• OBJAVLJENO: 18.04.2016.
59.sjednica
Odobrena isplata tranše studentskih kredita za studijsku 2015/16. godinu

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde  održala je 18.04.2016.godine (ponedeljak) 59.redovnu sjednicu na kojoj je razmatran slijedeći:

D n e v n i  r e d

1. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja:

1.1. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime pomoći za rad udruženja boračkih populacija za mjesec januar 2016.godine;

1.2. Odluka o odobravanju novčanih sredstava za Projekat poboljšanja statusa boračkih populacija za mjesec januar 2016.godine;

1.3. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime pomoći za rad udruženja boračkih populacija za mjesec februar 2016.godine;

1.4. Odluka o odobravanju novčanih sredstava za Projekat poboljšanja statusa boračkih populacija za mjesec februar 2016.godine;

1.5. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime pomoći za rad udruženja boračkih populacija za mjesec mart 2016.godine;

1.6. Odluka o odobravanju novčanih sredstava za Projekat poboljšanja statusa boračkih populacija za mjesec mart 2016.godine.

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za finansije:

2.1. Odluka o odobravanju tekućih  transfera općinama u sastavu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

3. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport:

3.1. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime isplate studentskih kredita studentima sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za studijsku 2015/2016 godinu za mjesec novembar 2015.godine.

4. Tekuća pitanja.

Na prijedlog ministra Meha Mašale, pod 4. tačkom dnevnog reda razmatrat će se podtačka 4.1.

4.1. Odlukao davanju saglasnosti na Program utroška sredstava Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde sa ekonomskog koda  615 100 Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti (vodne naknade)

Na prijedlog ministra Damira Žuge, pod 3. tačkom dnevnog reda razmatrat će se podtačka 3.2.

3.2. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime interventne pomoći nosiocu sportskih djelatnosti na nivou Bosanko – podrinjskog kantona Goražde.

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde danas je održala 59. redovnu sjednicu.

U oblasti Ministarstva za boračka pitanja, Vlada je donijela odluke o odobravanju novčanih sredstava na ime pomoći za rad udruženja boračkih populacija, kao odluke o odobravanju sredstava za Projekat poboljšanja statusa boračkih populacija za januar, februar i mart 2016. godine.

Na prijedlog Ministarstva za finansije, Vlada je donijela Odluku o odobravanju tekućih transfera općinama u sastavu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za mart 2016. godine.

Na današnjoj sjednici, Vlada je donijela i Odluku o odobravanju novčanih sredstava na ime isplate tranše studentskih kredita studentima s područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za studijsku 2015/2016. godinu.

U skladu s prijedlogom Ministarstva za privredu, Vlada je donijela Odluku o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava Ministarstva za privredu sa ekonomskog koda 615100 – Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti (vodne naknade) koji se odnosi na uklanjanje naplavina iz korita rijeke Drine, na dionici od Mosta Alije Izetbegovića do Baćanskog mosta u Goraždu.

Zbog službenog odsustva premijera Emira Okovića, današnjom sjednicom je, po ovlaštenju Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, predsjedavao ministar za finansije Nudžeim Džihanić.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.