• OBJAVLJENO: 14.06.2022.
136. sjednica
Za realizaciju Programa ruralnog razvoja za 2022.godinu iz budžeta Ministarstva za privredu odobreno 60.000 KM

D n e v n i  r e d

1. Usvajanje Zapisnika sa 35. telefonske sjednice Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu:

2.1. Odluka o imenovanju direktora Turističke organizacije BPK-a Goražde;

2.2. Rješenje o imenovanju Nadzornog odbora Turističke organizacije BPK-a Goražde;

2.3. Odluka o davanju saglasnosti za isplatu subvencija profitne marže privrednom društvu “Goraždeputevi” d.d. Goražde;

2.4.  Odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj u poljoprivredi- “Proizvodnja merkatilnog krompira-SPP,SPO,ZZ,DOO za petnaest (15) registrirana poljoprivredna poizvođača – obrtnika sa područja BPK-a Goražde;

2.5. Odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj u poljoprivredi- “Proizvodnja žitarica i ljekovitog bilja (pšenica, raž, ječa, zob, heljda, facelija, kamilica, menta, neven, kantarion) SPP,SPO,ZZ,DOO i fizička lica – proljetna sjetva 2021.godine – prenos;

2.6. Odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj u poljoprivredi-“Proizvodnja u zatvorenom prostoru-plastenička proizvodnja (fizička lica)” za dvadeset (20) registrirana poljoprivredna proizvođača sa područja BPK-a Goražde;

2.7. Odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj u poljoprivredi-“Proizvodnja u zatvorenom prostoru-plastenička proizvodnja (pravna lica) sa osamnaest (18) registriranih poljoprivrednih proizvođača – obrtnika u poljoprivredi sa područja BPK-a Goražde;

2.8.  Odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj u poljoprivredi-“Proizvodnja merkatilnog krompira-fizička lica” za petnaest (15) registrirana poljoprivredna proizvođača sa područja BPK-a Goražde;

2.9. Odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji-sufinansiranje obaveza po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za zaposlene u poljoprivredi (žene);

2.10. Odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji-sufinansiranje obaveza po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za zaposlene u poljoprivredi (muškarci);

2.11. Zaključak o utvrđivanju prijedloga odluke o javnom interesu za izgradnju kulturno-rekreativnog kompleksa na lokalitetu Rorovi u Goraždu;

2.12. Odluka o dodjeli novčanih sredstava po Programu utroška sredstava „Program ruralnog razvoja za 2022.godinu;

2.13.Odluka o imenovanju direktora Kantonalne uprave za šumarstvo Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

3. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice:

3.1. Zaključak o prihvatanju veće cijene lijeka Haloperidol.

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport:

4.1. Odluka o odobravanju V (petog) i VI (šestog) dijela od ukupno XII (dvaneset) dijelova novčanih sredstava Sportskom savezu BPK-a Goražde za 2022.godinu;

4.2. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime isplate treće i četvrte rate od ukupno sedam, studentskih stipendija studentima sa područja BPK-a Goražde za studijsku 2021/2022.godinu;

4.3. Rješenje o razrješenju privremenog predsjednika i Rješenje o imenovanju predsjednika Skupštine JP RTV BPK Goražde.

5. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline:

5.1. Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o dopuni i izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

6. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za unutrašnje poslove:

6.1.Odluka o odobravaju prodaje oružja-kratkih cijevi;

6.2. Informacija o stanju sigurnosti i aktivnostima iz nadležnosti rada Uprave policije za maj 2022.godine;

6.3.Odluka o odobravanju prodaje službenih motornih vozila;

6.4. Zaključak o davanju saglasnosti za potpisivanje Ugovora o djelu.

7. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog katona Goražde:

7.1. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku sukcesivne isporuke kompjuterske opreme za potrebe institucija i Zaključak o usvajanju Izvještaja Komisije BPK-a Goražde;

7.2. Saglasnost za zaključivanje Ugovora o djelu;

7.3. Mišljenje na Prijedlog odluke o privremenoj zabrani izvoza određenih šumskih drvnih sortimenata,ogrijevnog drveta i proizvoda od drveta;

7.4. Incijativa;

7.5. Mišljenje na Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode.

8. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Direkcije robnih rezervi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

