Osnivanje Ekonomsko-socijalnog vijeća, plaćanje rente boračkoj populaciji i početak dislocirane nastave u Goraždu zeničkog Pravnog fakulteta, neke su od tema održane konferencije
Datum: 05.12.2005.

Tri ministra govorila o usvojenim materijalima sa 136. sjednice Vlade BPK-a Goražde
U organizaciji Službe za odnose sa javnošću BPK-a Goražde 05.12.2005.godine održana je redovna press konferencija na kojoj su razmatrane najaktuelnije informacije sa 136. sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.
Press konferenciji su prisustvovali: ministar za privredu Ferid Bučo, ministrica za boračka pitanja Nermana Sofović i ministrica za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Emira Drakovac.
Ministar za privredu Ferid Bučo ovom je prilikom novinarima predstavio Sporazum o osnivanju Ekonomsko-socijalnog vijeća , za čije usvajanje je saglasnost dala Vlada kantona. Ministrica za boračka pitanja iznijela je više detalja o usvojenoj Odluci o uslovima i načinu oslobađanja od plaćanja naknade troškova korišćenja gradskog građevinskog zemljišta i rente pripadnika boračkih populacija, prema kojoj je određeno da će Vlada kantona plaćati 50% troškova na ime rente korisnicima zemljišta koji po prvi put ostvaruju to pravo. Ministrica Sofović je pojasnila i usvojeni Pravilnik o raspodjeli, kriterijima i postupcima za dodjelu stambenih jedinica u objektu „Lamela-H“, Odluku o uslovima i načinu prodaje poslovnih prostora u toj zgradi, kao i Pravilnik o načinu ostvarivanja prava po osnovu preostale radne sposobnosti RVI , čime je otpočela i praktična primjena kantonalnog Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica.
Ministrica za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Emira Drakovac govorila je o usvojenom Projektu realizacije nastavnih aktivnosti Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici u okviru dislocirane nastave u Goraždu, čiji početak implementacije zavisi od odgovora federalnog Ministarstva finansija na pitanje koje se odnosi na primjenu Zakona o javnim nabavkama. Po odgovoru na ovo pitanje, prema riječima ministrice Drakovac, znaće se hoće li prva godina studija prava u Goraždu započeti ove ili tek naredne školske godine, dok se ne završe potrebne procedure predviđene Zakonom o javnim nabavkama. Oko stotinu lica zainteresovano je za pohađanje prve godine Pravnog fakulteta u Goraždu, od kojih većina njih, ističe ministrica obrazovanja, ispunjavaju predviđene uslove: završenu srednju školsku spremu, prvo konkurisanje za upis na fakultet i starost manju od 30 godina.

Press konferencije
09.11.2021.
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde utvrdila je i u skupštinsku proceduru uputila nacrt Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2022 godinu. Nacrt Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde...
09.11.2021.
S ciljem stvaranja pretpostavki za značajnije unaprjeđenje aktivnosti na suzbijanju kriminaliteta i povećanju stepena otkrivenosti počinilaca krivičnih djela te povećanja sigurnosti saobraćaja na području...
27.10.2021.
Aktivno učešće na Javnoj raspravi o  Nacrtu  Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH, održanoj jučer u Sarajevu,...
26.10.2021.
Zahvaljujući Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, Bosansko-podrinjski kanton Goražde već drugu godinu zaredom dobija finansijsku podršku u vidu grant sredstva u iznosu od preko...
18.10.2021.
Strategijom razvoja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 2021- 2027. godina, Vlada našeg kantona izdvojila je kulturu kao važan segment unaprjeđenja kvaliteta života na ovim...

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2021. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.