• OBJAVLJENO: 29.01.2020.
Godišnja sjednica
Data saglasnost na Programe Vlade i Skupštine BPK Goražde za 2020.godinu

D n e v n i r e d:

1. Implementacija ciljeva i politike Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za proteklu godinu kroz realizaciju Programa rada Skupštine za 2018. godinu;

2. Prijedlog Programa rada Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2019. godinu;

3. Program rada Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2019. godinu;

4. Ciljevi i politika Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2019. godinu.

Na današnjoj sjednici, Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde razmatala je, a potom i utvrdila implementaciju Ciljeva i politike Skupštine BPK Goražde za proteklu godinu kroz realizaciju Programa rada Skupštine BPK Goražde za 2019.godinu, te ciljeve i politike BPK Goražde za 2020.godinu.

Na današnjoj sjednici Skupština BPK Goražde dala je saglasnost na Program rada Skupštine BPK Goražde i Program rada Vlade BPK Goražde za 2020.godinu.

Programom rada Skupštine BPK Goražde, između ostalog,  predviđeno je razmatranje niza prijedloga zakona, a kako je istaknuto na sjednici, Program rada Skupštine BPK Goražde je otvoren za građane, privredna društva i druga pravna lica.

S tim u vezi,   Skupština će u u toku 2020.godine razmatrati po potrebi i ostale akte koji nisu planirani ovim programom, a za koje se ukaže potreba te koji budu podneseni u skupštinsku proceduru od strane ovlaštenih predlagača, a čije razmatranje bude od značaja za građane BPK Goražde, odnosno uređenje određenih pitanja iz nadležnosti Kantona.

Kada je riječ o Programu rada Vlade BPK Goražde, osnovni strateški ciljevi BPK Goražde definisani su Strategijom razvoja BPK Goražde za period 2016-2020 godina. U cilju osiguranja vertikalne i horizontalne integracije, naslonjeni su na Strategiju razvoja BiH za period 2010-2020. godina i  Strategiju socijalne uključenosti BiH 2010-2020, Vlade FBiH i Vlade kantona.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.