• OBJAVLJENO: 02.12.2004.
89. sjednica
Privremeno zdravstveno osiguranje za 482 radnika

Vlada BPK Goražde na svojoj 89. redovnoj sjednici, održanoj 17.11.2004.godine pod predsjedavanjem mr. Salka Obhođaša, dala je saglasnost premijeru kantona za potpisivanje Sporazuma o utvrđivanju naknade za privremeno zdravstveno osiguranje socijalno ugroženih kategorija radnika sa prebivalištem na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, koji ne ostvaruju prava iz radnog odnosa, a nisu zdravstveno osigurani po drugom osnovu.

Ovaj sporazum rezultat je sagledavanja i pokušaj prevazilaženja veoma teškog položaja radnika na ovom području koji ni po kakvom osnovu nisu zdravstveno osigurani, jer im njihovi poslodavci ne uplaćuju zdravstveno osiguranje ili su im preduzeća pred stečajem. Prema spisku koji je Ministarstvu za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice dostavio Glavni odbor sindikata BPK Goražde, privremeno zdravstveno osiguranje biće uplaćeno za 482 radnika i to do kraja ove godine, dok će za narednu godinu u budžetu biti predviđena sredstva za ovu namjenu. Ovo, zdravstveno osiguranje, prema riječima resornog ministra Nazifa Uručija, biće vođeno van sistema, na posebnim spiskovima, sve dok se ne steknu uslovi da radnici ovo pravo ne steknu redovnim putem.

Vlada BPK Goražde na ovoj sjednici usvojila je zaključak po kojem je naložila direktoru Agencije za privatizaciju BPK Goražde da odmah utvrdi način i izvrši povrat uplaćenih certifikata u skladu sa važećim zakonskim propisima na jedinstveni matični broj dioničara koji su učestvovali u procesu privatizacije preduzeća “Bazne hemije”, Malotonažne hemije”, “Grafike” i Motela bazeni” Vitkovići, čija je privatizacija pravosnažnim rješenjem Ministarstva za privredu poništena, a preduzeća vraćena u državno vlasništvo.

Na ovoj sjednici data je saglasnost premijeru kantona za potpisivanje ugovora sa izvođačima radova zimskog održavanja regionalnih i lokalnih cesta na području BPK Goražde, čija vrijednost ugovora prelazi 50.000,00 KM, dok je saglasnost za potpisivanje ugovora vrijednosti manje od te sume, dobio ministar za privredu Ferid Bučo.

Vlada je odobrila isplatu novčanih sredstava u iznosu od 2550,00 KM Zavodu zdravstvenog osiguranja na ime naknade za zdravstvenu zaštitu socijalno ugroženih kategorija stanovništva , novčana sredstva u iznosu od 3600,00 KM za obezbjeđivanje dvomjesečne kirije za 12 bespravnih korisnika tuđe imovine, koji imaju pravo na privremeni smještaj, kao i sredstva od 114,10 KM za nabavku 70 litara benzina za rad agregata koji koriste povratnici u mjestu Strgačina, opcina Rudo.

Na ovoj sjednici Vlada je dala saglasnost da se za direktora kantonalne ustanove Centar za socijalni rad imenuje dosadašnja direktorica Alma Delizaimovic.

Saglasnost za putovanje na generalnu sjednicu Skupštine evropskih regija koja će se ovog mjeseca održati u Beču, dobio je premijer BPK Gorazde mr. Salko Obhođaš. Na ovoj sjednici , Bosansko-podrinjski kanton Gorazde trebao bi da postane punopravni član Skupštine evropskih regija koja okuplja 170 članova iz evropskih zemalja.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.