• OBJAVLJENO: 31.12.2014.
1.sjednica
Izabrani delegati u Dom naroda Parlamenta FBiH

Skupština Bosansko-podrinjskog kantona održala je 29.12. i 31.12. 2014. godine 1.redovnu sjednicu na kojoj je razmatran slijedeći:

D n e v n i   r e d

 1. Izbor delegata u Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine,

2. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim taksama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,

3. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na imovinu, naslijeđe i poklon,

4. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama,

5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2014. godinu,

6. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Premijeru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za potpisivanje Ugovora II – faze izgradnje stambeno-poslovnog objekta „Lamela – H2“ – Zgrada za mlade,

7. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana JU. Služba za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2014. godinu,

8. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan JU. Služba za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2015. godinu,

9. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2014. godinu,

10. Prijedlog Odluke o privremenom finansiranju Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 01.01.- 31.03.2015. godine,

11. Prijedlog Odluke o privremenom finansiranju Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 01.01.- 31.03.2015. godine.

12. Izvještaj o utrošku tekuće budžetske rezerve za priod 01.01.-30.09.2014. godine,

13. Informacija o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za priod 01.01.-30.09.2014. godine.

Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde  danas je započela svoju 1. redovnu sjednicu.

Skupština je usvojila zakone o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim taksama, Zakona o porezu na imovinu, naslijeđe i poklon i Zakona o sudskim taksama BPK-a Goražde.

Nakon Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta BPK-a Goražde za 2014.godinu, koji je usvojen  većinom glasova i Odluke o privremenom finansiranju BPK-a Goražde za period 01.01- 31.03.2015. godine, Skupština je usvojila i Odluku o davanju saglasnosti premijeru BPK-a Goražde za potpisivanje ugovora koji se odnosi na drugu fazu izgradnje stambeno-poslovnog objekta „Lamela-H2“-Zgrada za mlade.

U nastavku zasjedanja, usvojene su odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune finansijskih planova JU „Služba za zapošljavanje“ i JU „Zavod zdravstvenog osiguranja“ BPK-a Goražde za 2014. godinu.

Data je saglasnost i na Finansijski plan JU „Služba za zapošljavanje“ za 2015. godinu, te je donesena Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o privremenom finansiranju  JU „Zavod zdravstvenog osiguranja“  za period 01.01.-31.03.2015. godine.

Skupština je takođe trebala razmatrati Izvještaj o utrošku tekuće budžetske rezerve i Informaciju o izvršenju Budžeta BPK-a Goražde za period 01.01.-30.09.2014. godine, te raspravljati o izboru delegata za Dom naroda Parlamenta Federacije BiH što zbog nedostatka kvoruma, nakon kratke pauze, nije učinjeno.

Sjednica je prekinuta, a njen nastavak održan je 31.12.2014. godine.

U nastavku prve redovne sjednice, Skupština BPK izvršila je izbor delegata za Dom naroda Parlamenta Federacije BiH.

Nakon provedene procedure izbora i tajnog glasanja, iz reda Bošnjaka izabran je Mustafa Kurtović (SDA), iz reda Srba Daliborka Milović (LS), a iz reda Hrvata Edim Fejzić ( Stranka dijaspore).

Prijedloge kandidata za delegata iz reda bošnjačkog naroda u Domu naroda Parlamenta FBiH, osim SDA, imale su i SBB, DF i SDP.

Na ovoj sjednici Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde je primila k znanju Izvještaj o utrošku tekuće budžetske rezerve i Informaciju o izvršenju Budžeta BPK-a Goražde za period 01.01-30.09.2014. godine.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.