• OBJAVLJENO: 09.12.2019.
30.sjednica
80.000 KM za projekt „Pomoć sportskim klubovima s područja Grada Goražda za učešće u takmičenjima“

D n e v n i  r e d

1. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja:

1.1. Odluke o odobravanju novčanih sredstava za Projekat poboljšanja statusa boračkih populacija za mjesec novembar  i decembar 2019.godine;

1.2. Odluke o odobravanju novčanih sredstava na ime pomoći za rad udruženja boračkih populacija za mjesec novembar i decembar 2019.godine.                

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline:

2.1. Odluka o sufinansiranju Projekta „Sanacija stambenih zgrada u naselju Vitkovići“.                        

3.Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za za pravosuđe, upravu i radne odnose:

3.1.Rješenje o imenovanju kantonalnog pravobranioca BPK-a Goražde;

3.2. Nacrt Zakona o radno-pravnom statusu članova vlade BPK-a Goražde;

3.3. Nacrt Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti BPK-a Goražde;

3.4. Informacija, dostavlja se.

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

4.1. Odluka o pokretanju postupka javne nabavke sukcesivne isporuke autodijelova za potrebe održavanja voznog parka institucija BPK Goražde i Rješenje o imenovanju Komisije;

4.2.Odluka o davanju saglasnosti na Program o izmjeni i dopuni Programa utroška sredstava Vlade BPK Goražde sa ekonomskog koda 614 100 – Tekući transferi drugim nivoima vlasti – za projekte;

4.3. Odluka o sufinansiranju Projekta „Pomoć sportskim klubovima sa područja Grada Goražda za učešće u takmičenjima“;

4.4. Odluka o plaćanju računa Elektroprivredi BiH;

4.5. Odluka o plaćanju računa prilikom posjete delgacije Kantona Sarajevo;

4.6. Razmatranje zahtjeva udruženja.

Na prijedlog ministra Mensada Arnauta, pod 4. tačkom dnevnog reda razmatrat će se podtačke 4.1. i 4.2.
4.1. Rješenje o rarzješenju i Rješenje o imenovanju privremenog predsjednika i članova Upravnog odbora Agencije za  privatizaciju u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde
4.2. Ugovor o djelu

Na prijedlog ministra Armana Bešlije, pod 5. tačkom dnevnog reda razmatrat će se podtačke 5.1. i 5.2.
5.1.Zaključak o davanju saglasnosti osnovnim i srednjim školama sa područja BPK-a Goražde, za pokretanje procedure za nabavku artikala za održavanje higijene;
5.2.Rješenje o razrješenju i Rješenje o imenovanju člana Školskog odbora JU OMŠ „Avdo Smailović“ Goražde

Na prijedlog ministra Eniza Halilovića, pod 6. tačkom dnevnog reda razmatrat će se podtačka 6.1.
6.1.Zaključak o davanju saglasnosti da zaključi Ugovor o djelu.

Na prijedlog sekretara Vlade Emira Sijerčića, pod tačkom tekuća pitanja:
Odluka o ovlaštenju za obavljanje poslova iz nadležnosti premijera Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

5. Tekuća pitanja.

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u cjelokupnom iznosu finansirat će projekt  Grada Goražda pod nazivom„Pomoć sportskim klubovima s područja Grada Goražda za učešće u takmičenjima“, odlučeno je na današnjoj 30.redovnoj sjednici Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Sredstva u iznosu od 80.000 KM obezbijeđena su sa ekonomskog koda Vlade „Tekući transferi drugim nivoima vlasti- za projekte, na zahtjev Grada Goražde koji zbog nedostajućih sredstava u budžetu do kraja ove godine nije bio u mogućnosti da finansira ovaj projekt.

Gradu Goražde odobrena su i sredstva u iznosu od 25.000 KM za sufinansiranje projekta „Sanacija stambenih zgrada u naselju Vitkovići“, a sredstva su obezbijeđena u budžetu Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline, na ekonomskom kodu „Tekući transferi nižim nivoima vlasti“.

Na zahtjev Ministarstva za boračka pitanja, Vlada je odobrila novčana sredstva za Projekat poboljšanja statusa boračkih populacija i rad boračkih udruženja za novembar i decembar čime im je zaokružena isplata redovnih tranši za ovu godinu.

Razmatran je i usvojen nacrt Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, kao i nacrt Zakona o radno-pravnom statusu članova Vlade, koji su upućeni u skupštinsku proceduru.

Saglasnost Skupštine treba da dobije i imenovanje kantonalnog pravobranioca, te privremenog Upravnog odbora Agencije za privatizaciju BPK koje je Vlada danas imenovala.

Vlada je takođe donijela rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora OMŠ „Avdo Samilović“ iz reda nastavnika.

Usvojena je  Odluka o pokretanju postupka javne nabavke sukcesivne isporuke autodijelova za potrebe održavanja voznog parka institucija BPK Goražde, te  data saglasnost osnovnim i srednjim školama za pokretanje procedure na nabavku artikala za održavanje higijene.

Na kraju sjednice, nakon razmatranja, Vlada je odobrila zahtjeve za finansijsku pomoć četiri udruženja s područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

 


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.