• OBJAVLJENO: 31.05.2004.
64.sjednica
Usvojen prijedlog amandmana na Ustav Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Članovi Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na svojoj 64. redovnoj sjednici usvojili su prijedlog amandmana na Ustav Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i po skraćenom postupku uputili ga u skupštinsku proceduru. Ovim amandamanima vrši se usklađivanje Ustava ovog kantona sa amandmanima na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine, koji se odnose na izbor općinskog načelnika.

Na ovoj sjednici usvojena je i Odluka o finansiranju troškova prijevoza ratnih vojnih invalida i porodica šehida i poginulih boraca BPK Goražde na relacijama Goražde-Sarajevo-Goražde i Goražde–Fojnica-Goražde, za što će se iz budžeta Ministarstva za boračka pitanja, do kraja ove godine, izdvojiti sredstva u iznosu od 15.000,00 KM.

Vlada je dala saglasnost premijeru kantona na potpisivanje ugovora o korišćenju usluga banjsko-klimatskog liječenja boračkih populacija u RRC “Fojnica” Fojnica vrijednog 50.000,00 KM, kao i saglasnost na potpisivanje Sporazuma o utvrđivanju naknade za zdravstvenu zaštitu lica kojima je priznato svojstvo korisnika boračko-invalidske zaštite. Za realizaciju ovog sporazuma, Vlada BPK obezbijediće Kantonalnom zavodu zdravstvenog osiguranja Goražde sredstva u iznosu od 25.000,00 KM .

Donesena je takođe, i Odluka o upućivanju i načinima upućivanja civilnih žrtava rata, paraplegičara, distrofičara i oboljelih od cerebralne dječije paralize na banjsko i klimatsko liječenje.

Na ovoj sjednici, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde usvojila je prijedlog izmjene Odluke o planiranju i plasiranju sredstava za podsticaj investicija iz budžeta Bosansko-podrinjskog kantona i uputila ga u skupštinsku proceduru. Naime, kriteriji za dodjelu ovih sredstava, ( u budžetu je za ovu namjenu planirano 500.000,00 KM) bili su previše visoko postavljeni u odnosu na mogućnosti potencijalnih investitora, pa tako ni dvije firme koje su aplicirale, iako su predvidjele ulaganja u nove investicije  i zapošljavanje novih radnika, nisu mogle dobiti zadovaljavajući broj poena. Prema usvojenoj odluci, kriteriji su nešto blaži, ali ipak, daju mogućnost da se u privredi ovog kantona uposli novih 100 do 200 radnika.

Usvojena je i Odluka o davanju u zakup prostora u vlasništvu BPK Goražde na lokalitetu Vitkovića i to: firmi “UNIVERZAL” export-import Goražde, koja se obavezala da će uposliti 20 radnika sa područja BPK Goražde, uz investiciono ulaganje do 1.500.000,00 KM  i firmi “IN-KRUG” d.o.o. Goražde, koja će, pored ulaganja u objekat u iznosu od 25.000,00 KM, uposliti 25 novih i prekvalifikovati 14 trenutno uposlenih radnika.

Na prijedlog ministra za urbanizam prostorno uređenje i zaštitu okoline Vladimira Nedimovića, Vlada BPK Goražde usvojila je Oduku o visini potrebnih prihoda za zadovoljenje stambenih potreba za korisnike privremenog smještaja. Prema visini potrošačke korpe za mjesec april 2004. godine na području BPK Goražde koja je za četveročlanu porodicu iznosila 421,00 KM, usklađena je i ova odluka, pa tako visina mjesečnih prihoda porodica koje same za sebe obezbjeđuju smještaj treba da iznosi:

  • za porodicu od 4 člana 621,00 KM
  • za porodicu od 3 člana 515,00 KM
  • za porodicu od 2 člana 410,00 KM
  • za porodicu od 1 člana 305,00 KM

Vlada je na ovoj sjednici, između ostalog, donijela rješenje o imenovanju komisije za provođenje konkursa za imenovanje direktora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, te odobrila povratnicima u Srpsko Goražde-Kopači sredstva u iznosu od 300,00 KM za sanaciju lokalnog puta Brijest-Zapljevac.

Članovi Vlade BPK Goražde dali su saglasnost na kupovinu 15 komada knjige “Američka politika prema Bosni i Hercegovini” dr Seada Omerbegovića, a za odobrenim sredstvima od 2000,00 KM pristali da budu  glavni pokrovitelji prvog solističkog koncerta mlade Goraždanke Lejle Hrelje.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.