.10.2010.
Utvrđeni prijedlozi Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti BPK-a Goražde i Zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika Vlada Bosansko – podrinjskog kantona Goražde...
Datum: 05.10.2010.
Utvrđen nacrt Zakona o sportu BPK-a Goražde Vlada Bosansko – podrinjskog kantona Goražde držala je 08.09.2010. godine svoju 76. redovnu sjednicu Za sjednicu je predložen slijedeći...
Datum: 05.10.2010.
Umjesto dva, tri odjeljenja Gimnazije Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala je 31.08.2010. godine svoju 75. redovnu sjednicu. Za sjednicu je predložen slijedeći: Dnevni red 1. Razmatranje...
Datum: 20.09.2010.
Za sufinansiranje rješavanja stambenog pitanja Razi Babić odobreno 9.000 KM Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala je 26.08.2010.godine svoju 74.redovnu sjednicu na kojoj je razmatran slijedeći: Dnevni...
Datum: 16.09.2010.
Izabrani najpovoljnjiji ponuđači za potrebe BPK-a Goražde u 2010/11. godini Vlada Bosansko – podrinjskog kantona Goražde održala je 04.08.2010. godine svoju 73. redovnu sjednicu Za sjednicu...
Datum: 16.09.2010.
Data saglasnost na Program zapošljavanja nezaposlenih lica sa VSS i VŠS sa evidencije Službe za zapošljavanje BPK Goražde kroz volontiranje za 2010. godinu Vlada Bosansko-podrinjskog kantona...
Datum: 16.09.2010.
Razmatrani izvještaji Ureda za reviziju institucija u BiH o izvršenoj reviziji Budžeta BPK-a za 2009.godinu Vlada Bosansko – podrinjskog kantona Goražde održala je 20.07.2010. godine svoju...
Datum: 16.09.2010.
Utvrđen prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoline BPK Goražde Vlada Bosansko – podrinjskog kantona Goražde održala je 12.07.2010.godine svoju 70. redovnu sjednicu...
Datum: 16.09.2010.
69.sjednica Usvojena Odluka o finansiranju Projekta «Izrada idejnog projekta rekonstrukcije starog bolničkog bloka i izgradnje novog bolničkog bloka Kantonalne bolnice» Vlada Bosansko – podrinjskog kantona Goražde...
Datum: 02.08.2010.
Razmatrani amandmani na Prijedlog Zakona u unutrašnjim poslovima BPK-a Goražde Vlada Bosansko – podrinjskog kantona Goražde održala je 30.06.2010.godine svoju 68.redovnu sjednicu. Premijer Bosansko–podrinjskog kantona Goražde...
Datum: 30.07.2010.
Utvrđen Prijedlog Zakona o unutrašnjim poslovima Bosansko – podrinjskog kantona Goražde Vlada Bosansko – podrinjskog kantona Goražde održala je 21.06.2010. godine svoju 67.sjednicu kojom je predsjedavao...
Datum: 30.07.2010.
Data saglasnost Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu za raspisivanje Konkursa za upis u I godinu studija dislocirane nastave Goražde za školsku 2010/2011. godinu Vlada Bosansko –...
Datum: 30.07.2010.
Usvojena Odluka o pristupanju postupku za dodjelu koncesija za izgradnju i korištenje malih hidroelektrana na rijeci Prači Vlada Bosansko-podrinjskog kantona održala je 04.06.2010.godine svoju 65.redovnu sjednicu...
Datum: 30.07.2010.
Vlada Bosansko – podrinjskog kantona Goražde održala je 26.05.2010. godine svoju 64. redovnu sjednicu Za sjednicu je predložen slijedeći: Dnevni red 1. Razmatranje prijedloga Odluke o...
Datum: 18.06.2010.
Vlada Bosansko – podrinjskog kantona Goražde održala je 18.05.2010.godine svoju 63. redovnu sjednicu Za sjednicu je predložen slijedeći: Dnevni red 1. Razmatranje Zapisnika sa 62. redovne...
Datum: 18.06.2010.
Za obilježavanje „Dana otpora“ odobreno 17.150 KM Vlada Bosansko – podrinjskog kantona Goražde održala je 26.04.2010. i 05.05.2010. godine svoju 62. redovnu sjednicu Za sjednicu je...
Datum: 28.05.2010.

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2018. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.