• OBJAVLJENO: 21.07.2016.
70.sjednica
Usvojena Strategija razvoja turizma Bosansko-podrinjskog kantona Goražde 2016-2020.godine

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala je 21.07.2016.godine (četvrtak) 70.redovnu sjednicu na kojoj je razmatran slijedeći:

D n e v n i   r e d

1. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport:

1.1. Odluka o odobravanju novčanih sredstava Udruženju oboljelih od cerebralne paralize i distrofije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za provođenje djelatnosti u oblasti kulture;

1.2. Odluka o odobravanju novčanih sredstava Sporstkom savezu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na ime redovne tranše za mjesec maj i juni 2016.godine;

1.3. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime interventne pomoći nosiocima sportskih djelatnosti na nivou Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

1.4. Odluka o odobravanju novčanih sredstava Kulturnom udruženju mladih Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

1.5. Zaključak o davanju saglasnosti JU SSŠ „Džemal Bijedić“ Goražde, za pokretanje procedure na realizaciji Projekta „Utopljavanje školske zgrade te otvaranju dodatnih ulaza u zgradu JU SSŠ „Džemal Bijedić“ Goražde;

1.6. Zaključak o davanju saglasnosti JU SSŠ „Džemal Bijedić“ Goražde, za pokretanje procedure na realizaciji Projekta „Izvođenje radova na zamjeni vanjske stolarije i radova na zamjeni krova na objektu škole“;

1.7. Odluka o davanju saglasnosti Školskom odboru JU MSŠ „Enver Pozderović“ Goražde i JU SSSŠ „Džemal Bijedić“ Goražde za upis učenika u I razred.

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice:

2.1. Odluka o odobravanju novčanih sredstava za sanaciju putnog pravca Paravci-Zubanj u Opštini Rudo;

2.2. Odluka o odobravanju novčanih sredstava za sanaciju putnog pravca Živojevići-Šovšići u Opštini Novo Goražde;

2.3. Rješenje o imenovanju Komisije za izbor direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

3. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja:

3.1. Odluka o davanju saglasnosti OPŠiPB BPK-a Goražde za Projekat obilježavanja „Dana šehida“ za 2016.godinu;

3.2. Odluka o davanju saglasnosti OPŠiPB BPK-a Goražde za Projekat odlaska porodica boračkih populacija u memorijalni centar Potočari i manifestacija Igman za 2016.godinu

3.3. Zaključak kojim se daje podrška federalnim organima vlasti na donošenju Zakona o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica, te se Prednacrt predmetnog Zakona upućuje na dalju proceduru Skupštini BPK Goražde.

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za unutrašnje poslove:

4.1. Informacija o stanju sigurnosti na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i aktivnostima iz nadležnosti rada Uprave policije za juni 2016.godine

4.2. Informacija o stanju sigurnosti na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i aktivnostima iz nadležnosti rada Uprave policije za period januar-juni 2016.godine.

5. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu:

5.1. Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava – Podsticaj za šumarstvo za 2016.godinu;

5.2. Odluka o davanju saglasnosti za nabavku šumarskih ljetnih uniformi;

5.3. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Strategije razvoja turizma Bosansko-podrinjskog kantona Goražde 2016-2020.godine;

5.4. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime Programa utroška sredstava Ministarstva za privredu za podršku razvoju neprofitnih organizacija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2016.godinu.

6. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

6.1. Pravilnik o radu Službe za zapošljavanje BPK Goražde;

6.2. Razmatranje zahtjeva općinama u sastavu BPK-a Goražde

6.3. Razmatranje Strateškog cilja 4-razvitak kvalitne i efikasne javne uprave i donošenje odluka i zaključaka po istoj;

6.4. Razmatranje konačnog Izvještaja o finansijskoj reviziji Budžeta BPK-a Goražde za 2015.godinu;

6.5. Odluka o plaćanju računa.

7. Tekuća pitanja.

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 70.redovnoj sjednici utvrdila je prijedlog Strategije razvoja turizma Bosansko-podrinjskog kantona Goražde 2016-2020.godine i uputila ga Skupštini na usvajanje.

Prema obrazloženju resornog ministra Meha Mašale, Strategijom su određeni srednjoročni ciljevi planiranja i razvoja turizma Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, u skladu sa ukupnim ekonomskim, socijalnim, ekološkim i kulturno-istorijskim razvojem. Za realizaciju četiri strateška pravca djelovanja  utvrđena u Strategiji biće potrebno izdvojiti 3.760.000 KM.

Iako je u ovoj strategiji nekropola stećaka u Goršić polju već prepoznata kao jedan od potencijalnih resursa za razvoj turizma, Vlada je posebno usmjerila pažnju na ovaj segment Strategije, budući da se odnedavno ova nekropola nalazi na UNESCO-ovoj listi Svjetske kulturne baštine.

