• OBJAVLJENO: 01.01.2008.
5. redovna sjednica Skupštine
Jednoglasno usvojen Zakon o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica

Jednoglasno usvojen Zakon o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica

Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala je 30. jula 2007. godine, pod predsjedavanjem dr. Alije Begovića svoju 5. redovnu sjednicu.
Na sjednici je razmatran slijedeći:

Dnevni red:

1. Poslanička pitanja i inicijative,
2. Prijedlog Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde,
3. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnim taksama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, (hitni postupak),
4. Prijedlog Zakona o naknadama plaća poslanika i plaćama funkcionera koje bira, imenuje ili čiji izbor i imenovanje potvrđuje Skupština Bosansko- podrinjskog kantona Goražde, (skraćeni postupak),
5. Izvještaj o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2006. godinu.

Nakon razmatranja poslaničnih pitanja i inicijativa, poslanici su prešli na razmatranje prijedloga Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u Bosansko-podrisjkom kantonu Goražde.

Obrazloženje po Prijedlogu ovog zakona dao je ministar za boračka pitanja Admir Pozderović. Ustavna i zakonodavno-pravna, kao i Komisija za boračko- invalidsku zaštitu, izbjegla i raseljena lica nisu imali primjedbi na ponuđeni tekst zakona, pa su nakon rasprave, poslanici Skupštine BPK-a Goražde jednoglasno donijeli Zakon o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.

Obrazloženje po Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnim taksama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, (hitni postupak) dao je ministar za finansije Muhidin Pleh. Amandamane na prijedlog ovog zakona uložio je poslanik Redžo Bašić. Ove amandmane na svojoj 23. redovnoj sjednici koja je održana u pauzi zasijedanja Skupštine nije prihvatila Vlada BPK-a Goražde, a nakon toga oni nisu dobili ni potrebnu skupštinsku većinu, pa je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnim taksama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde usvojen u tekstu u kojem je bio i predložen na razmatranje.

Obrazloženje po Prijedlogu Zakona o naknadama plaća poslanika i plaćama funkcionera koje bira, imenuje ili čiji izbor i imenovanje potvrđuje Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, (skraćeni postupak), dala je predsjednica Komisije za budžet, finansije i administrativna pitanja Envera Džemidžić. Ustavna i zakonodavno-pravna komisija Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i Vlada BPK-a nisu imali primjedbi na ponuđeni tekst zakona, te su predložili Skupštini kantona da o tome vodi raspravu. Nakon diskusije ovaj zakon je u skraćenoj proceduri usvojen, sa 17 glasova za i 7 glasova protiv.

Obrazloženje po Izvještaju o izvršenju Budžeta za 2006. godinu dao je ministar za finansije Muhidin Pleh, a u diskusiji su učestvovali: Imamović Ibrahim, Obuća Bajro, Terović Dževad, Begović Alija i Uruči Nazif, nakog čega je ovaj izvještaj prihvaćen sa većinom glasova poslanika Skupštine Bosansko-podirnjskog kantona Goražde.

br /


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2019. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.