• OBJAVLJENO: 21.07.2011.
IZMJENA OBAVJEŠTENJA O NABAVCI BROJ 5-51-9146-11 od 04.07.2011.godine

MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE

 

IZMJENA OBAVJEŠTENJA O NABAVCI BROJ 5-51-9146-11 od 04.07.2011.godine

 

U «Službenom glasniku BiH» broj: 53/11 od 04.07.2011.godine, i dnevno-informativnom listu «Dnevni avaz» od 07.07.2011.godine  objavljeno je obavještenje o nabavci-Konkurs za izradu idejnog arhitektonskog rješenja uređenja pješačkog mosta u Goraždu Ministarstva za boračka pitanja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, broj obavijesti 5-51-9146-11 putem otvorenog postupka.

U skladu sa članom 13 stav 6. Zakona o javnim nabavkama BiH  objavljujemo slijedeće izmjene predmetnog obavještenja o nabavci.

Izmjene se sastoje u slijedećem:

 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN)

 

Stornira se dio rečenice «zaključno  sa petkom 15.07.2011.godine», a sada važi «zaključno sa petkom 19.08.2011.godine».

 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA /ZAHTJEVA ZA UČEŠĆE

 

Stornira se dio  rečenice «Do 01.08.2011.godine», a sada važi  «do 01.09.2011.godine».

Ostali dio rečenice ostaje na snazi.

 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (član 33. ZJN, član 13.UPZ)

 

Stornira se dio rečenice «01.08.2011.godine», koja sada glasi: «01.09.2011.godine«

Ostali dio rečenice ostaje na snazi.

 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

Stav 2. u kojem stoji:

«Konkurs je otvoren 28 dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku BiH» i na web stranici Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a zainteresovani učesnici natječaja mogu u pismenoj formi od ugovornog organa tražiti pojašnjenja najkasnije 10 dana prije isteka roka za dostavljanje radova tj. do 20.08.2011.god. ili dostavljanjem zahtjeva na fax 228 811 kod kontakt osobe iz I.1».mjenja se i glasi:

«Konkurs je otvoren do 01.09.2011.godine, a objaviće se u «Službenom glasniku BiH» i na web stranici Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goažde, a zainteresovani učesnici natječaja mogu u pismenoj formi od  ugovornog organa  tražiti pojašnjenja najkasnije 10 dana prije isteka roka za dostavljanje radova tj. do 20.09.2011.god. ili dostavljanjem zahtjeva na fax 228 811 kod kontakt osobe iz I.1».

Iza stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi:

Naknade za tendersku dokumentaciju se uplaćuje na depozitni račun Bosansko-podrinjskog kantona Goražde broj: 132-731-04102931-54 otvoren kod NLB Tuzlanska banka–Filijala Goražde, vrsta prihoda 722-631, šifra budžetske organizacije 2101001, šifra općine 033.

ID broj budžetske organizacije: 4245023170008.

Sve ostale tačke predmetne obavijesti broj: 5-51-9146-11 od 04.07.2011.godine, objavljene u «Službenom glasniku BiH» broj: 53/11 ostaju nepromjenjene.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2019. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.