• OBJAVLJENO: 12.04.2019.
190.sjednica
Usvojen Program kantonalnih novčanih podsticaja u poljoprivredi za 2019.godinu

D n e v n i   r e d

1. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu:

1.1. Odluka o davanju saglasnosti za isplatu subvencija, dijela profitne marže privrednom društvu „Pobjeda-Tehnology“ d.d. Goražde;

1.2. Odluka o davanju saglasnosti za isplatu subvencija, dijela profitne marže privrednom društvu „ATTP „Centroprevoz“ d.o.o. Goražde;

1.3.Odluka o davanju saglasnosti za isplatu subvencija, dijela profitne marže privrednom društvu „Foprtex“ d.o.o. Goražde;

1.4. Odluka o odobravanju predloženog Ugovora o finansiranju uz subvencioniranje dijela profitne marže za privredno društvo „Okac“ d.o.o. Goražde;

1.5. Odluka o davanju saglasnosti za isplatu subvencije, dijela profitne marže privrednom društvu „Hasanagić-Company“ d.o.o. Goražde;

1.6. Zaključak za nastavak aktivnosti vezanih za realizaciju stručnog osposobljavanja i praktične obuke mladi odraslih osoba sa srednjom stručnom spremom do 35 godina starosti koji aktivno traže posao, te podržava pismo namjere Udruženja za psihocosijalnu podršku i bolju budućnost „Progres“ Sarajevo;

1.7. Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu za privredu – Direkcija za ceste BPK-a Goražde, da izvrši plaćanje računa broj: 63/19 od 19.03.2019.godine, ispostavljen od strane privrednog društva „Okac“ d.o.o. Goražde, a odnosi se na treću tranšu Zimskog održavanja ugovorenog pravca za period 01.03. do 15.03.2019.godine;

1.8. Odluka o usvajanju „Programa kantonalnih novčanih podsticaja u poljoprivredi za 2019.godinu.

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport:

2.1. Odluka o davanju saglasnosti JU OŠ „Husein ef. Đozo“ Goražde za apliciranje na Javni poziv za učešće poslodavaca u realizaciji Programa sufinansiranja zapošljavanja u 2019.godini;

2.2. Odluka o davanju saglasnosti za apliciranje na Javni poziv za učešće poslodavaca u realizaciji Programa sufinansiranja zapošljavanja u 2019.godini;

2.3. Odluka o davanju saglasnosti JU OŠ „Husein ef. Đozo“ Goražde na pokretanje procedure na realizaciji projekta „Bratskih škola“ – Moj izbor je turski jezik“ a koja se odnosi na prevoz učenika i nastavnika u bratimljenu školi „Yahua Kemal“ Bajrampaša u Turskoj;

2.4.Odluka o davanu saglasnosti JU MŠS „Enver Pozderović“ Goražde na organizovanje dočeka gostiju iz Republike Turske – škole pobratima, a koja se odnosi na obezbjeđenje smještaja, hrane i prevoza za 8 predstravnika škole i 6 učenika.

3. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za finansije:

3.1. Informacija o vezi sa popravkom krova na zgradi Ministarstva za finansije.

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline:

4.1. Odluka o plaćanju finansijskog doprinosa Vlade BPK-a Goražde za implementaciju Projekta BIH 10/00106695 „Zeleni ekonomski razvoj“ u dijelu koji se odnosi na aktivnost „Povećanje energijske efikasnosti javnih objekata u BPK-a Goraždu“ (OŠ Mak Dizdar Vitkovići i zgrada Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK-a Goražde);

4.2. Odluka o plaćanju finansijskog doprinosa Vlade BPK-a Goražde za implementaciju Projekta BIH 10/00106695 „Zeleni ekonomski razvoj“ u dijelu koji se odnosi na aktivnost „Povećanje energijske efikasnosti javnih objekata u BPK-a Goraždu“ (JU Muzička škola Goražde i JU OŠ „Husein ef. Đozo“ Goražde).

5. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice:

5.1. Odluka o visini potrebnih prihoda za zadovoljenje stambenih potreba.

6. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose:

6.1. Uredbe o izmjenama Uredbi o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za državne službenik i namještenike.

7. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Minisatarstva za unutrašnje poslove:

 7.1.Uredba o izmjeni Uredbe o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata.

8. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

8.1. Molba za zdravstveno osiguranje;

8.2. Izvještaj Komisije za provođenje postupka javne nabavke fasadnih radova  na stambenoj zgradi u ul. 1.slavne višegradske brigade br. 3.u Goraždu, Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu Komisije;

8.3. Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde sa ekonomskog koda 614300-Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Muftijstvo-.;

8.4. Mišljenje, traži se.-

9. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Direkcije robnih rezervi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

9.1. Odluka o davanju saglasnosti Direkciji robnih rezervi BPK-a Goražde da izvrši nabavku 8.000 litara lož ulja i Odluka o davanju saglasnosti Direkciji robnih rezervi da izvrši nabavku 75,6 tona drvene peleti.

