Sjednice Vlade
DNEVNI RED 1.Prijedlog Odluke o odobravanju novčanih sredstava Javnom preduzeću RTV Bosansko-podrinjskog kantona Goražde d.o.o. na ime I (prve) od ukupno XII (dvanaest) redovnih tranši za...
Datum: 19.02.2018.
Dnevni red 1.Prijedlog Odluke o utvrđivanju osnovice za plaću  i naknade za topli obrok za mjesec JANUAR 2018. godine. Ad 1. Premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde zbog...
Datum: 13.02.2018.
D n e v n i  r e d  1. Razmatranje amandmani na Prijedlog Zakona o državnoj službi u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.  Ad 1.             Uvodno obrazloženje...
Datum: 31.01.2018.
D n e v n i   r e d 1. Usvajanje Zapisnika sa 132. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. 2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka...
Datum: 29.01.2018.
D n e v n i   r e d  1. Usvajanje zapisnika sa 4 i 5. vanredne sjednice i 133. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. 2....
Datum: 22.01.2018.
D n e v n i  r e d 1. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za finansije: 1.1. Odluka o utvrđivanju osnovice za...
Datum: 10.01.2018.
D n e v n i   r e d 1. Razmatranje prijedloga zapisnika sa 128 i 129. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. 2. Razmatranje prijedloga...
Datum: 29.12.2017.
D n e v n i  r e d 1. Razmatranje prijedloga Kolektivnog ugovora za doktore i stomatologe u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde. Uvodno obrazloženje po prvoj...
Datum: 28.12.2017.
Dnevni red 1. Razmatranje aktuelne situacije u zdravstvu i Zaključka Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Razmatrajući aktuelnu situaciju u zdravstvu, Vlada Bosansko-podrinjskog...
Datum: 28.12.2017.
D n e v n i   r e d 1. Usvajanje zapisnika sa 3. vanredne i 130. (telefonske) sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. 2. Zauzimanje stava...
Datum: 25.12.2017.
D n e v n i   r e d 1. Informacija o poduzetim mjerama u skladu sa Zaključkom Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, broj: 01-37-1009/17 i sa...
Datum: 21.12.2017.
Dnevni red 1.Prijedlog Odluke o preraspodjeli rashoda i izdataka između budžetskih korisnika Direkcije robnih rezervi i JU OŠ „Hasan Turčalo Brzi“ Ilovača. Premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde...
Datum: 20.12.2017.
D n e v n i  r e d 1. Razmatranje zapisnika sa 126 i 127. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. 2. Razmatranje prijedloga odluka...
Datum: 14.12.2017.
Na danas održanom nastavku svoje 128. redovne sjednice, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde utvrdila je i u skupštinsku proceduru uputila prijedloge Zakona o izmjenama i dopunama Zakona...
Datum: 07.12.2017.
D n e v n i  r e d 1. Razmatranje prijedloga Zapisnika sa 125. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. 2. Razmatranje prijedloga odluka i...
Datum: 01.12.2017.
D n e v n i   r e d 1. Razmatranje prijedloga Zapisnika sa 124. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. 2. Razmatranje prijedloga odluka i...
Datum: 17.11.2017.
D n e v n i   r e d 1. Razmatranje prijedloga Zapisnika sa 123. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. 2. Razmatranje prijedloga odluka i...
Datum: 08.11.2017.
D n e v n i   r e d 1. Razmatranje prijedloga zapisnika sa 121 i 122. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. 2. Razmatranje prijedloga...
Datum: 27.10.2017.
D n e v n i   r e d 1. Razmatranje Zapisnika sa 120. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. 2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka...
Datum: 20.10.2017.

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.