• OBJAVLJENO: 23.06.2017.
108.sjednica
Usvojen Program kantonalnih novčanih podsticaja u poljoprivredi za 2017.godinu

D n e v n i   r e d

1.Razmatranje Zapisnika sa 106. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu:

2.1. Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava „Program kantonalnih novčanih podsticaja u poljoprivredi za 2017.godinu;

2.2. Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu za privredu – Direkcija za ceste BPK Goražde, da izvrši plaćanje Fakture broj: IF170057 od 30.05.2017.godine, na ime usluge izrade idejnog projekta, geotehničkih projekata i studija cestovnog povezivanja Goražda sa pravcem 3 SEETO mreže, dionica Sarajevo-Vardište (fazaI), prve mjesečne situacije, nakon dostavljenog Početnog izvještaja ispostavljene od strane instituta „IPSA“ d.o.o. Sarajevo, po Ugovoru o izvođenju radova broj: 03-14-378/17 od 11.04.2017.godine.

3. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja:           

3.1. Odluka o odobravanju novčanih sredstava Udruženju demobilisanih boraca;

3.2. Odluka o odobravanju novčanih sredstava za obilježavanje Memorijala „Meho Drljević-dedo i saborci“.

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice:

4.1. Rješenje o razrješenju i Rješenje o  imenovanju privremenog člana Upravnog odbora JZU Kantonalna bolnica Goražde.

4.2. Razmatranje Finansijskog plana JZU Kantonalna bolnica Goražde za 2017.godinu;

4.3. Odluka o odobravanju novčanih sredstava za obezbjeđivanje alternativnog smještaja kroz nadoknadu za kiriju za mjesec juni 2017.godine;

4.4. Rješenje o razrješenju i Rješenje o imenovanju UO JU Zavod za javno zdravstvo BPK Goražde, te Zaključak o prihvatanju Informacije Ministarstva o provedenoj proceduri za izbor i imenenovanje predsjednika i članova UO JU Zavod za javno zdravstvo BPK Goražde;

4.5. Program rada i finansijskog plana JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde za period 01.01. do 31.12.2017.godine;

4.6. Zaključak o usvajanju Akcionog plana Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice BPK Goražde za realizaciju Strateškog cilja 2. „Učiniti BPK Goražde mjestom kvalitetnog življenja“ iz Strategije razvoja BPK Goražde 2016-2020.godina.

5. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline:

5.1.Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Ministarstvu za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline BPK-a Goražde;

6. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport:

6.1. Odluka  o odobravanju novčanih sredstava na ime interventne pomoći za učešće sportista na 54. Međuopštinskimm omladinskim sportskim igrama (MOSI) „Pljevlja 2017“.

6.2.Odluka o odobravanju novčanih sredstava nosiocima sportskih djelatnosti na nivou BPK Goražde za dodatne programe.

7. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

7.1. Odluka za plaćanje računa;

7.2. Poslanička pitanja i inicijative.

7.3. Razmatranje dopisa Federalnog ministarstva prometa i komunikacija;

7.4. Razmatranje zahtjeva za sponzorstvo i pomoći;

7.5. Odluke o odobravanju sredstava za realizaciju projekata u povratničkim mjestima.

8. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Kantonalne uprave civilne zaštite:

8.1. Odluka o davanju saglasnosti Kantonalnoj upravi civilne zaštite BPK-a Goražde za nabavku opreme (stalnih sredstava) i materijala (sitnog inventara)

9. Tekuća pitanja.

Razmatrajući na početku sjednice prijedloge odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu Vlada je usvojila „Program kantonalnih novčanih podsticaja u poljoprivredi za 2017.godinu“ .

Program je usvojen u iznosu od 250.000 KM, a prema obrazloženju resornog ministra, u ovoj godini akcenat je dat na animalnu i biljnu proizvodnju za koje će biti izdvojeno najviše podsticajnih sredstava, a nakon njih i na podršku registrovanim poljoprivrednim proizvođačima i podsticanje zapošljavanja i edukacije u sektoru poljoprivrede.

Direkcija za ceste BPK Goražde dobila je saglasnost za plaćanje prve fakture u iznosu od 116.064 KM ispostavljene od strane instituta „IPSA“ d.o.o. Sarajevo za usluge izrade idejnog projekta, geotehničkih projekata i studija cestovnog povezivanja Goražda s pravcem 3 SEETO mreže, dionica Sarajevo-Vardište (faza I).

Vlada je razmatrala i Finansijski plan JZU Kantonalna bolnica Goražde za 2017.godinu, koji je uz uvažavanje stavova Ministarstva i činjenicu da ga nije razmatrao Upravni odbor ove ustanove, vraćen predlagaču na doradu.

Razmatran je i usvojen Akcioni  plan Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice BPK Goražde za realizaciju Strateškog cilja 2. „Učiniti BPK Goražde mjestom kvalitetnog življenja“ iz Strategije razvoja BPK Goražde 2016-2020.godina.

Vlada nije imala primjedbi na Program rada i finansijski plan JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde za period 01.01. do 31.12.2017.godine koji je upućen u skupštinsku proceduru.

Saglasnost Vlade dobio je i Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Ministarstvu za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline BPK-a Goražde.

Vlada je razriješila i imenovala jednog člana privremenog Upravnog odbora Kantonalne bolnice Goražde, a nakon primanja k znanju Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice o provedenoj proceduri za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora JU Zavod za javno zdravstvo BPK Goražde, donesena su rješenja o razrješenju privremenog i imenovanju stalnog Upravnog odbora ove javne ustanove.

Vlada je sa sredstvima od 2500 KM podržala održavanje Memorijalnog nogometnog turnira „Meho Drljević i saborci.

Odobrena su  sredstva za obezbjeđivanje alternativnog smještaja kroz nadoknadu za kiriju za mjesec juni 2017.godine.

Na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport, Vlada je odobrila novčana sredstava za učešće sportista na 54. Međuopštinskim omladinskim sportskim igrama (MOSI) „Pljevlja 2017“, te novčana sredstava nosiocima sportskih djelatnosti na nivou BPK Goražde za dodatne programe.

Kantonalna uprava civilne zaštite dobila je saglasnost za nabavku opreme i materijala .

U okviru svoje tačke dnevnog reda, Vlada je razmatrala dopis Federalnog ministarstva prometa i komunikacija u vezi prijedloga kredita za finansiranje Programa modernizacije regionalnih cesta, te zadužila Ministarstvo za finansije i kantonalnu Direkciju za ceste za pripremu odgovarajućeg materijala u vezi ovog prijedloga.

Razmatrana su poslanička pitanja i inicijative, kao i zahtjevi sa sponzorstvo i pomoći. S tim u vezi, Vlada je na današnjoj sjednici finansijski podržala određen broj udruženja i pojedinaca, među kojima izdvajamo podršku Udruženju građana povratnika u Čajniče i Medžlis Islamske zajednice Goražde.

Na kraju sjednice, Vlada je 26. juni, drugi dan ramazanskog Bajrama, proglasila plaćenim neradnim danom za sve budžetske korisnike, te dala preporuku rukovodiocima da omoguće uposlenicima da za 27.juni , treći dan ovog vjerskog blagdana, koriste godišnji odmor.

Ujedno, Vlada je svima onima koji obilježavaju ovaj najveći islamski blagdan uputila iskrene čestitke, uz želju da ga provedu u dobrom zdravlju i raspoloženju.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2019. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.