10. Tekuća pitanja.

Na prijedlog ministrice Sabire Bešlije, pod petom tačkom dnevnog reda razmatrat će se podtačka 5.2.

5.2. Odluka o davanju saglasnosti na Zaključak Upravnog odbora JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde, broj: 294/2019 od 29.03.2019.godine, o prijedlogu izbora za imenovanje direktora  JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde

 Usvajanjem  izmjena uredbi o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 190.redovnoj sjednici uvećala je linearno za 0,05 posto koeficijente za plaće državnih i policijskih službenika i namještenika u kantonalnim organima uprave Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Ove uredbe se prema obrazloženju predlagača, ministarstava pravosuđa i unutrašnjih poslova, nisu mijenjale od 2007.godine otkada su donesene, tako da do danas, po osnovu koeficijenata, nije bilo povećanja plaća za navedene budžetske korisnike. Izmjene će se primjenjivati od 1.aprila ove godine.

Na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada je usvojila Program kantonalnih novčanih podsticaja u poljoprivredi za 2019.godinu. Prema obrazloženju resornog ministra, ovaj program u iznosu od 450.000 KM podijeljen je na dva lota, od kojih se jedan odnosi na donošenje odluka i isplatu sredstava po zahtjevima iz 2018.godine, a ostatak sredstava predviđen je za ovu godinu i detaljnije će obraditi kroz izmjenu i dopunu programa, njegovu prezentaciju i provođenje javnih rasprava.

Vlada je izrazila zainteresovanost za nastavak aktivnosti vezanih za realizaciju stručnog osposobljavanja i praktične obuke mladih, odraslih osoba, sa srednjom stručnom spremom do 35 godina starosti koji aktivno traže posao, te podržala pismo namjere Udruženja za psihosocijalnu podršku i bolju budućnost „Progres“ iz Sarajeva. Saradnja Ministarstva za privredu sa ovim udruženjem, Obrtničkom komorom BPK i Fondacijom Wings of hope-Deutschland na zajedničkoj implementaciji projekta „PRO-POSO“ realizuje se već desetu godinu, a sam projekat jedan je od najuspješnijih projekata zapošljavanja mladih obrtnika.

Odobren je takođe i Program utroška sredstava Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde sa ekonomskog koda, Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Muftijstvo u iznosu od 15.000 KM, te usvojena Odluka o visini potrebnih prihoda za zadovoljenje stambenih potreba.

OŠ „Husein ef. Đozo“ i MŠS „Enver Pozderović“ iz Goražda dobile su saglasnost za realizaciju projekata bratskih škola iz Republike Turske.

Na prijedlog Ministarstva za urbanizam,Vlada je usvojila odluke o plaćanju finansijskog doprinosa Vlade BPK-a Goražde za implementaciju UNDP-ovog Projekta „Zeleni ekonomski razvoj“ u dijelu koji se odnosi na aktivnost „Povećanje energijske efikasnosti javnih objekata u BPK-a Goraždu“ (OŠ Mak Dizdar Vitkovići, zgrada Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK-a Goražde, JU Muzička škola Goražde i JU OŠ „Husein ef. Đozo“ Goražde).

Odobren je predloženi Ugovor uz subvencioniranje dijela profitne marže za privredno društvo „Okac“ d.o.o. Goražde, te data saglasnost za isplatu subvencija, dijela profitne marže privrednim društvima „Pobjeda-Tehnology“ d.d. Goražde, „ATTP „Centroprevoz“ d.o.o. Goražde, „Fortex“ d.o.o. Goražde i „Hasanagić-Company“ d.o.o. Goražde, a sve na osnovu ugovora sa BBI bankom o plasiranju linije finansiranja za privrednike s područja ovog kantona.

Usvojen je takođe i Izvještaj o radu Komisije za provođenje postupka javne nabavke fasadnih radova na stambenoj zgradi u ul. 1.slavne višegradske brigade br. 3.u Goraždu, te donijeta Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Vlada je dala saglasnost na zaključak Upravnog odbora JU Dom za stara i iznemogla lica Goražde o prijedlogu izbora za imenovanje Safeta Bajrovića, diplomiranog politologa za direktora ove ustanove.

Na kraju sjednice, Vlada je zadužila ministarstva za boračka pitanja i finansije da u roku od 10 dana dostave Skupštini mišljenje o nacrtu federalnog Zakona o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica, dok je Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice dobilo zaduženje Vlade za pripremu informacije o inspekcijskom nadzoru u Centru za socijalni rad BPK Goražde.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.