• OBJAVLJENO: 15.03.2005.
Održana 119. sjednica Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Članovi Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na svojoj 119. redovnoj sjednici dali su saglasnost na Pravilnik o postupku, uslovima i kriterijima za odobravanje jednokratne novčane pomoći borcima i članovima njihovih porodica koji je u skladu sa Zakonom o dopunskim pravima boraca u BPK-u Goražde.
Saglasnost je data, takođe, Premijeru i ministru za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice za potpisivanje Ugovora sa Federalnim ministarstvom raseljenih osoba i izbjeglica o zajedničkoj realizaciji projekta „Stambeno zbrinjavanje socijalno ugroženih povratnika na prostoru Gornjedrinske regije koji žive u šupama, kolibama, podrumima, te pomoć za ugradnju doniranog građevinskog materijala.“
Na sjednici su donesena rješenja o razrješenju starih, kao i rješenja o imenovanju novih predsjednika i članova upravnih odbora JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde i JU „Centar za socijalni rad“ BPK-a Goražde.
Vlada je usvojila Izvještaj o radu Ministarstva za unutrašnje poslove BPK-a Goražde za mjesec juni 2005. godine, kao i šestomjesečni izvještaj ovog ministarstva. Prema riječima resornog ministra Nusreta Sipovića, stanje u svim segmentima djelovanja policije i ostalih službi u ovom periodu bilo je zadovoljavajuće,a zabilježeno je i smanjenje prekršaja iz oblasti saobraćaja u odnosu na isti period iz predhodne godine.
Vlada je dala saglasnost na Program „Javni radovi 2005.“ koji je svojom odlukom utvrdio Upravni odbor Službe za zapošljavanje BPK-a Goražde, uz sugestije Upravnom odboru da pri razmatranju konkretnih projekata koji će se realizovati u okviru ovog programa prioritet bude kvalitet ponuđenih projekata.
Na ovoj sjednici članovi Vlade donijeli su Odluku o prihvatanju Memoranduma o razumijevanju između Međunarodnog fonda za deminiranje i pomoć žrtvama mina (ITF) i Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, te za realizaciju ovog Memoranduma odobrili finansijska sredstva u iznosu od 25.000,00 KM.
U skladu sa realizacijom Programa investicionih ulaganja u oblasti vodoprivrede na području BPK –a Goražde za 2005. godinu kantonalnog Ministarstva za privredu, Vlada je na ovoj sjednici usvojila Odluku o dodjeli novčanih sredstava općini Pale- Prača za finansiranje projekta „Izgradnja distributivno-transportnog cjevovoda-vodovodni sistem Hrenovica“ u iznosu od 20.000,00 KM, dok je 30.000,00 KM dodjeljeno za finansiranje projekta „Obaloutvrda korita rijeke Prače“.
Novčana sredstva u iznosu od 2000,00 KM odobrena su i za podršku finansiranja Simpozija „Karakter ratnih sukoba u Bosni i Hercegovini između 1992-1995. godine“ koji organizuje Bošnjačka liga-Pokret za ravnopravnost, dok je iznos od 1.036,00 KM odobren za korišćenje banjskog i klimatskog liječenja u RRC „Fojnica“za dva lica oboljela od cerebralne dječije paralize i distrofije.
Vlada je odobrila i novčana sredstva u iznosu od 5.000,00 KM Poljoprivrednoj zadruzi „Medina“ iz Goražda za realizaciju programa „Nadomirenje i uvećanje pčelinjeg fonda BPK“, te sredstva u iznosu od 6.200,00 KM Veterinarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu za ispitivanje sindroma larve „Migrans“.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.