• OBJAVLJENO: 29.08.2017.
26. sjednica
Jednoglasno usvojene odluke o dodjeli kantonalnih javnih priznanja

D n e v n i  r e d

1/ „Vladin sat“ – poslanička pitanja i inicijative,
2/  Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o novčanim podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,
3/ Davanje mišljenja na Nacrt Zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje,
4/ Davanje mišljenja na Nacrt Zakona o neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom,
5/ Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,
6/ Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o formiranju i radu Komisije za davanje stručne ocjene u postupku izdavanja urbanističke saglasnosti,
7/ Program rada i finansijski plan JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde za period 01.01.-31.12.2017. godine,
8/  Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana J.U. Služba za zapošljavanje Bosanskopodrinjskog kantona Goražde za period 01. 01. – 30. 06. 2017. godine,
9/ Izvještaj o utrošku tekuće budžetske rezerve iz Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 01. 01. – 30. 06. 2017. godine,
10/ Izvještaj o radu Direkcije za ceste Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2016. godinu,
11/  Izvještaj o stanju i održavanju regionalnog puta Goražde-Hrenovica,
12/ Informacija o stanju poljoprivrede i ruralne infrastrukture na području Bosanskopodrinjskog kantona Goražde za 2016. godinu,
13/ Informacija o stanju šuma na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2016. godinu,
14/ Informacija o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 01.01.-30.06. 2017. godine.

Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala je danas svoju 26. redovnu sjednicu.

Prije usvajanja dnevnog reda, na prijedlog Vlade BPK Goražde, povučen je Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o novčanim podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području našeg kantona koji je na ovoj sjednici trebao biti razmatran.

U okviru Vladinog sata postavljeno je niz poslaničkih pitanja i inicijativa, a nakon toga uslijedilo je  davanje mišljenja u vezi nacrta Zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje te Zakona o neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom. Kada je riječ o ovim nacrtima, Skupština BPK Goražde nije imala primjedbi na mišljenje Vlade i Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice BPK Goražde.

Poslanici u Skupštini BPK Goražde na današnjoj sjednici jednoglasno su  usvojili Odluku o dodjeli javnih priznanja BPK Goražde, te Odluku o izmjenama Odluke o formiranju i radu Komisije za davanje stručne ocjene u postupku izdavanja urbanističke saglasnosti.

Na prijedlog Odbora za javna priznanja BPK Goražde, javno priznanje „Počasni građanin“ ove godine će se dodijeliti bivšem ratnom komandantu Ahmetu Sejdiću, javno priznanje „Plaketa Kantona“ privredniku Nijazu Hastoru, dok će se javno priznanje „Štit Kantona“ potsthumno dodijeliti bivšem ratnom komandantu, rahmetli Zaimu Imamoviću.

U nastavku zasjedanja, Skupština BPK Goražde usvojila je Programa rada i finansijski plan JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde za period 01.01-31.12.2017.godine, Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana J.U „Služba za zapošljavanje“ BPK Goražde za period 01.01-30.06.2017.godine, Izvještaj o utrošku tekuće budžetske rezerve iz Budžeta BPK Goražde za period 01.01-30.06.2017.godine, Izvještaj o radu Direkcije za ceste za 2016.godinu, te Izvještaj o stanju i održavanju regionalnog puta Goražde-Hrenovica.

Skupština BPK Goražde do kraja zasjedanja razmatrala je, a potom primila k znanju, Informaciju o stanju poljoprivrede i ruralne infrastrukture na području BPK Goražde za 2016.godinu, Informaciju o stanju šuma, takođe za 2016.godinu, kao i  Informaciju o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK Goražde za period 01.01-30.06.2017.godinu.

 


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2019. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.