• OBJAVLJENO: 09.05.2022.
J A V N I P O Z I V za podnošenje zahtjeva za korištenje sredstava po Planu i Programu utroška sredstava u sektoru vodoprivrede za 2022. godinu sa ekonomskog koda 615 100 – Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti (vodne naknade) za 2022. godinu

J A V N I P O Z I V za podnošenje zahtjeva za korištenje sredstava po Planu i Programu utroška sredstava u sektoru vodoprivrede za 2022. godinu sa ekonomskog koda 615 100 – Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti (vodne naknade) za 2022. godinu

Aplikacioni obrazac sa izjavama za podnošenje zahtjeva za korištenje sredstava po Planu i Programu utroška sredstava u sektoru vodoprivrede za 2021. godinu


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2022. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.