• OBJAVLJENO: 15.03.2006.
Održana 127.redovna sjednica Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Utvrđen rebalans Budžeta BPK-a Goražde za 2005. godinu!
Članovi Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na svojoj 127.redovnoj sjednici održanoj dana 21.09.2005.godine razmatrali su i utvrdili prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta BPK-a Goražde za 2005. godinu i uputili ga Skupštini kantona u dalju proceduru. Prema prijedlogu Ministarstva za finansije, rashodi i izdaci Budžeta za fiskalnu 2005. godinu iznose 22.382.663,00 KM.
Vlada je odobrila novčana sredstva u visini od 20.000,00 KM za jednokratne pomoći borcima i članovima njihovih porodica sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde koja će se izdvojiti iz budžeta Ministarstva za boračka pitanja, kao i sredstva od 4.851,00 KM za naknadu troškova banjsko-klimatskog liječenja 9 pacijenata-pripadnika boračkih populacija u RRC „Fojnica“ u Fojnici.
Vlada je usvojila i Program obilježavanja Dana BPK i Općine Goražde, te odobrila troškove za realizaciju ovog programa u visini od 2320,00 KM.
Saglasnost za popunu radnog mjesta šefa Zemljišno-knjižnog ureda dobio je Općinski sud u Goraždu, a ovom prilikom, Vlada je zadužila sva ministarstva, direkcije, službe i uprave da Ministarstvu za pravosuđe, upravu i radne odnose dostave svoje potrebe za popunu upražnjenih mjesta na poziciji državnih službenika radi njihovog objedinjavanja i objavljivanja putem zajedničkog konkursa.
Vlada je dala saglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Ministarstvu za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline, kao i saglasnost Službi za zajedničke poslove kantonalnih organa uprave za raspisivanje oglasa za popunu radnih mjesta četiri kafe kuharice i kurira.
Na ovoj sjednici utvrđena je osnovica za platu zaposlenih lica u kantonalnim organima uprave, kanotnalnim ustanovama i drugim pravnim licima za mjesec septembar 2005. godine, koja iznosi 82,00 KM , dok je naknada za topli obrok 4,00 KM po jednom radnom danu.
Direkciji robnih rezervi BPK-a Goražde Vlada je odobrila nabavku 30 000 litara lož ulja za grijnu sezonu 2005/2006 godina.
Vlada je odobrila i novčana sredstva u iznosu od 5980,00 KM za plaćanje zdravstvenog pregleda zaposlenika u svim školama na području BPK-a Goražde. Centar za stručnu obuku dobio je 6000,00 KM na ime redovnih aktivnosti za mjesec septembar 2005. godine, dok je, uz dopunu Informacije o stanju u oblasti sporta BPK-a Goražde, redovnu tranšu za mjesec august u iznosu od 12.000,00 KM dobio Sportski savez BPK-a Goražde . Sportski savez zadužen je da sredstva iz ove Odluke isplati samo onim klubovima koji su ispoštovali svoju obavezu i dostavili cjelovite Izvještaje o utrošenim finansijskim sredstvima iz bužeta BPK-a Goražde, te da do 30.09. 2005. godine ispoštuje se zaključke usvojene na zajedničkom sastanku predstavnika resornog ministarstva i predstavnika sportskih klubova.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.