• OBJAVLJENO: 14.05.2019.
2.sjednica
Prva u FBiH: Usvojena Strategija obrazovanja odraslih BPK Goražde za period 2019-2023. godina

D n e v n i  r e d:

1. Prijedlog Amandmana XLIX – LVIII na Ustav Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,

2. Prijedlog Odluke o određivanju prostora za održavanje neorganizovanih i spontanih mirnih okupljanja građana na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,

3. Prijedlog Strategije obrazovanja odraslih Bosansko-podrinjskog kantona Goražde „Obrazovanje za sljedeće doba“, za period 2018.-2022. godina,

4. Prijedlog Strategije razvoja poljoprivrede na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, za period 2018.-2022. godina,

5. Izvještaj o radu Kantonalnog pravobranilaštva Goražde za 2017. godinu,

6. Izvještaj o radu Nezavisnog odbora, za period 01.07.2017.-31.12.2017. godine,

7. Izvještaj Nezavisnog odbora o radu policijskog komesara, za period 01.10.2017.-31.12. 2017. godine,

8. Izvještaj Nezavisnog odbora o radu policijskog komesara, za period 01.01.2018.-31.03. 2018. godine,

9. Izvještaj Nezavisnog odbora o radu policijskog komesara, za period 01.04.-30.06.2018. godine,

10. Izvještaj o radu Nezavisnog odbora, za period 01.01.-30.06.2018. godine,

11. Izvještaj Nezavisnog odbora o radu policijskog komesara, za period 01.07.-30.09.2018. godine,

12. Izvještaj Nezavisnog odbora o radu policijskog komesara, za period 01.10.2018.-31.12. 2018. godine,

13. Izvještaj o radu Nezavisnog odbora, za period 01.07.2018.-31.12.2018. godine,

14. Informacija Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde o efektima i realizaciji kreditne linije sa „Bosna Bank International“ d.d. Sarajevo za finansiranje privrede i obrta uz subvencioniranje djela profitne marže za privredna društva i obrtnike na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,

15. Informacija o stanju kriminaliteta u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde, za period 01.01.2017.- 31.12.2017. godine,

16. Informacija Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde o stanju industrijskih zona na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,

17. „Vladin sat“ – poslanička pitanja i inicijative.

Prije usvajanja dnevnog reda 2. redovne sjednice Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a nakon intervencije premijerke Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Aide Obuće, sa dnevnog reda povučen je prijedlog Strategije razvoja poljoprivrede BPK Goražde za period 2018-2022. godine zbog činjenice da sjednici nisu mogli prisustvovati eksperti iz tima koji je pripremao ovu strategiju, a koji bi na sjednici prezentirali pojedinosti ove strategije.

Nakon intervencije predsjedavajuće Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Edite Velić (DF), sa dnevnog reda povučen je i Prijedlog amandmana XLIX-LVIII na Ustav BPK Goražde, budući da još nije formirana Ustavna i zakonodavno-pravna komisija Skupštine u čijoj nadležnosti je predlaganje ovih akata.

Nakon obrazloženja predsjedavajuće Skupštine, u dnevni red uvršten je Prijedlog odluke o izmjenama Poslovnika Skupštine BPK Goražde koji su podnijeli klubovi poslanika SDA, NBL-a, DF-a, NB-a – A-SDA, Goraždanske priče i SBiH.

Uzimajući u obzir da je poslanik Rasim Mujagić (LS) predložio da se u dnevni red ne uvrsti Prijedlog odluke o izmjenama Poslovnika Skupštine BPK Goražde, zatraženo je da se Skupština o tome izjasni zaključkom. Nakon glasanja, ovaj prijedlog nije dobio potrebnu većinu.

Skupština je, u okviru prve tačke dnevnog reda, usvojila Odluku o izmjenama Poslovnika Skupštine BPK Goražde. Donesenom odlukom, u članu 24. poslovnika izbrisan je stav 3. kojim je bilo regulisano da je svaki poslanik član najmanje dva stalna skupštinska radna tijela. Kako je obrazloženo, ovakva odluka donesena je s obzirom na činjenicu da Skupština ima petnaest radnih tijela, te da u radu Skupštine participiraju predstavnici jedanaest političkih partija koji ne mogu ravnomjerno biti zastupljeni u ovim tijelima.

Kako je u toku razmatranja Prijedloga odluke o određivanju prostora za održavanje neorganizovanih i spontanih mirnih okupljanja građana na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde izneseno više primjedbi u vezi s ponuđenim lokacijama za neorganizovana okupljanja građana, ovaj prijedlog je, nakon obrazloženja premijerke Aide Obuće, povučen s današnjeg dnevnog reda te je usvojen zaključak kojim je ostavljena mogućnost poslanicima da svoje prijedloge i sugestije u vezi s ovom odlukom dostave Vladi u pisanoj formi, a Vlada će potom sačiniti novi prijedlog odluke i isti proslijediti Skupštini na usvajanje.

Skupština je danas usvojila Strategiju obrazovanja odraslih BPK Goražde pod nazivom „Obrazovanje za sljedeće doba“ za period 2019-2023. godina koju su na sjednici prezentirali predstavnici Udruženja ALDI koje je bilo glavni nosilac izrade ove strategije.

Istaknuto je da je ovo prvi straški dokument ovog tipa u Federaciji BiH u kojem su sadržani prijedlozi ulaganja u razvoj novih vještina, kao i razvoj sistema obrazovanja i cjeloživotnog učenja. Strategija obrazovanja odraslih ima zadatak da do 2023. godine razvije kapacitete za obrazovanje i učenje svih građana kroz punu integraciju koncepta učenja odraslih u sistem obrazovanja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Implementaciju strategije, čija vrijednost je procijenjena na iznos od oko 4,8 miliona KM, koordinirat će Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport u saradnji s resornim kantonalnim ministarstvima te drugim nadležnim institucijama i relevantnim partnerskim organizacijama iz lokalne zajednice.

Treba naglasiti da je izrada ove strategije jedna od aktivnosti na projektu “Osiguranje i podizanje kvalitete obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja” koji finansira Evropska unija, a koji zajednički implementiraju Udruženje ALDI i SSŠ „Džemal Bijedić“ Goražde.

U nastavku sjednice, Skupština je razmatrala Izvještaj o radu Kantonalnog pravobranilaštva za 2017. godinu koji nije dobio potrebnu skupštinsku većinu.

Također, razmatrani su, ali nisu usvojeni izvještaji o radu Nezavisnog odbora za period 01.07.-31.12.2017. godine, 01.01.-30.06.2018. godine i 01.07.-31-12.2018. godine, kao ni izvještaji Nezavisnog odbora o radu policijskog komesara za period 01.10.2017.-31.12.2017. godine, 01.01.2018.-30.06.2018. godine, 01.07.-30.09.2018. godine, 01.10.-31.12.2018. godine i 01.07.-31.12.2018. godine.

Skupština je na današnjem zasjedanju primila k znanju informacije Ministarstva za privredu o efektima i realizaciji kreditne linije sa BBI Bankom za finansiranje privrede i obrta uz subvencioniranje dijela profitne marže za privredna društva, kao i stanju industrijskih zona na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Do kraja sjednice, Skupština je primila k znanju i Informaciju o stanju kriminaliteta na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 01.01-31.12.2017. godine te je održan Vladin sat koji je rezervisan za poslanička pitanja i inicijative.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2019. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.