• OBJAVLJENO: 28.04.2017.
101.sjednica
Data saglasnost za potpisivanje ugovora o sufinansiranju izgradnje centralnog spomen obilježja braniocima BPK Goražde

D n e v n i   r e d

1. Razmatranje Zapisnika sa 99. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za unutrašnje poslove:

2.1. Nacrt Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije;

2.2. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u MUP-a BPK-a Goražde;

2.3. Informacija o stanju sigurnosti na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i aktivnostima iz nadležnosti rada Uprave policije za mjesec januar-mart 2017.godine.

3. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu:

3.1. Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za pokretanje postupka javne nabavke;

3.2. Odluka o davanju saglasnosti za plaćanje okončane situacije broj: 06/2017 od 20.02.2017.godine, ispostavljene od strane privrednog društva GPD „Drina“ d.d. Goražde, a koja se odnosi na izvođenje fasaderskih radova na istočnoj fasadi zgrade Ministarstva za privredu BPK Goražde

3.3. Zaključak o usvajanju Izvještaja o utrošku sredstava po Programu utroška sredstava „Program za podršku razvoju privatnog sektora za unapređenje proizvodnje na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražd“ za 2016.godinu utvrđenog u Budžetu Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport:

4.1. Odluka o davanju saglasnosti za raspisivanje Konkursa i Oglasa za popunu upražnjenog radnog mjesta;

4.2. Zaključak o davanju saglasnosti ministru za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na potpisivanje Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde;

4.3. Odluka o odobravanju službenog putovanja u inostranstvo – Holandija, u studijsku posjetu obrazovnim institucijama Holandije, Amiri Borovac, stručnoj savjetnici za predškolsko i osnovno obrazovanje u Ministarstvu za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

4.4. Zaključak o primanju k znanju Informacije o početku obaveznog programa za djecu u godinu pred polazak u školu;

4.5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Kriterija za dodjelu studentskih kredita redovnim studentima dodiplomskog studija i studentima I i II ciklusa studija;

4.6. Odluka o odobravanju akontativne isplate novčanih sredstava  Fudbalskom klubu „Goražde“ ;

4.7. Odluka o odobravanju novčanih sredstava Muškom rukometnom klubu „Goražde“ Goražde.

5. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja:

5.1. Odluka o odobravanju novčanih sredstava Savezu  dobitnika najvećih ratnih priznanja za Projekat – tradicionalni susreti „Zlatni Ljiljan“ Federacije BiH

5.2. Odluka o odobravanju novčanih sredstava Savezu  dobitnika najvećih ratnih priznanja za Projekat – tradicionalno okupljanje „Zlatnih Ljiljana“BPK-a Goražde

6. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

 6.1. Pismo namjere;

6.2. Zaključak za potpisivanje Izjave;

6.3. Zaključak o davanju saglasnosti premijeru BPK-a Goražde za potpisivanje Ugovora o sufinansiranju izgradnje spomen obilježja, uređenja mezarja i grobalja;

6.4. Odluka o sufinansiranju projekta;

6.5. Jednokratne novčane pomoći.

7. Tekuća pitanja.

Na svojoj današnjoj sjednici, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde dala je saglasnost premijeru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za potpisivanje Ugovora sa Federalnim ministarstvom za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata o sufinansiranju izgradnje spomen obilježja, uređenja mezarja i grobalja na području BPK Goražde, kojim će biti omogućeno pokretanje aktivnosti na izgradnji centralnog spomen obilježja braniocima u BPK Goražde.

Vlada je utvrdila i u daljnju skupštinsku proceduru uputila Nacrt zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije, te donijela odluke o davanju saglasnosti za sufinaniranje nabavke vozila hitne pomoći u Domu zdravlja u Prači, kao i za pokretanje postupka javne nabavke za izbor najpovoljnijeg ponuđača za realizaciju radova na uklanjanju naplavina iz korita rijeke Drine na lokalitetima nizvodno od „Mosta žrtava genocida u Srebrenici“.

U oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport, Vlada je razmatrala Prijedlog kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja u BPK Goražde. Konstatovano je da su osnovni paramteri ovog Kolektivnog ugovora usaglašeni s Općim kolektivnim ugovorom, a odluku o davanju saglasnosti za potpisivanje ugovora Vlada bi trebala donijeti na svojoj sljedećoj sjednici.

Vlada je dala saglasnost za isplatu novčanih sredstava MRK „Goražde“ za organizaciju kvalifikacione utakmice između rukometnih reprezentacija BiH i Finske koja će se odigrati 7. maja 2017. godine u Sportskoj dvorani „Mirsad Hurić“ u Goraždu.

Na današnjoj sjednici Vlada je dala i načelnu saglasnost na Program obilježavanja „Dana otpora u BPK Goražde“ koji počinje u četvrtak, 4. maja 2017. godine, a do kraja sjednice razmatrana je  Informacija o početku obaveznog programa predškolskog odgoja i obrazovanja za ovu godinu, kao i Informacija o stanju sigurnosti na području BPK Goražde i aktivnostima iz nadležnosti rada Uprave policije za period januar – mart 2017. godine.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2018. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.