• OBJAVLJENO: 15.03.2006.
Održana 130.redovna sjednica Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Trajno riješeno vodosnabdijevanje Vitkovića i sela uzvodno od ovog naselja!
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde pod predsjedavanjem Salka Obhođaša, održala je 14.10.2005. svoju redovnu 130. sjednicu kojoj su između ostalih prisustvovali i članovi Upravnog odbora Foruma mladih BPK-a Goražde.
Predsjednik Foruma mladih Amer Dragolj upoznao je, na početku sjednice, članove Vlade sa realizovanim i planiranim aktivnostima ovog foruma koji je formiran da bude savjetodavno vladino tijelo po pitanjima mladih ovog kantona.
Nakon toga, Vlada je razmatrala materijale za nastavak 28- me sjednice Skupštine BPK-a Goražde kao i odluke iz oblasti Ministarstva unutrašnjih poslova BPK-a Goražde vezane za izmjenu Programa o utrošku finansijskih sredstava iz budžeta MUP-a za nabavku opreme.
Članovi Vlade razmatrali su prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Premijeru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za zaključenje Anex-a na osnovni Ugovor o izvođenju radova na projektu „Vodosnabdijevanje Goražda – faza IV- Crpna stanica sa potisnim cjevovodom iz rezervoara „Površnica“ do rezervoara „Rorovi“ sa Javnim komunalnim preduzećem „6.mart“ iz Goražda , čija je vrijednost 169.614,20 KM. Riječ je o izgradnji rezervoara „Vitkovići 2“ čime će se trajno riješiti vodosnabdijevanje naselja Vitkovići i sela uzvodno od Vitkovića. Realizacijom ovog anexa ugovora potrošiće se sva sredstva iz kredita Saudijskog fonda za razvoj, a uz konačnu popravku sekundarne vodovodne mreže, kako je istaknuto, općina Goražde dobiće jedan od najkvalitetnijih sistema vodosnabdijevanja u Bosni i Hercegovini.
Kako vrijednost radova prelazi cifru od 150.000,00 KM Vlada je utvrdila anex ovog ugovora i proslijedila ga Skupštini na davanje saglasnosti.
Na ovoj sjednici, Vlada je dala saglasnost na izmjenu Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta kantonalne Uprave civilne zaštite, a na doradu Ministarstvu za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice vraćena je Odluka o sanaciji putnih komunikacija za povratnike.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.