Općina Goražde
Općina Goražde

Načelnik općine: Muhamed (Asim) Ramović
Adresa: ul. Maršala Tita br. 2, 73000 Goražde, BiH
Tel: 038/ 221-333
Fax: 038/ 221-332
http://www.gorazde.ba

gorazde_panorama231209.jpg

U središnjem gornjem toku rijeke Drine, nizvodno od Foče 30 km, nalazi se Goražde, jedan od najljepših gradova u ovom dijelu naše zemlje, privredno, administrativno i kulturno središte općine Goražde i Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Općina Goražde prostire se na površini od 252 km² , gdje danas živi 31.582 stanovnika.

Grad okružuju uzvišenja Mišjak na jugozapadu, Biserna na jugoistoku, Samari na jugu, Gubavica na zapadu i Površnica na sjeveru. Između ovih lijepih šumskih predjela, teče ljepotica, rijeka Drina, koja nizvodno od grada, otprilike oko jedan kilometar gubi svoje pravo ime i prelazi u vještačko jezero. Dolina Drine bila je glavna raskrsnica, odnosno saobraćajna arterija na području istočne Bosne.

Goražde kao naselje, relativno je staro. Kao trgovačko naselje Goražde se spominje 1379. godine kada se trgovalo sa Dubrovnikom i kada su Dubrovčani imali svoje ispostave na svim važnijim drumovima u ondašnjoj Bosni, pa je takva ispostava postojala i na mjestu današnjeg Goražda.

Ovdje postoje tragovi života iz prahistorije, a arheološka iskopavanja potvrđuju da su naselja: Popov Do, Zupčići, Podhranjen i još neka druga mjesta naseljavali stanovnici mlađeg kamenog doba. Naselja iz okoline Goražda: Sopotnica, Zidine (Kopači), naselja su iz rimskog perioda.

Kako je sam grad nastao ili kako je dobio naziv nema sigurnih podataka, ali se zna da se ime grada prvi put pominje 1397. godine. Iz te srednjovjekovne prošlosti ima dosta spomenika koji govore o životu na ovom prostoru. Uglavnom su to pisani nadgrobni spomenici, stećci.

Da li je grad dobio ime od korijena riječi gorjeti, ili po tome što mu je okolina bogata šumama – gorama, ili po grožđu, jer se po imenima nekih naselja (Vinarići), da predpostaviti da se ovdje nekad uzgajalo i grožđe, sigurno se ne zna. Smatra se da je tačna tvrdnja filologa Gorana Vukovića da ime Goražde vodi korijen od slovenske riječi Gorazd.

Goražde je jedini bosanskohercegovački grad na Drini koji se uspio odbraniti u ovom ratu, pa tako on sam i svi njegovi branitelji, s pravom, nose naziv heroji.

Ako se ovom doda i strateška važnost za BiH i Federaciju, onda Goražde sigurno zaslužuje da se ponovo postane glavni centar Gornje-drinske regije, kao što je to bio u vremenu prije 1992. godine.

Uprava općine Goražde

U sastavu Općine Goražde postoje slijedeće službe:

Služba za finansije, privredu i mjesne zajednice
Kontakt osoba: Enisa Lapo, dipl.ecc., pomoćnik načelnika
Tel.: 038/221-002
Služba za prostorno uređenje i komunalne poslove
Kontakt osoba: Enver Adžem, dipl. pravnik, pomoćnik načelnika
Tel: 038/ 228-551

Služba za boračko-invalidsku zašitu
Kontakt osoba: Džemail Popović, socijalni radnik
Tel: 038/ 221-002

Služba za javne servise i tehničke poslove
Kontakt osoba: Sanid Zirak, prof., pomoćnik načelnika
Tel.:038/221-002

Služba za geodetske i katastarske poslove
Kontakt osoba: Muris Ajanović, dipl.ing.geodezije
Tel: 038/ 223-927

Služba za stambene, imovinsko-pravne poslove i pitanje izbjeglih i raseljenih lica
Kontakt osoba: Enver Adžem, dipl. pravnik, pomoćnik načelnika po ovlaštenju
Tel: 038/ 228-551

Služba za civlinu zaštitu
Kontakt osoba:
Tel.: 038/241-451

Služba za poslove Općinskog Vijeća
Kontakt osoba: Samir Kanlić
Tel./Fax.:038/221-161

Općinsko vijeće

Općinsko vijeće općine Goražde

Predsjedavajuća OV Jelena Mirković

1.    Aida Obuća (SDA)
2.    Nedim Kunovac (SDA)
3.    Nudžeim Džihanić (SDA),
4.    Šemso Ferhatović (SDA),
5.    Mensur Hodo (SDA),
6.    Mustafa Geca (SDA),
7.    Vernesa Hubanić (SDA),
8.    Sanel Mušović (SBB),
9.    Šefik Bukalo (SBB),
10.  Nihad Ćulov (SBB),
11.  Muamer Stovrag (SBB),
12.  Emir Gušo (SDP),
13.  Adis Delahmet (SDP),
14.  Hilmo Popović (SDP),
15.  Edin Mujković (SDP),
16.  Senad Čeljo (SBIH),
17.  Esad Sudić (SBIH),
18.  Kemal Peštek (SBIH),
19.  Mirza Bukalo (SBIH),
20.  Jasmin Haznadar (BPS Sefer Halilović),
21.  Zijad Bardak (BPS Sefer Halilović),
22.  Jelena Mirković (LDS),
23.  Lejla Aganspahić (LDS),
24.  Rasim Ligata (NS RzB),
25.  Nermina Buljubašić (NS RzB)

 Mjesne zajednice

Općina Goražde ima 20 mjesnih zajednica. Nazivi mjesnih zajednica i imena njihovih predsjednika navedeni su ispod:

Predsjednici MZ Goražde:

Goražde I, Hermina Đoković
Goražde II, Geca Mustafa
Goražde III, Esad Šubo
Goražde IV, Džemo Tiro
Vitkovići, Feriz Omanović
Mravinjac, Šemso Muratspahić
Sadba, Salem Hodo
Vranići, Kemo Hodo
Posestra, Ferid Herenda
Bogušići, Bećir Peštek
Osanica, Hadžo Papračanin
Rešetnica, Šemso Ferhatović
Zupčići, Edvin Džambegović
Osječani, Sejfo Turulja
Ilovača, Rasim Mujagić
Faočići, Sead Mršo
Orahovice, Memso Arnaut
Hubjeri, Mirsad Hubjer
Kraboriš, Salem Mićivoda
Berič, Hamed Drakovac

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2012. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.