• OBJAVLJENO: 10.03.2016.
12. sjednica
Usvojena Strategija razvoja BPK-a i Odluka o zdravstvenom osiguranju lica koja to pravo ne ostvaruju po drugom osnovu za 2016. godinu

D n e v n i   r e d

 1/„Vladin sat“ – poslanička pitanja i inicijative,
2/ Prijedlog Strategije razvoja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 2016.-2020. godina,
3/ Prijedlog Odluke o utvrđivanju prava na zdravstveno osiguranje lica koja nisu osigurana po drugom osnovu u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde za 2016. godinu.

Danas je održana 12. redovna sjednica Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Prije usvajanja dnevnog reda, na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja Skupštine BPK-a u dnevni red uvršten je Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izboru stalnih i povremenih radnih tijela Skupštine BPK-a.

Nakon Vladinog sata rezervisanog za poslanička pitanja i inicijative, Skupština je razmatrala Prijedlog strategije razvoja BPK-a Goražde za period 2016-2020. godina.

Obrazloženje Strategije dao je premijer BPK-a Goražde Emir Oković, navodeći razvojne ciljeve BPK Goražde u narednom petogodišnjem periodu koji su svrstani u četiri osnovne grupe, a to su unaprjeđenje privrednog okruženja, stvaranje uslova za kvalitetnije življenje, razvoj komunalne infrastrukture i upravljanje okolišem, te efikasnija javna uprava.

U okviru ove tačke takođe je usvojen Zaključak kojim je definisano da će u Strategiju razvoja BPK-a Goražde biti uvršteni i svi prijedlozi i sugestije koji su izneseni na današnjoj sjednici s ciljem njenog dodatnog poboljšanja.

Skupština je jednoglasno usvojila Odluku o utvrđivanju prava na zdravstveno osiguranje lica na području BPK-a Goražde koja to pravo ne ostvaruju po drugom osnovu za 2016. godinu.

Na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja, Skupština je donijela Odluku o razrješenju člana Komisije za privredu  i ekonomsku politiku Skupštine BPK-a Ervina Derviševića i Odluku o razrješenju člana Komisije za izbor i imenovanje Skupštine BPK-a Asima Radeljaša.

Nakon ovoga, donesena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izboru stalnih i povremenih radnih tijela Skupštine BPK-a kojom je definisano da će umjesto ranijih članova Komisije za privredu i ekonomsku politiku i Komisije za izbor i imenovanja ovu dužnost od sada obavljati Irma Adžem, odnosno Jasmin Haznadar.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.