8.1. Saglasnost, traži se.;

8.2. Informacija.

9. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Kantonalne uprave za inspekcijske poslove:

9.1. Odluka o davanju saglasnosti za nabavku kancelarijskog namještaja.

10. Razmatranje prijedloga odluka i zaključka iz oblasti Službe za zajedničke poslove kantonalnih organa:

10.1. Izmjene i dopune Odluke o rasporedu kancelarijskih prostorija.

11. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Službe za odnose s javnošću:

11.1. Izvještaj o radu Službe za odnose s javnošću BPK-a Goražde za 2021.godinu.

12. Tekuća pitanja.

Vlada BPK Goražde na današnjoj 136.redovnoj sjednici odobrila je isplatu sredstava za podsticaj u poljoprivredi (pravna i fizička lica) u ukupnom iznosu od 78.273,10 KM. Novčani podsticaji namijenjeni su: za proizvodnju merkatilnog krompira za 30 registrirana poljoprivredna proizvođača, plasteničku proizvodnju za 38 registrirana poljoprivredna proizvođača, proizvodnju žitarica i ljekovitog bilja– proljetna sjetva, prijenos iz 2021.godine, za 16 korisnika, kao i za sufinansiranje obaveza po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za zaposlene u poljoprivredi (žene i muškarci) za 30 registriranih poljoprivrednih proizvođača-obrtnika.

Po osnovu utroška sredstava iz Programa ruralnog razvoja za 2022.godinu, iz budžeta Ministarstva za privredu odobreno je 60.000 KM. Sredstva za investicije u poljoprivredna gazdinstva dobilo je 31 lice, te 6 lovačkih udruženja i sportsko-ribolovnih društava za očuvanje autohtonih životinjskih vrsta. Po osnovu ovog programa, Gradu Goražde odobrena su sredstva za realizaciju dva, a općinama Pale i Foča u Federaciji BiH za po jedan projekt ruralne infrastrukture.

Iz budžeta Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport, za isplatu treće i četvrte rate, od ukupno sedam studentskih stipendija, studentima s područja BPK-a Goražde za studijsku 2021/2022.godinu odobreno je 53.920 KM, a Sportskom savezu BPK-a Goražde 10.200 KM za isplatu petog i šestog dijela, od ukupno dvanaest dijelova za ovu godinu.

Na zahtjev Grada Goražde, utvrđen je prijedlog Odluke o javnom interesu za izgradnju kulturno-rekreativnog kompleksa na lokalitetu Rorovi u Goraždu koji je proslijeđen u skupštinsku proceduru.

Vlada BPK Goražde dala je pozitivno mišljenje na Prijedlog odluke o privremenoj zabrani izvoza određenih šumskih drvnih sortimenata, ogrijevnog drveta i proizvoda od drveta, upućene od strane Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, s ciljem obezbjeđenja neophodnih količina za prerađivačku industriju i otklanjanja prijetne od ozbiljne i nepopravljive štete za šume BiH te sprječavanja nestašice ovih proizvoda za stanovništvo i privredu.

Kantonalno ministarstvo urbanizma zaduženo je da pripremi Mišljenje na Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode Federacije BiH, a nadležna ministarstva za odgovor na poslaničku inicijativu zastupnice u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH Kenele Zuko.

Razmatrana je i primljena je k znanju Informacija o stanju sigurnosti i aktivnostima iz nadležnosti rada Uprave policije za maj ove godine. Prema ovom izvještaju, bezbjednosna situacija je zadovoljavajuća, a kao rezultat pojačane kontrole saobraćaja u ovom mjesecu izdvajamo više od 500 prekršajnih naloga zbog prekoračenja brzine koju su registrovali radari, dok je 35 vozača isključeno iz saobraćaja zbog vožnje pod djejstvom alkohola ili bez položenog vozačkog ispita.

Vlada je na današnjoj sjednici imenovala direktora Turističke organizacije BPK-a Goražde, kao i članove privremenog Nadzornog odbora ove organizacije.

Na mandatni period od pet godina imenovan je direktor Kantonalne uprave za šumarstvo Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a nakon razrješenja privremenog predsjednika, imenovan je i novi predsjednik Skupštine JP RTV BPK Goražde.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2022. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.