• OBJAVLJENO: 05.06.2013.
8.vanredna sjednica
Jedinstven stav svih političkih partija: Nema ukidanja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde!

Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala je 05.06.2013. godine 8.vanrednu sjednicu na kojoj je razmatran slijedeći:

 D n e v n i    r e d

  1. Razmatranje preporuka Ekspertne grupe za reformu Ustava Federacije Bosne i Hercegovine sa osvrtom na Bosansko-podrinjski kanton Goražde.

Jednoglasnim usvajanjem Deklaracije i 11 zaključaka, Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjem 8.vanrednom zasjedanju iskazala je svoj politički stav u odnosu na Prijedlog preporuka za promjene Ustava Federacije BiH koje je sačinila Ekspertna grupa i uputila Parlamentu Federacije.

Svih sedam političkih stranaka koje imaju svoje poslanike u Skupštini podržali su zaključke Vlade i Kolegija Skupštine i jednoglasni su u stavu da nema govora o ukidanju Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i njegovom pripajanju Sarajevskom kantonu bez saglasnosti Skupštine BPK i građana ovog kantona.

Tokom rasprave u kojoj su pored poslanika učestvovali predstavnici Koordinacije boračkih udruženja i građana, a potom u usvojenim zaključcima i Deklaraciji, iznesen je stav o potrebi cjelovite reforme Ustava BiH.

„ U zaključku broj jedan, Skupština BPK Goražde izražava potrebu da se prvo reformiše Ustav BiH, a nakon toga i niži nivoi vlasti. Takođe, mi smatramo da u BiH treba da budu dva nivoa vlasti i to opštinski i državni nivo, kako bi se napravila potpuna reforma“- ističe predsjedavajući Skupštine BPK Goražde Suad Došlo te naglašava:

„ Pošto se predlaže ukidanje BPK Goražde i obrazlaže se time da je to skupo po Federaciju a zadržavaju se kantoni koji najviše koštaju, Skupština je u jednom zaključku odbacila prijedloge Ekspertne grupe, odnosno preporuku broj 169 po kojoj se ukida BPK Goražde. Mi tražimo ukoliko se ukidaju kantoni da se ukinu svi, a ne samo jedan ili dva najmanja koja najmanje koštaju. Mi ovdje mislimo da je u pozadini formiranje trećeg entiteta na teritoriji Federacije BiH“- ističe Došlo.

Skupština BPK je takođe izrazila svoje nezadovoljstvo načinom na koji je Ekspertna grupa tretirala ovaj Kanton u cijelom procesu priprema za izradu Nacrta preporuka za promjenu Ustava Federacije.

Predložene preporuke koje se odnose na kantone urađene su selektivno, bez prave ekonomske analize i uzimanja u obzir geografskih, demografskih, ekonomskih i historijskih činjenica sa već formiranim stavom da je Bosansko-podrinjski kanton Goražde suvišan i da isti treba da bude ukinut ili pripojen drugom kantonu.

Ovakve preporuke su apsolutno neprihvatljive za Bosansko-podrinjski kanton Goražde i predstavljaju jasan signal građanima ovog Kantona da svoju sudbinu i sudbinu budućih generacija ne treba da vežu za ovaj prostor unatoč najvećim žrtvama koje je ovaj prostor doživio u bližoj nam prošlosti- navodi se između ostalog u Deklaraciji.

Na današnjem skupštinskom zasjedanju mogli su se čuti i protivargumenti o neodrživosti ovog kantona, kao i prijedlozi da Vlada FBiH iz parlamentarne procedure povuče izmjene Zakona o pripadnosti javnih prihoda koje, kako je istaknuto, na indirektan način impliciraju novu administrativnu podjelu.

„Mi smo, iako se ne uklapa u ove zaključke, usvojili zaključak po kojem od Vlade FBiH tražimo da povuče iz procedure izmjene Zakona o pripadnosti javnih prihoda zato što je planirano donijeti cjelovit novi zakon. Predloženim izmjenama ovaj Kanton bi imao manje prihoda za oko 500.000 KM,  za razliku od nekih kantona koji bi imali veće stope. Takođe, kroz ovo se želi uvesti finansiranje Grada Sarajeva i to na teret BPK Goražde“- ističe predsjedavajući Skupštine BPK Suad Došlo.

Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde obavezala je poslanike u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH i delegate u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH da iznose i zastupaju stavove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i da bez saglasnosti Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde ne mogu ni u jednoj fazi podržati promjene Ustava Federacije Bosne i Hercegovine.

Skupštini BPK Goražde obratio se i član Ekspertne grupe Vehid Šehić, koji je sa sekretarom ove grupe Zlatanom Begićem prisustvovao današnjem skupštinskom zasjedanju.

Današnjoj 8.vanrednoj sjednici prisustvovali su, takođe i načelnici općina i predsjedavajući općinskih vijeća u sastavu Kantona.

 Deklaracija i zaključci Skupštine BPK Goražde u vezi nacrta Preporuka Ekspertne grupe za izmjenu Ustava Federacije BiH


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.