Pažnja Vlade danas je bila usmjerena i na sažetak Akcionog plana za provedbu Stateškog cilja 4 iz Strategije razvoja kantona 2016-2020.godina kojeg je pripremilo Ministarstvo za pravosuđe, a odnosi se na razvoj kvalitetne, ekonomične i efikasne javne uprave u službi građana. Uz usvojene mjere, Vlada je zadužila i ostala ministarstva da sačine akcione planove za realizaciju strateških ciljeva iz njihove nadležnosti, te formirala dvije komisije koje će raditi na realizaciji mjera iz oblasti digitalne komunikacije i provođenju postupka „giljotiranja propisa“, odnosno pojednostavljivanja i pojeftinjenja procedura i provedbe postupaka po službenoj dužnosti organa uprave.

Razmatran je takođe i konačan Izvještaj o finansijskoj reviziji Budžeta BPK-a Goražde za 2015.godinu te zaduženo Ministarstvo za finansije da u saradnji sa drugim ministarstvima sačini akcioni plan za uklanjanje uočenih nedostataka.

Vlada je usvojila stav i mišljenje Ministarstva za boračka pitanja o prednacrtu Zakona o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica, te ga uputila na dalju proceduru Skupštini BPK Goražde.

Odobrena su takođe sredstva za realizaciju projekata Organizacije šehida i poginulih boraca koji se odnose za obilježavanje „Dana šehida“ i odlaska porodica boračkih populacija u Memorijalni centar Potočari te obilježavanje manifestacije „Igman „ .

Vlada je na današnjoj sjednici odobrila sredstva za realizaciju projekata općina u sastavu Kantona. Općini Foča u FBiH odobreno je 50.000 KM za sufinansiranje izgradnje sportske balon hale, a 10.000 KM za razvoj infrastrukture lokalnih puteva. Općini Pale u FBiH Vlada je odobrila 50.000 KM za sufinansiranje projekta izgradnje obaloutvrde i fekalnog kolektora, dok je sa 20.000 KM podržan projekt Općine Goražde koji se odnosi na sanaciju putnog pravca Berič-Cerovnjak.

Na prijedlog Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, izdvojena su sredstva za sanaciju puteva u mjestima povratka: Paravci-Zubanj u Opštini Rudo i Živojevići-Šovšići u Opštini Novo Goražde.

Vlada je razmatrala i usvojila informacije o stanju sigurnosti na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i aktivnostima iz nadležnosti rada Uprave policije za prvih šest mjeseci i mjesec juni ove godine.

Kako ističe resorni ministar Nijaz Musić, stanje sigurnosti na osnovu statističkih pokazatelja u ovom izvještajnom periodu je zadovoljavajuće, posebno u odnosu na druge kantone.

Tako je u prvoj polovini ove godine došlo do smanjenja broja registrovanih krivičnih djela i saobraćajnih nesreća, te povećanja broja registrovanih prekršaja. Uz usvajanje informacija, a obzirom na godišnje odmore i predstojeći Festival prijateljstva, Vlada je zadužila Ministarstvo unutrašnjih poslova da pojača kapacitete, te da posebnu pozornost usmjeri na sprječavanje pojava iz oblasti neovlaštene proizvodnje i stavljanja u promet i uživanja opojnih droga.

Vlada je dala saglasnost MSŠ „Enver Pozderović“ i SSŠ „Džemal Bijedić“ za upis učenika u I razred gimnazije i poljoprivredne škole, odnosno I razred administrativne stuke  i zanimanja obrađivač gume i plastike, za učenike koji ne ispunjavaju uslove u pogledu kriterija za upis.

JU SSŠ „Džemal Bijedić“ Goražde data je saglasnost za pokretanje procedure na realizaciji projekata „Utopljavanje školske zgrade te otvaranju dodatnih ulaza u zgradu „ i „Izvođenje radova na zamjeni vanjske stolarije i radova na zamjeni krova na objektu škole“.

Vlada je odobrila i Program utroška sredstava Ministarstva za privredu-  Podsticaj za šumarstvo za 2016.godinu u iznosu od 30.000 KM, kao i sredstva za realizaciju programa utroška sredstava namijenjena neprofitnim organizacijama: Privrednoj i Obrtničkoj komori i Udruženju poslodovaca BPK u iznosu od 15.000 KM.

Vlada je odobrila redovne tranše Sportskom savezu za maj i juni, kao i sredstva Sportskom klubu „Libero“, na ime interventne pomoći nosiocima sportskih djelatnosti na nivou Bosansko-podrinjskog kantona Goražde .

Iz budžeta Ministarstva obrazovanja podržani su takođe Udruženje oboljelih od cerebralne paralize i distrofije i Kulturno udruženje mladih Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Vlada je usvojila Pravilnik o organizaciji i sitematizaciji radnih mjesta Službe za zapošljavanje BPK Goražde dok je na doradu vraćen njen Pravilnik o radu.

Na ovoj sjednici, na prijedlog Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, Vlada je donijela rješenje o formiranju Komisije za izbor direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK-a Goražde.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.