• OBJAVLJENO: 12.05.2009.
18. redovna sjednica skupštine
Poslanici podržali incijativu o reformi javne uprave

Poslanici podržali incijativu o reformi javne uprave

Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala je 23. februara 2009. godine svoju 18.redovnu sjednicu.
Na sjednici je usvojen slijedeći:

Dnevni red

1/ Vladin sat – poslanička pitanja, inicijative i odgovori,
2/ Razmatranje:

a/ Razriješenje člana Komisije za obrazovanje, kulturu, informisanje i sport,
b/ Imenovanje člana Komisije za obrazovanje, kulturu, informisanje i sport,
c/ Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izboru stalnih i povremenih radnih tijela Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, broj: 01-05-1102/08,
3/ Izvještaj o radu Javno-žalbenog biroa Ministarstva unutrašnih poslova Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 01. 01. 2008. – 31. 12. 2008. godine,
4/ Informacija o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period januar – septembar 2008. godine.

Nakon usvajanja zapisnika sa 17.sjednice i razmatranja poslaničkih pitanja, incijativa i odgovora Skupština BPK-a usvojila je

Z a k l j u č a k

Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde podržava inicijativu g-dina Dževada Terovića i predlaže Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da u reformi javne uprave koja se u inicijativi zahtjeva uvaži diskusije koje su iznijete na sjednici Skupštine prilikom iznalaženja rješenja.

Skupština je prihvatila i incijativu Kluba poslanika Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine koju je iznio poslanik Ibro Imamović, te usvojila slijedeće

Z a k l j u č k e

1/ Nalaže se Ministarstvu za pravosuđe, upravu i radne odnose Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da napravi organogram i dostavi Skupštini Bosansko-podrinjskog kantona Goražde sistematizacije svih radnih mjesta sa imenom i prezimenom uposlenika, kvalifikacijom planiranom i ostvarenom.
2/ Predlaže se Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goradže da naloži svim upravama državnih organa, školama i ostalim, da predlože bar minimum mjera prevazilaženja krize kako oni to vide. Rok za ovaj zaključak je 30 dana.

Sa 9 glasova „za“, 3 „protiv“ i 10 „uzdržanih“ glasova, inicijativa g-dina Mesuda Kumra o smanjenju plaća poslanicima Skupštine BPK-a , ministrima i Premijeru Vlade nije dobila potrebnu većinu glasova.

U okviru druge tačke dnevnog reda, Skupština BPK-a razriješila je člana Komisije za obrazovanje, kulturu, informisanje i sport Mustafu Hoša, te za člana ove Komisije imenovala Elvisa Pešteka.

Nakon toga , usvojena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izboru stalnih i povremenih radnih tijela Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, broj: 01-05-1102/08.

Obrazloženje po Izvještaju o radu Javno-žalbenog biroa Ministarstva unutrašnjih poslova Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, za period 01. 01. 2008. – 31. 12. 2008. godine dao je zamjenik predsjednika Komisije za bezbjednost, nadzor nad radom policije, borbu protiv korupcije i pitanja iz nadležnosti inspekcijskih organa Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Mesud Kumro.

Pošto niko nije imao primjedbi na ovaj izvještaj, Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, jednoglasno je, sa 22 glasa „za“ usvojila Izvještaj o radu Javno-žalbenog biroa Ministarstva unutrašnjih poslova Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 01. 01. 2008. – 31. 12. 2008. godine, a nakon toga poslanici su usvojili i Informaciju o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period januar – septembar 2008. godine.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2019. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.