• OBJAVLJENO: 24.03.2016.
54.sjednica
Razmatrani izvještaji o radu i finansijski planovi Zavoda za javno zdravstvo i Zdravstvenog osiguranja BPK Goražde

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde  održala je 24.03.2016.godine (četvrtak) 54.redovnu sjednicu na kojoj je razmatran slijedeći:

D n e v n i  r e d

 1. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice:

1.1. Razmatranje Godišnjeg operativnog i finansijskog izvještaja o radu JU Zavod za javno zdravstvo BPK Goražde, za 2015.godinu;

1.2. Razmatranje Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja za 2016.godinu.

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

2.1. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu Komisije za provođenje postupka javne nabavke u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde, broj: 03-14-90-213/15 od 04.03.2016.godine;

2.2.. Prijedlozi odgovarajućih odluka iz teksta Izvještaja (12);

2.3. Odluka o utvrđivanju visine naknade za rad u Komisiji za provođenje postupka javne nabavke u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde;

2.4. Odluka o odobravanju službenog putovanja u inostranstvo;

2.5. Odluka  o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju standarda i kriterija za imenovanje Direktora Agencije za privatizaciju u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.

3. Tekuća pitanja:

– Odluka o odobravanju nabavke lož ulja.

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 54. redovnoj sjednici razmatrala je Godišnji operativni i finansijski izvještaj o radu JU Zavod za javno zdravstvo BPK Goražde za 2015.godinu.

Vlada nije imala primjedbi na predmetni izvještaj te ga je uputila Skupštini na razmatranje. Resorni ministar Nurija Vesnić izdvojio je u izvještaju izražen problem nedovoljnog finansiranja od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja u dijelu sekundarnog nivoa javnozdravstvene zaštite, kao i nedostatak visokostručnog medicinskog kadra. Ukazano je takođe na neophodnost ubrzanja dobivanja potrebnih certifikata za puštanje u rad labaratorije za kontrolu ispravnosti hrane, koja će po svojim karakteristikama biti jedina na području Jugoistočne Bosne.

Vlada nije imala primjedbi ni na prijedlog Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2016.godinu. On je u iznosu od 15.421.389 KM upućen Skupštini BPK-a na usvajanje. Uz Finansijski plan dostavljena je i Odluka Upravnog odbora Zavoda o pokriću deficita iskazanog u Izvještaju o izvršenju za 2015.godinu u iznosu od 1.063.612 KM.  Pokriće gubitka koji je, kako je navedeno, najvećim dijelom, rezultat neostvarenja prihoda po osnovu doprinosa izvršiće se u periodu od tri godine.

Na današnjoj sjednici razmatran je i usvojen Izvještaj o radu Komisije za provođenje postupka javne nabavke u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde. Vlada je odobrila 11 od 14 provedenih lotova. Tri javne nabavke koje se odnose na ponudu materijala i usluga za redovno održavanje zgrada, kao i za servisiranje i isporuku kompjuterske opreme su poništene, te će se za njih provesti ponovni postupak.

Danas je Vlada takođe usvojila Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o standardima i kriterijima za imenovanje direktora Agencije za privatizaciju BPK-a Goražde, te dala saglasnost Direkciji za robne rezerve za nabavku 12.000 litara lož ulja.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.