• OBJAVLJENO: 15.03.2006.
POZIV ZA 137-mu REDOVNU SJEDNICU VLADE BOSANSKO -PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE

sjednica će se održati 08.12.2005.godine (četvrtak) u 09.00 sati u kabinetu Premijera Bosansko – podrinjskog kantona Goražde.

Za sjednicu predlažem s l i j e d e ć i:

Dnevni red

1. Usvajanje Zapisnika sa 136-te redovne sjednice Vlade Bosansko – podrinjskog kantona Goražde.

2. Razmatranje prijedloga Odluka iz oblasti Ministarstva za privredu:
a) Razmatranje prijedloga Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o mjerama za unapređenje stočarske proizvodnje na području Bosansko – podrinjskog kantona Goražde.
b) Razmatranje prijedloga Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o ustupanju na privremeno korištenje objekata, zemljišta i mjesta na antenskim stubovima na RTV objektima, u vlasništvu BPK-a Goražde.
c) Razmatranje prijedloga Rješenja o imenovanju članova Skupštine Privrednog društva “Bosansko-podrinjske šume” d.o.o. Goražde.

3. Razmatranje prijedloga Odluka iz oblasti Ministarstva unutrašnjih poslova:
a) Razmatranje prijedloga Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova BPK-a Goražde.
b) Razmatranje prijedloga Odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje Ugovora za kupovinu policijskih uniformi, šapki …
c) Razmatranje prijedloga Zaključka o davanju saglasnosti Premijeru BPK-a Goražde za potpisivanje Ugovora o kupovini policijskih košulja, kožnih jakni, rukovica i obuće.

4. Razmatranje prijedloga Odluke iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja:
a) Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju novčanih sredstava na ime pomoći za rad udruženja boračkih populacija.
b) Razmatranje prijedloga Odluke kojom se stavlja van snage Odluka o dodjeli jednokratne novčane pomoći socijalno nezbrinutim demobilisanim borcima na području BPK-a Goražde.
c) Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju sredstava za banjsko-klimatsko liječenje u RRC “Fojnica”.
d) Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Programa sa izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava sa koda “Izdaci za kategorije boračkih populacija” broj: 11-14-223/05 od 09.02.2005.godine.

5. Razmatranje prijedloga Odluka iz oblasti Ministarstva za finansije:
a) Razmatranje prijedloga Odluke o vršenju popisa i formiranju komisija za popis u BPK-a Goražde na dana 31.12.2005.godine.
b) Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju službenog putovanja u inostranstvo.
c) Razmatranje prijedloga Odluke o preusmjeravanju sredstava.

6. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju saglasnosti za pregovaranje i imenovanje predstavnika.

7. Razmatranje prijedloga Odluke iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport:
a) Razmatranje prijedloga Odluke o stavljanju van snage Odluke o davanju saglasnosti na potpisivanje Ugovora o realizaciji nastavnih aktivnosti dislocirane nastave u Goraždu.
b) Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju novčanih sredstava J.P. “Kulturno-informativni centar Prača” – Radio Prača.

8. Razmatranje prijedloga Zaključka o davanju saglasnosti Premijeru BPK-a Goražde za potpisivanje Ugovora o isporuci i korištenju toplotne energije.

9. Razmatranje prijedloga Odluke o dodjeli lož ulja J.P. “Sportsko-kulturno privredni centar” Goražde.

10. Razmatranje prijedloga Rješenja o razrješenju predsjednika Upravnog odbora Agencije za privatizaciju.

11. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju službenog putovanja u inostranstvo.

12. Razmatranje sponzorske ponude “Elektroakustik” d.o.o. Goražde.

13. Tekuća pitanja.

P R E M I J E R
mr. Salko Obhođaš


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.