• OBJAVLJENO: 10.10.2017.
121. sjednica
Razmatrani amandmani na Prijedlog Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

D n e v n i   r e d

 1.Razmatranje amandmana na Prijedlog Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

 

Ad 1.

Uvodno obrazloženje dao je ministar Nijaz Musić te nakon d iskusije u kojoj su učestvovali prisutni ministri i predlagač amndmana, donesene su s lj e d e ć e:

 

O D L U K A

o djelimičnom prihvatanju amandmana

 Član 1.

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde djelimično prihvata Amandmane I, IV, i VII, poslanika Nena Zuka na Prijedog Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije.

 

Član 2.

Prihvaćeni dijelovi Amandmana z člana 1. ove Odluke ugradit će se u tekst Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije.

 

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u «Službenim novinama Bosansko – podrinjskog kantona Goražde».

 

O D L U K A

o neprihvatanju amandmana

Član 1.

Ne prihvataju se Amandmani II, III, V, i VI poslanika Nena Zuka na Prijedog Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije.

 Član 2.

Sastavni dio Odluke je prijedlog Amandmana poslanika Nena Zuka.

 

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u «Službenim novinama Bosansko – podrinjskog kantona Goražde».

 


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2019. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.