• OBJAVLJENO: 23.05.2013.
22.sjednica
Donesena Odluka o utvrđivanju javnog interesa za raspolaganje imovinom putem specijalne pogodbe sa firmom „Bekto Precisa“ d.o.o. Goražde

Prije usvajanja predloženog dnevnog reda za današnju sjednicu, Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, većinom glasova prihvatila je prijedlog poslanika Redža Ćurovića i predsjedavajućeg Skupštine Suada Došla da se sa dnevnog reda skine tačka u okviru koje je bilo predviđeno izjašnjavanje Skupštine o povjerenju Vladi BPK Goražde.

Prijedlog poslanika Adisa Agovića, što je ujedno bio i prijedlog Ustavne i zakonodavno-pravne komisije Skupštine BPK, da se sa dnevnog reda skine Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju JU Služba za zapošljavanje BPK, nije dobio potrebnu većinu.

Po okončanju Vladinog sata, razmatran je Prijedlog zakona o sprječavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama u BPK Goražde. Ovaj zakon jednoglasno je usvojen nakon što je Skupština prihvatila i dva od ukupno pet amandmana uloženih na prijedlog ovog zakona.

Skupština je jednoglasno donijela i Odluku o utvrđivanju javnog interesa za sklapanje specijalne pogodbe s privrednim društvom „Bekto Precisa“ d.o.o. Goražde, čijom će realizacijom u narednom periodu biti omogućena izgradnja novih proizvodnih pogona i upošljavanje 60 radnika na lokalitetu industrijske zone u Vitkovićima.

Većinom glasova Skupština je danas donijela Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju JU Služba za zapošljavanje BPK Goražde. Na prijedlog ove Odluke Klub poslanika SDA uložio je dva amandmana koja nisu prihvaćena.

Skupština je razmatrala i Izvještaj o dodijeljenim koncesijama i efektima od koncesija na području BPK za 2011. i 2012. godinu koji je izazvao dosta pažnje prisutnih poslanika.

Ovaj Izvještaj Minsitarstva za privredu dobio je dobru ocjenu Skupštine te je konstatovano da su prihodi po osnovu dodijeljenih koncesija na području BPK Goražde u 2012. godini bili veći za oko 23 posto u odnosu na 2011. godinu.

Ipak, zaključeno je da se u narednom periodu treba poduzeti niz mjera koje će dovesti do poboljšanja ukupnih efekata od dodijeljenih koncesija. S tim ciljem, Ministarstvo za privredu u ovom izvještaju dostavilo je i preporuke koje su dobile podršku Skupštine, a i na samoj sjednici izneseno je nekoliko prijedloga koji bi mogli doprinjeti značajnijem poboljšanju u ovoj oblasti.

Jedan od njih je i da se razmotri mogućnost da BPK Goražde bude investitor u izgradnji MHE „Kolina 4“, za šta će biti potrebno uraditi studiju opravdanosti koja bi bila dostavljena Skupštini na razmatranje.

Po okončanju rasprave, Izvještaj o dodijeljenim koncesijama je i usvojen, kao i Zaključak u okviru kojeg će biti definisane mjere i preporuke za poboljšanje efekata od koncesija na području BPK Goražde.

Skupština je danas razmatrala i Izvještaj o provedenim aktivnostima na izgradnji, održavanju, sanaciji i rekonstrukciji regionalnih cesta i mostova na području BPK Goražde koji nije dobio potrebnu većinu glasova poslanika, a nije prihvaćen ni amandman poslanika Adisa Agovića da se dva lokalna putna pravca proglase od interesa za BPK Goražde.

Na kraju današnje sjednice, poslanici Skupštine razmatrali su i primili k znanju Informaciju o aktivnostima u vezi sa raspolaganjem imovinom i implementaciji Zakona o imovini BPK Goražde.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.